Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 362 – 17. november 2017 – side 5

Stormøde for flygtningevenner og anti-racister

Konni Nørlem

Lørdag den 30. september var omkring 50 flygtningevenner og antiracister fra Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Holstebro og Aarhus samlet i Foreningernes Hus i Gellerupparken i Aarhus.

Vi står sammen – Flygtninge er velkomne

Her var oplæg og debat om den politiske højredrejning, flygtningestrømmene, den stramme flygtningepolitik, og ikke mindst hvad vi kan gøre for at få en menneskelig og solidarisk flygtninge- og integrationspolitik.

Første oplægsholder var Suri Meret, lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, som holdt oplæg under titlen “Mainstreaming af højrepopulismen”, hvor hun tog fat på udviklingen både herhjemme og internationalt.

I andet oplæg fortalte John Graversgaard fra tidsskriftet Kritisk Debat om flygtningestrømmene og EU’s grænsepoliti. Som bonusoplæg fortalte Ole Krogh fra Thisted om den frygtelige situation, som mange afghanske og irakiske asylansøgere står i, fordi de pt. hjemsendes på trods af krig og risiko for forfølgelse i de to lande.

Endelig holdt Lene Junker fra Racismefri by – Odense for Mangfoldighed oplæg om deres erfaringer med at bygge et netværk op i Odense og lave forskellige aktiviteter i løbet af året.

Fælles aktionsdag den 17. marts

Under dette punkt blev det ivrigt diskuteret, hvordan vi kan styrke aktiviteterne mod Folketingets umenneskelige politik. Der var en udbredt enighed om fortsat at være forskellige lokale grupper, men at styrke samarbejdet om at kunne lave fælles kampagner og landsdækkende aktionsdage for at få en større gennemslagskraft.

Der var bl.a. forslag om at lave krystalnats-arrangementer den 9. nov. og her sætte fokus på konsekvenserne af den nationalistiske højredrejning og lave en landsdækkende aktionsdag de. 21. marts og koble sig på FN’s internationale dag mod racisme. Den officielle aktionsdag i den anledning er 17. marts.

Det var en god og inspirerende dag, og der var stemning for at indkalde til et nyt stormøde i netværket #For et mere menneskeligt Danmark i januar måned.

Flere artikler fra nr. 362

Flere numre fra 2017

Se flere artikler af forfatter:
Konni Nørlem

Siden er vist 771 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside