Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 347 – 10. september 2015 – side 3

Det mener vi

Folkebevægelse mod Løkke og DF

Hvilken befrielse at se, at der ud over Europa er titusinder, der i ord og handling viser deres utilfredshed med politikernes kyniske flygtningepolitik og racisme.

Socialistisk Arbejderavis 347

Selv om baggrunden er tragisk – en af de største flygtningekriser i nyere tid – så er omsorgen hos almindelige mennesker (i modsætning til de fleste politikere) ikke kun livsbekræftende. Den er også politisk vigtig.

Den er politisk vigtig på grund af den rolle, som flygtningepolitikken og racismen spiller for den herskende klasse. Eller mere præcist: For den herskende klasses krisepolitik.

Afledning eller del-og-hersk

Flygtningepolitikken og racismen er for det første med til at aflede opmærksomheden fra mere reelle og seriøse problemer for de fleste mennesker: Arbejdsløshed, global opvarmning, social ulighed, nedslidte skoler og daginstitutioner osv. osv.

Den anden rolle er at fastslå, at nogen har mere ret til et ordentligt liv end andre. Eller kort sagt: Del-og-hersk.

Pointen er: Alle andre end hvide vest-europæere skal ikke regne med at have ret til noget som helst fornuftigt liv, hvis deres vej ufrivilligt skulle falde forbi.

Alle svækkes

Men hvis man omvendt tror, at alle hvide vest-europæere så har ret til et ordentligt liv, så glem det. – Sådan fungerer det ikke. Del-og-hersk-politikken svækker både hvide og ikke-hvide.

Del-og-hersk er beregnet på at forhindre, at det store flertal af arbejdere og fattige – uanset hudfarve og fødested – finder sammen i et fælles forsvar for retten til et ordentligt liv.

Den er en forudsætning for, at de herskende klasser kan gennemføre en krisepolitik, hvor de i forvejen fattige betaler til banker og eliten verden over.

Symbol-politik

Ved at udfordre den umenneskelige flygtningepolitik har titusinder af mennesker i praksis sat medmenneskelighed over politikernes del-og-hersk-politik.

I pressen hedder det sig, at disse mennesker er ‘upolitiske’. Det lyder ikke særligt sandsynligt.

De fleste af dem ved godt, at de er oppe mod det politiske establishment. Modstanden mod de borgerliges flygtninge-politik er for mange et symbol på en bredere modstand mod de borgerlige.

Men de har endnu ikke fundet en ramme, hvorunder disse ‘anti-establishment’ handlinger og holdninger kan udvikle sig. Derfor kalder nogen sig ‘upolitiske’.

Politik og organisering

I længden er ‘upolitiskheden’ ikke holdbar. Hvis magthavere og politikere skal udfordres, så er organisation og politik nødvendigt.

Det betyder ikke parlamentarisk politik. Men det betyder, at man ikke kan nøjes med at udfordre politikernes manglende humanisme.

Det er nødvendigt at udfordre politikerne, når de siger: "Der er ikke råd." – Spørg fx til bankpakker og skattelettelser til de rigeste.

Demokratisk bevægelse

Det er nødvendigt at organisere 2, 5, 10 mange demonstrationer (og andre aktiviteter), hvis politiker-racismen skal stoppes. Det kræver en demokratisk struktur, hvis mange skal inddrages.

Og det er nødvendigt at gå bag om flygtningepolitik og racisme og begynde at diskutere, hvordan den umenneskelige krisepolitik kan stoppes.

Det er ikke nemme diskussioner. Men i en situation, hvor socialdemokraterne nægter at være i opposition til Løkke og DF, så er det højst nødvendige diskussioner.

Og det er umådeligt meget mere frugtbart end at sidde hjemme og jamre over den elendige tilstand i det parlamentariske landskab.

Sammen kan vi udvikle en reel folkebevægelse mod Løkke og DF!

Se også:
SAA 347: Venligboerne – en anti-racistisk “folkebevægelse”
SAA 347: Nej til Støjbergs skræmmekampagne
SAA 347: Et parti for de kommende kampe
SAA 347: Offentligt møde Århus, Odense, København: Ja til flygtninge – Nej til nedskæringer! Hvordan vælter vi Løkke?
SAA 347: Racisme-modstand: Hvad er der sket siden valget?
SAA 347: Århus: Demonstration mod diskrimination
SAA 347: En travl måned i Racismefri By – Odense for Mangfoldighed
SAA 347: Digt: Apropos aktuel flygtningekrise i Danmark
SAA 347: Håb for alle antiracister

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 347

Flere numre fra 2015

Siden er vist 1993 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside