Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 35 – December 1987 – side 6

VS-Landsmøde

Der blev rørt i grøden

Hans Jørgen Vad

Invitationen fra nogle ledende SFere til VS om sammenslutning med SF skabte megen diskussion forud for VS’ landsmøde i november. Men stemningen blandt de godt 250 deltagere var fra starten afvisende overfor flirten med SF.

Landsmødet vedtog, at der ikke er noget perspektiv i en sammenslutning med SF. En anden udtalelse betegner VS som en revolutionær organisation til venstre for SF's åbenlyse reformisme.Det blev besluttet, at VS fortsat skal arbejde for et valgteknisk samarbejde, og at der skal igangsættes en strategidiskussion.

På den måde kan landsmødet opfattes som en stopklods for den højredrejning, som vi har set de sidste par år.

Men alle som forventede, der skulle ske en afklaring ,på landsmødet, blev dog skuffet. Det eneste friske pust var VSUs hilsen til landsmødet. Det gav en tro på, at kunne forandre verden. De var de eneste, der snakkede om Børs-krakket og kapitalismens elendighed.

Der er flere ting, der tyder på, at vi ikke skal forvente en klar revolutionær udvikling i VS. Landsmødet var meget delt og rådvildt på flere spørgsmål, men mange fra partiets venstrefløj håber alligevel, at VS kan genrejses.

Det er symptomatisk, at der ikke var nogen vilje til et direkte opgør, med det flertal i VS’ Forretningsudvalg, som i pressen have slået til lyd for en sammenslutning.

Der var ikke engang rejst et forslag om et mistillidsvotum. Fra landsmødet havde der været talt med meget store bogstaver om, at SF-fløjen burde skride. Faktisk viste en afstemning, at over 60 var modstandere af afgrænsningen mod SF.

Et andet problem er, at der ikke findes nogen organiseret venstrefløj, som kan drive en strategisk diskussion frem. Den tidligere “Venstreopposition” i VS (VOP) er ikke bare formelt opløst. Dens ledende folk var reelt “usynlige” i diskussionen.

Rådvild

Mødet var totalt rådvild om, hvor diskussionen skulle føre hen, og hvor den skulle starte. Nogle henviste til Rosa Luxemburg, men for mange er det, som om strategi-diskussionen skal startes helt forfra. Et spørgsmål som reform eller revolution kan til gengæld hente rige erfaringer fra de gamle marxister.

Til trods for disse problemer, er der en lille gruppe af folk i VS, som ønsker en revolutionær opbygning på tværs af alle de parlamentariske forestillinger.

Men denne gruppe står uden ledelse. Der er ikke nogen, som har formuleret en marxistisk argumentation mod den højre/centrum-fløj, som i dag står med al initiativet.

Det er altså ikke viljen som mangler, men evnen – uden det skal forstås individuelt. Det står i en slående modsætning til det faktum, at folk med en solid marxistisk ballast tilhører denne gruppe. Den modsætning kan vi kun forklare ved, at det er selve tilstedeværelsen i VS, som holder disse skolede marxister nede i et morads af taktiske kompromisser.

Disse folk kan vi kun opfordre til at gå i IS og være med til at opbygge en klar revolutionær organisation.

Eller som det mindste: At afklare, om der reelt findes nogle klare uenigheder.

Smågruppe

I denne gruppe er der nogle, som er uenige med os. Men der er også dem, som ikke har andre indvendinger mod IS end, at vi er en “smågruppe”.

Men de marxister, som er tilbage i VS udgør også en smågruppe. Hvis denne gruppe fortsætter i VS’ reformistiske suppedas, bliver den i hvert fald ikke større.

Se også:
SAA 35: VS’ historie: Som et siv i vinden
SAA 35: Partiopbygning: De små kan vokse

Flere artikler fra nr. 35

Flere numre fra 1987

Se flere artikler om emnet:
VS

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1212 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside