Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 347 – 10. september 2015 – side 6

Århus

Demonstration mod diskrimination

Konni Nørlem

“Aktionsgruppen mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen” arrangerede demonstration på Rådhuspladsen i Århus den 21. august.

Århus mod diskrimination

Baggrunden er regeringens forråede flygtningepolitik, som bør ændres, så ligebehandling, respekt og anstændighed bliver visioner i lovgivningen frem for diskrimination og eksklusion.

Demonstrationen var en protest mod regeringens diskriminerende love (som blev vedtaget 26. august).

Der var stort fremmøde til demonstrationen, der bød på fællessang og musikindslag.

Find “Aktionsgruppen mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen” på facebook.

Aktionsgruppen planlægger nye tiltag i protest mod de vedtagne lovforslag og opfordrer interesserede til at deltage i kommende møder. Kontakt Konni Nørlem, tlf. 3025 8692.

Århus: Aktionsgruppens tilblivelse

“Aktionsgruppen mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen” er en tværpolitisk aktionsgruppe, der opstod som reaktion på regeringens “Straksindgreb” med lovforslag om voldsomme stramninger af flygtningepolitikken.

Det drejer sig om:

L2: Indførelse af integrationsydelse (dvs. "kontanthjælp" på SU-niveau ) for nytilkomne flygtninge med virkning fra 1. september 2015.

L3: Indførelse af optjeningsregler for at få fuld folkepension som flygtning. Kun ved 40 års ophold i Danmark efter det fyldte 15. år får en flygtning fuld folkepension. Øvrige får udbetalt en brøkdel af den fulde pension svarende til antal års ophold i Danmark.

L7: Genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge (dvs. først fuld ydelse efter 2 år i Danmark).

Gruppen mødte hurtigt stor interesse fra flere sider og iværksætter tiltag for at synliggøre protester mod fattigdomsskabende og diskriminerende lovgivning mod flygtninge.

Første aktion var en protest-underskriftindsamling, der blev mødt med stor interesse over hele landet. 4387 underskrifter blev den 25. august overrakt til Beskæftigelses-, Skatte- og Integrationsministeriet.

Flere artikler fra nr. 347

Flere numre fra 2015

Se flere artikler af forfatter:
Konni Nørlem

Siden er vist 1687 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside