Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 2

Budgetforliget i Odense

Den grimme ælling ...

Ulrik Olsen

SF er kommet på banen og er blevet et parti, som man kan stole på. De borgerlige kan stole på SF som medspiller, og derfor kan protester, demon­strationer og strejker fremover lige såvel være rettet mod SF som mod mere tradi­tionelle nedskærings­partier.

SF vil ikke længere være den lille ælling, men vil ind og svømme i det samme grumsede vand som de andre partier i Odense by­råd.

SF i budgetforlig

I 87 blev der indgået budg­etforlig mellem Social­demokratiet, de Radikale, de Konservative og Venstre. SFs vurdering et år senere er: “Det daglige arbejde går nemmere, hvis man er med i et forlig. Så det skal ikke brydes på nogle pjattede småsager.”

“Småsagerne” er blandt andet lukning af to skoler, højere bustakster, øget forældrebetaling for børne­pasning, beskæring i folke­skolens specialundervisning og kortere åbningstid i dag­institutionerne.

SFs hovedbegrundelse for at indgå i forliget sammen med partierne fra 87 er, at ventelisterne i Odense ifølge aftalen skal være borte i 1992. I 89 skal der skaffes 800 nye pladser, der er blot den hage ved forliget, at der ikke er afsat penge nok.

Folkesocialisterne fore­stiller sig, at der med omlægninger og nytænkning kan spares en del i daginstitutionerne. Nytænk­ning fra forældre og per­sonales side selvfølgelig. For eksempel er det jo oplagt, at forældrene passer deres børn en time eller to om eftermiddagen, og at foræl­drene medvirker ved vedligeholdelsen af institutionen – mener SF.

Nedskæringer slemt

SF begrunder også deltag­elsen i forliget med, at det ikke indeholder “voldsomme og ødelæggende nedskæringer”. Bortset fra at nedskæringer i sig selv er slemt nok, så er det sikkert også voldsomt for adskillige børnefamilier, at de skal betale 16% mere for en dagplejeplads.

SF har haft stemmemæs­sig succes ved folketings- og kommunalvalg de seneste år ved at være en venstreudgave af Socialdemokratiet. De har opgivet tidligere tid­ers mærkesager og opgivet at være konsekvente mod­standere af blandt andet EF, NATO og militærbevillin­ger. Banneret med parolen om “flere, bedre og billigere daginstitutioner” er lagt til­ side.

Nu er spørgsmålet, om det er Hansen eller Jensen, der skal spare.

Tidligere tiders ideer om at afskaffe kapitalismen på grund af dens udbytning og undertrykkelse er afløst af ønsket om at få systemet til at overleve og få midlerne til at slå til. Nu skal SF ind og administrere og det endda i et fast samarbejde med de borgerlige.

Højreskred

Deres ideologiske højreskred er tilsyneladende langt fra sin afslutning. De er skam konsekvente i det parti, ideer og handling følges ad hos den nyudklækkede svane.

Se, det var jo et rigtigt eventyr, og det må da i det mindste have overbevist alle i digternes by om, at skal vi have skaffet os bedre for­hold, så foregår det ved mobiliseringer og kampe uden for bystyrets tykke mure og uden støtte fra folkesocialisterne.

Billedtekst:
Demonstrationer fremover kan lige så vel være rettet mod SF som mod andre nedskæringspartier.

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Ulrik Olsen

Siden er vist 1653 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside