Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 351 – 29. marts 2016 – side 9

12. maj: 98 demonstrationer i 98 kommuner

Velfærdsalliancen vil starte et kommunalt oprør mod regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder kommunale nedskæringer for 7 mia. kr. fra 2017-2019 – en sønderbombning af velfærden.

Initiativet er taget af 14 fagforeninger, men støttes af et hurtigt stigende antal fagforeninger og andre grupper som fx Bekæmp Fattigdom NU.

Velfærdsalliancen har indtil nu holdt to demonstrationer og et møde for tillidsvalgte. Næste aktiviteter bliver et alternativt kommunalt topmøde 5. april.

Dette er altsammen opvarmning til 12. maj, hvor målet er demonstrationer i hver eneste kommune mod nedskæringerne.

Du kan holde dig orienteret om kommende aktiviteter osv. ved at finde Velfærdsalliance-DK på facebook eller besøge velfaerdsalliance.dk

Find info om byer der planlægger 12. maj demonstrationer, og hvordan du kan være med til at opstarte en 12. maj gruppe på velfaerdsalliance.dk/lokal-aktivitet-12-maj

Download løbesedler og plakater på velfaerdsalliance.dk/download – deltag i underskriftsindsamlingen på Velfærdsalliancens hjemmeside.

Alle på gaden 12. maj

Hvis man ønsker at sætte en stopper for den asociale politik fra Christiansborg har udsigterne ikke været så gode meget længe, som de er nu.

Velfærdsalliancen – som har mange fagforeninger i ryggen – ønsker at bygge modstand lokalt, på arbejdspladserne, blandt studerende, brugere af velfærden, i alle 98 kommuner. Målet er at gøre “almindelige mennesker” aktive, og ifølge initiativtagerne er alle grupper velkomne.

Da sidste nr. af Socialistisk Arbejderavis udkom midt i februar havde 20 organisationer tilsluttet sig Velfærdsalliancen. En måned senere er tallet 59.

Der er annonceret 12. maj demonstrationer i 10 kommuner – og flere er på vej.
Velfærdsprotesterne i 2006-7 stoppede VKO-regeringens nedskæringer. Velfærdsalliancen har potentiale til at gøre det samme.

Velfærdsalliancen og 12. maj demonstrationerne bør være det næste fokus for socialister. Vi må være med til at sørge for at der bliver sat handling bag ideerne, og til at hive flere i aktivitet.

Derfor: diskuter Velfærdsalliancen der hvor du er. Kræv at din arbejdsplads, skole, studie/fagforening eller lignende støtter op. Og forbind jer med andre i jeres område der er aktive – se en liste på Velfærdsalliancens hjemmeside. Eller lav jeres egne aktiviteter.

En chance for at sparke liv i fagbevægelsen

Mange steder holdes den faglige skanse i live af, undskyld udtrykket, folk op i alderen.

Det er ofte folk, der har oplevet, at fagbevægelsen engang kunne mere, end den har kunnet de seneste år. Derfor holder de fast.

Men mobiliseringen frem til 12. maj er også en chance for at trække yngre folk med i aktiviteterne.

Den yngre generation er vokset op med nedskæringer på folkeskolen, tekniske skoler, videregående uddannelser og i det offentlige. Mange af dem har en ophobet vrede over disse evindelige nedskæringer.

Men de har sjældent oplevet fagbevægelsen som den kraft, der stoppede disse angreb. Og derfor er kun få af dem en aktiv del af af bevægelsen.

Mobiliseringen til 12. maj er en chance for at puste mere bevægelse i fagbevægelsen. Brug den!

Se også:
SAA 351: Det mener vi: De riges krig mod de fattige
SAA 351: Jan Hoby, Velfærdsalliance-DK: “De tillidsvalgte ved godt, at det er alvor”

Flere artikler fra nr. 351

Flere numre fra 2016

Siden er vist 1447 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside