Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 363 – 1. februar 2018 – side 12

Hvorfor Internationale Socialister?

Jørn Andersen

Selv om socialister er i front for at bekæmpe racisme, nedskæringer osv., så er det ikke det egentlige formål med Internationale Socialister.

Internationale Socialister på gaden

Det egentlige formål er at afskaffe kapitalismen, så vi ikke længere igen og igen skal bekæmpe dens mange onder: Kriser og fattigdom, krige og imperialisme, klimaforandringer, diskrimination osv.

Lederskab i revolution

Arbejderklassen har mange gange de sidste 100 år gjort oprør og gjort kapitalens magt usikker. Men i alle andre tilfælde end i Rusland i 1917 er oprørene blevet slået tilbage.

Årsagen har hver gang været den simple, men katastrofale: At der ikke i forvejen var opbygget et revolutionært lederskab, der kunne udfordre kompromismagerne i de, oftest socialdemokratiske eller venstre-nationalistiske, partier. Eller hvis der var, så var det alt for småt eller politisk uerfarent.

Med andre ord: Hvis vi vil vinde kampen og afskaffe kapitalismen, så må socialister i forvejen, dvs. i dag, begynde at opbygge kimen til et nyt lederskab i arbejderklassen.

Vi kan ikke vide, hvornår vi igen ser massestrejker, men når arbejderklassen først rykker, så er det formentlig for sent. Et kamp-lederskab tager ikke kun tid at bygge op til en vis størrelse. Det tager også tid at udvikle en tilstrækkelig erfaring.

Så det strategiske mål er at opbygge et lederskab, et revolutionært parti, til at kunne vinde en revolution.

Fra smågruppe til parti

Det er næppe nogen hemmelighed, at Internationale Socialister i dag er alt for små til at kunne udfordre nogle af de dominerende partier i arbejderbevægelsen.

For at kunne det kræves to ting:

For det første, et vist “opsving i klassekampen” – altså flere, større og mere radikale protester, og hvor et større mindretal begynder at søge andre svar end de parlamentariske.

For det andet, at Internationale Socialister inden da har en størrelse, der gør os synlige for dem, der søger svar.

Vokse i spring

Der er et stort spring fra at være en lille organisation i dag til at blive et parti, der kan tage lederskab i en revolution. Eller rettere: Der er en række spring.

Arbejderklassen går ikke fra (næsten) total passivitet – som i dag – til at forsøge lave revolution i morgen. Der vil være nogle “opvarmnings-runder”, hvor aktiviteten og modstanden styrkes og får selvtillid.

Det er i disse “opvarmninger”, at revolutionære socialister kan håbe på at “vokse i spring”. Men som sagt forudsætter det, at man i forvejen har en størrelse til at blive set og hørt.

Så vi bygger ikke kun op til en revolution. Vi bygger også op til “det næste opsving i klassekampen”.

Næste gang,vi begynder at se lidt mere modstand, skal der gerne være en synlig revolutionær stemme som en del af den kamp. Hvis der er det, kan vi begynde at udfordre “de professionelle kompromismagere” – i hvert fald på nogle områder.

Socialister i dag

Hvad gør en lille gruppe socialister i dagens Danmark ud fra ovenstående strategi?

Det enkle svar er: Forsøger at blive flere, der bygger et revolutionært parti.

For mange vil det være et højst utilfredsstillende svar: “Der er så meget brug for, at flere er aktive mod Løkke, Trump, racisme, global opvarmning osv. Og så vil I bare sidde og snakke om revolution!?!”

Sådan hænger det ikke helt sammen. Vi har altid været – og vil fortsat være – aktive på nogle af de nævnte baner, ud fra de begrænsede kræfter, vi har.

Men ja, vi vil, når vi fx diskuterer med anti-racister, argumentere for, at racismen hænger sammen med kapitalismen. At hvis racismen skal afskaffes, så må kapitalismen afskaffes. Og ditto med global opvarmning Trumps og Løkkes krisepolitik osv.

Og ja, vi vil argumentere for, at hvis man er enig i det, så bør man gå sammen med os og bygge et stærkere revolutionært alternativ.

Det ser vi ingen grund til at undskylde for!

Socialistisk Arbejderavis

Socialistisk Arbejderavis er et af vore vigtigste redskaber til at blive flere socialister.

Her finder du typisk to typer af artikler:

1. Dagsaktuelle artikler om, hvordan vi mener, verden hænger sammen og argumenter mod borgerlig og reformistisk politik + eksempler på modstand.

2. Mere grundlæggende eller historiske artikler, der skaber forbindelse mellem dagens elendighed og vores strategiske mål: En socialistisk arbejderrevolution.

Men ofte finder du også en “avispusher” sammen med avisen.

Det er en socialist, som har fundet ud af, at en socialistisk avis er en god måde at komme i kontakt med mennesker, der er trætte af kapitalismen. – Og som gerne vil snakke med dig om, om du ikke vil være med til at opbygge et stærkere socialistisk alternativ?

Der er mange gode grunde til at svare Ja til det spørgsmål. Nogle af dem kan du læse i avisen.

Flere artikler fra nr. 363

Flere numre fra 2018

Se flere artikler om emnet:
Partiet

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 3134 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside