Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 368

PDF Læs som PDF

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 368 – 8. oktober 2018

Et sygt system!

Danske Bank går fri – Almene boliger rives ned – Flygtninge lukkes ude

Det mener vi

Gå med i kampen for en mere solidarisk verden

FN’s generalforsamling i slutningen af september demonstrerede igen splittelse og opbrud i verden. Trump lancerede en patriotisk doktrin, hvor nationalstaternes suverænitet havde absolut fortrin og afviste globalismens ideologi. » Læs mere

Serie: De almindelige menneskers historie

Andel del: Hvordan opstod klassesamfundene?

Den første del af artikelserien beskrev de samfund, vi som menneskearten homo sapiens har levet i i langt størstedelen af vores ca. 200.000 års historie. Det var samfund uden sociale klasser, en høj grad af ligestilling mellem kønnene, og som Marx & Engels definerede som “ur-kommunistiske”.

Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination

Et landsdækkende netværk mod racisme blev stiftet den 22. september i et fagforeningslokale i Valby, hvor 50 aktivister fra en række forskellige netværk var samlet fra hele landet.

Privilegieteori gør kampen mod undertrykkelse individuel – men sammen er vi stærkere!

Den populære privilegieteori risikerer at stå i modsætning til en samlet modstand, hvor man kæmper side om side for bedre vilkår for alle arbejdere og mod alle former for racisme.

Almen Modstand

Til kamp mod nedrivning af almene boliger og diskrimination på baggrund af etnicitet og religion.

Racismen – et overgreb mod den enkelte, en murbrækker og en lynafleder

Når vi tænker på racisme er det oftest på det personlige plan. Når folk reagerer umiddelbart på ens hudfarve som om man vil stjæle deres taske, eller når folk altid skal spørge hvor man kommer fra.

Europas største hvidvaskningsskandale – hvor er sigtelserne?

Danske Banks hvidvaskning er Europas største hvidvaskningsskandale. Banken og flere centrale myndigheder har været advaret flere steder fra og i flere omgange siden 2007 – alt imens hvidvaskningen bare fortsatte.

DK – et eldorado for hvidvask og skattesvindel

Selv om hvidvasknings-skandalen hos Danske Bank er enestående i omfang, er det udtryk for en systematisk politik igennem de sidste 16 år – og en dybere kultur blandt de rigeste.

Byg solidaritet og forsvar de almene boliger

Som en del af sin “ghettopakke” har regeringen i samarbejde med DF, Socialdemokraterne og SF lavet en aftale om at reducere andelen af almene familieboliger til 40 procent i 16 områder, som stemples som ”hårde ghettoområder”. Det skal ske senest i 2030 – ellers nægtes de støtte fra Landsbyggefonden. » Læs mere

Baut Brücken, nicht Mauern!

Racisme er det afgørende element i den igangværende politiske udvikling, der lægger fundamentet for opkomsten af det yderste højre, inklusive virkelige fascistiske partier. Kampen mod racisme må og skal være hovedfokus for hele venstrefløjen. Det må vi koncentrere vores kræfter om.

Tema 1968: OL i Mexico

De sejrende – og de døde

Mens vi fortsat genbesøger året 1968, vender vi os endnu en gang mod et symbol. Ét af de der billeder, som giver indtryk af nærmest at rumme hundrede års historie på begge sider af årstallet, et billede, der på én gang er tidløst og tidsbestemt. » Læs mere

Popdreng med rødder i det sidste oprør

Til Kim Larsen, død 72 år gammel 30. september 2018. » Læs mere

Klimakrisen er skabt af kapitalismen – og kan løses af mennesker

Igennem lang tid – det meste af vores historie – var menneskene underlagt naturen. Men igennem de sidste 200 år er der med den industrielle revolution og kapitalismen sket utrolige forandringer, hvor mennesket – anført af borgerskabet og kapitalen – har gjort sig til herre over naturen. I profittens hellige navn er naturen blevet udbyttet og misbrugt.

Reformismens blindgyde

I sidste nummer af avisen beskrev vi, hvordan et eventuelt flertal for Enhedslistens 100 dages plan for ændring af Danmark til det bedre vil bliver mødt med massiv modstand fra kapitalmagten: investeringsstrejker, kapitalflugt og ikke mindst krav fra EU’s Finanspagt.

« Nr. 367   –   Nr. 369 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside