Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 351 – 29. marts 2016 – side 3

Det mener vi

De riges krig mod de fattige

To billeder tegner det politiske landskab. Det ene er regeringens kombination af beskidt racisme og asociale angreb på alle fronter. Det andet er en begyndende vilje til modstand og protest – fra efterårets flygtninge-demonstrationer til Velfærdsalliancen.

Socialistisk Arbejderavis 351

Kombinationen af racisme og asociale angreb har holdt regeringen i live i 9 måneder.

Men derved har den også kastet lys over dem, der støtter den: Alle borgerlige partier og socialdemokraterne har vist sig villige til at acceptere – og for de flestes vedkommende: deltage i – en umenneskeliggørende racistisk hetz uden sidestykke mod flygtninge og muslimer.

Venstre og DF kappes om at være mest fremmedfjendsk, mens Frederiksens socialdemokrater har lagt sig tæt op ad DF på alt, der har med udlændinge at gøre.

Terror-angrebet i Bruxelles vil uden tvivl blot skrue endnu en tand op for den beskidte retorik.

Svag regering?

Kort efter valget troede mange, inkl. os, at vi havde fået en svag regering.

Men et par måneder senere var det let at se, at vi havde undervurderet, hvor langt socialdemokraterne var villige til at gå for at fortsætte den politik i opposition, de førte som regering.

Oppositionsleder Frederiksen meddelte reelt offentligt, at hun ikke ville udfordre modsætningerne i regeringen mellem DF og Venstre.

Det er dét, der har givet dem så meget plads til uantastet at bruge den beskidte kombination af fremmedhad og asociale angreb.

LO-toppens nylige indgåelse af 3-parts-aftalen om en formaliseret lavere løn end mindstelønnen for flygtninge er endnu et signal om, at det ikke er derfra modstanden mod angrebene kommer.

Polarisering

Vi ser den samme polarisering, når vi kigger ud over Europa – og USA. På den ene side dybt reaktionære angreb på flygtninge, fattige, arbejdere (især offentligt ansatte).

Angrebene kommer ofte fra “den ekstreme midte” – men den giver samtidig plads til endnu mere reaktionære kræfter. Det ser vi f.eks. med fremgangen for det racistiske AfD i Tyskland (se side 11).

Men samtidig er der begyndende tegn på stemmer, der siger: Nok er nok! Sanders i USA og Corbyn i England får opbakning fra millioner. Venstrefløjens fremgang i Irland (side 2) og Spanien er andre eksempler.

Jo mindre sagt om den danske parlamentariske venstrefløj i den forbindelse, jo bedre.

Alle på gaden 12. maj

Men også i Danmark er der stemmer, der siger: Nok er nok!

Velfærdsalliancen – et initiativ fra en række lokale fagforeninger – kalder alle på gaden 12. maj til protest mod de kommunale nedskæringer (se side 8-9). Men ikke kun det: Også mod nedskæringer i det hele taget.

De har kastet en udfordring ud til alle, der ønsker nedskæringerne stoppet: Meld jer på banen, dér hvor i er, og lad os sammen protestere 12. maj.

Det er meget velkomne nye toner. Herfra vil vi gerne opfordre alle til at tage handsken op – uanset om i er en forældregruppe, studerende, anti-racister osv. Gør mobiliseringen til 12. maj så stor som mulig i jeres by og jeres kommune.

Men brug også mobiliseringen til at diskutere, hvad næste skridt er. En enkelt demonstrationsdag er ikke nok. Hvis den bliver stor, kan den måske få regeringen (og dens støtter) til at ryste på hænderne. Men der bliver brug for flere demonstrationer.

Der bliver også brug for strejker, hvis magthaverne for alvor skal rystes. Protest-demonstrationer er godt, men strejker er vigtige og nødvendige, hvis vi for alvor skal vise vores styrke.

Kombinationen af strejker og demonstrationer mod nedskæringspolitikken stoppede Fogh-regeringens angreb i 2006-7. De kan også stoppe Løkke og Thulesen Dahl i 2016.

Systemet er råddent – ikke kun politikerne

Grunden til alle angrebene er, at magthaverne ikke kan få deres system, kapitalismen, til at fungere. 8 års krise er endnu ikke ovre.

Derfor siger vi også: Oveni protesterne og strejkerne er der brug for en kamp for et helt andet system. Et system, hvor vi ikke producerer for profit, men for menneskelige behov. Et system, der er styret af det store flertal, ikke af en lille elite.

Vi kalder det socialisme.

Og vi siger helt ublufærdigt: Vil du være med til at slås for et andet samfund – samtidig med at vi kæmper mod alle angrebene og racismen – så bliv medlem af Internationale Socialister/ISU.

Se også:
SAA 351: Du har brug for os, og vi har brug for dig
SAA 351: Jan Hoby, Velfærdsalliance-DK: “De tillidsvalgte ved godt, at det er alvor”
SAA 351: 12. maj: 98 demonstrationer i 98 kommuner

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 351

Flere numre fra 2016

Siden er vist 3447 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside