Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 358 – 17. marts 2017 – side 5

Overenskomst 2017

Stem NEJ, organisér modstand

Christine Kyndi

Resultatet af overenskomstforhandlingerne har altid været en test af styrkeforholdet mellem arbejdsgivere og arbejdere.

De sidste mange år har vi set mildest talt skrabede overenskomster – som er blevet solgt på krisesnak.

Men eftersom politikere og ledere på det sidste har snakket et opsving op, og virksomhederne faktisk har milliardoverskud (2015: 227 mia. kr.), og topchefernes løn stiger voldsomt (33 pct. mellem 2012-2015) – er det svært at blive ved med at kræve tilbageholdenhed pga. krisen.

Folk vil have en del af kagen.

Elias Olsen fra fagforeningen BJMFs Ungdom sagde til Dagbladet Arbejderen efter en protest i forbindelse med OK-forhandlingerne:

“Arbejdsgiverne kan ikke undskylde sig med, at de ikke har råd. Nu har vi i flere år holdt igen på grund af krisen, og så skal vi vel også mærke, når det går fremad igen.”

Mellem arbejdernes (for det meste) passive og uorganiserede utilfredshed og arbejdsgivernes angrebs-iver har fagtoppen skullet lande et overenskomst-resultat, som er acceptabelt for deres medlemmer.

Ingen ting

Industrien er det største område: Dansk Industri (DI) organiserer ca. 10.000 ud af de 24.000 virksomheder i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Så der er tradition for, at deres overenskomst forhandles først og danner rammen for resultatet på de andre områder, og sådan blev det også i år.

Små stigninger i mindstelønnen (1,7-2 pct.), mulighed for 42 timers arbejdsuge i perioder, selvbetalte seniordage og intet værn mod social dumping er nogle af hovedoverskrifterne i de fremlagte OK-forlig.

Desuden ret til barns 2. sygedag (for egen regning) og bedre mulighed for, at mænd kan tage barsel. Igen må vi nøjes med krummer fra de riges bord.

Social dumping

Spørgsmålet om social dumping – ansættelse af udenlandske arbejdere til dårligere løn og forhold end overenskomsten – er et vigtigt spørgsmål for bl.a. byggeriet og transportsektoren, fordi det er med til at presse forholdene for alle arbejdere.

Social dumping svækker den båd løn og faglig organisering – og dermed alle arbejdere, også dem i de ikke berørte brancher. Alligevel får kravet om værn mod social dumping ikke støtte fra andre dele af fagbevægelsen end de direkte berørte.Og det blev ikke stillet, da industriens overenskomst blev forhandlet.

Sammenbrud

Arbejdsgivernes manglende indrømmelser på området betød, at forhandlingerne på byggeområdet brød sammen. Men 5 dage efter blev der vedtaget et forlig, som indeholder 4 små tiltag mod social dumping.

De første tre er rent symbolske. Den sidste giver mulighed for, at hovedentreprenøren under særlige omstændigheder kan idømmes en bod. Det er en lille udvidelse af det, der allerede er i de nuværende overenskomster.

Det er langt fra det krav kædeansvar og hævning af mindstelønnen, man ønskede som værn mod social dumping.Hvorvidt det overhovedet kommer til at betyde noget er usikkert.

Oversolgt

De faglige topledere smører tykt på for at få solgt en overenskomst, der har været meget billig for arbejdsgiverne.

“Vi tager hele tiden skridt i den rigtige retning på det her område ... Nu får vi også flere redskaber til bekæmpelse af social dumping i vores overenskomst,” siger 3Fs Byggegruppe – og opfordrer til at stemme ja.

“Gode lønstigninger, forbedrede forhold for børnefamilierne og seniorer, ... og ikke mindst nye og bedre redskaber mod social dumping,” lyder det triumferende på LO’s hjemmeside.

I stedet for at stå fast på solidariske krav om kædeansvar og højere mindsteløn – eller i det mindste være ærlige om det dårlige resultat – prøver de (igen) at oversælge forligene. Og tramper samtidig på fagligt aktives kamp for ordentlig organisering – som fx byggegruppen i BJMF, der opfordrer til at stemme nej.

Det understreger nødvendigheden af, at fagligt aktive går sammen imod fagtoppens linje og organiserer modstand.

Organisér et NEJ

Snart skal OK-forligene til urafstemning blandt medlemmerne. Afstemningerne bliver kædet sammen.

Det betyder sædvanligvis, at de få grupper, der organiserer en Stem Nej-kampagne, vil drukne i ja-stemmer fra andre grupper.

Kampen for et solidarisk værn mod social dumping og hævet mindsteløn er den vigtigste kamp for at forbedre forholdene for arbejdere – og ikke kun i de berørte sektorer.

Det er ikke en kamp som byggeriet og transportsektoren kan vinde alene. Det er en kamp, der må bakkes solidarisk op om fra mange sider.

Stem NEJ til OK17 og start kampen for en større del af virksomhedernes overskud.

Flere artikler fra nr. 358

Flere numre fra 2017

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 1366 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside