Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 368 – 8. oktober 2018 – side 8

Byg solidaritet og forsvar de almene boliger

Poul Erik Kristensen

Som en del af sin “ghettopakke” har regeringen i samarbejde med DF, Socialdemokraterne og SF lavet en aftale om at reducere andelen af almene familieboliger til 40 procent i 16 områder, som stemples som “hårde ghettoområder”. Det skal ske senest i 2030 – ellers nægtes de støtte fra Landsbyggefonden.

Ministerbefaling trumfer beboerdemokratiet

Det kan ske ved at bygge nye ejer-, andelseller private lejeboliger mellem de eksisterende bygninger eller ved at nedlægge almene familieboliger. De må sælges, omdannes eller rives ned. I yderste konsekvens får boligministeren hjemmel til at afvikle hele boligområder henover hovedet på såvel byråd, boligorganisationer og de beboere, som ejer boligerne i fællesskab. Endelig sker det direkte henover hovedet på mennesker, som står til at miste deres bolig. Det giver reelt frikort til liberalisering af boligmarkedet.

Så i ly af den generelle hetz og diskrimination af de etniske minoriteter i landet, startede Lars Løkke i sin nytårstale et nyt ideologisk korstog mod den almene boligsektor og mod beboerdemokratiet.

Ghettoplanen er blot det seneste forsøg fra de borgerlige om at knække den almene boligsektor. Det skete også for små tyve år siden. I et forsøg på at skabe blandede kvarterer gav Fogh-regeringen lejere mulighed for at købe deres almennyttige bolig. Eksperter advarede allerede dengang om, at det i værste fald vil skabe ghettoer og gøre det uhyre vanskeligt at løse boligsociale problemer.

Eksemplerne fra andre lande

Erfaringer fra andre lande viste, at det er utrolig let at sælge boliger, der ligner de ejerboliger, man har i forvejen – rækkehuse, lav bebyggelse, villaer og centralt beliggende ældre lejligheder. Til gengæld var det umuligt at få gang i salget i de store boligområdet med mange lejligheder i udkantet af byerne.

I 1979 gennemførte Storbritanniens daværende konservative premierminister Margaret Thatcher nemlig “Right to buy”. Loven gav beboerne i de fem en halv million kommunale boliger ret til at købe deres boliger, og siden er over to millioner boliger blevet solgt.

Mange mennesker – ikke mindst i London – var glade for at købe en billig bolig, som siden er steget enormt i værdi, og som har givet dem mulighed for at score den helt store gevinst. Men samtidig spillede de engelske kommuner et boligsocialt redskab af hænde, og hjemløsheden er eksploderet. Ifølge en landsdækkende privat organisation, der står for social boliganvisning blandt andet i London, er der i dag over 50.000 hjemløse familier i den engelske hovedstad – 20 gange så mange, som da “Right to buy” blev indført.

Den almene sektor i Danmark

I Danmark er der næsten en million mennesker, som bor i de almene boliger. En demokratisk profitløs boligform, hvor ingen tjener på at have lejere, og hvor der er et beboerdemokrati, som er med til at fastlægge huslejen og beslutte andre fælles regler.

De almene boliger har altid været en torn i øjet for de borgerlige. Problemet for dem er, at en million mennesker bor i lejligheder, hvor der ikke kan skabes profit for boligspekulanter – og det andet problem er de almene boliger er med til at tage toppen af huslejerne på det private boligmarked.

Med ghettoplanen er det lykkedes at få både Socialdemokraterne og SF med til at genåbne angrebet på de almene boliger, selvom der mangler almene boliger, selvom der er lange venteliste på boliger, som almindelige arbejdere, pensionister og studerende er i stand til at betale.

Det er derfor afgørende, at de aktiviteter som Almen Modstand grupperne i København, Aarhus og Odense, fortsætter. Det er også nødvendigt, at boligorganisationerne på alle niveauer støtter op om modstanden og forsvarer den almene boligsektor og lejerne.

Flere artikler fra nr. 368

Flere numre fra 2018

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1023 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside