Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 44

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988

Nej til brugerbetaling

Vi har betalt

Der bliver tovet rent flag fra Venstres finanspolitiske ordfører Jens Skrumsager Skau, med lysen­de logik argumenterer han for, at de der ved de forrige års fi­nanslovsforlig fik forbedret deres økonomiske forhold, nu skal til at betale en endnu større del tilbage til staten. » Læs mere

Modstand vokser

Der er gang i verden. Ikke kun i Østeuropa, men også i Burma, Sydkorea, Algeriet, Gaza og Vestbredden og en del andre steder har der i det sidste halve år været oprør og massekampe. » Læs mere

Budgetforliget i Odense

Den grimme ælling ...

SF er kommet på banen og er blevet et parti, som man kan stole på. De borgerlige kan stole på SF som medspiller, og derfor kan protester, demon­strationer og strejker fremover lige såvel være rettet mod SF som mod mere tradi­tionelle nedskærings­partier. » Læs mere

Kvindepartiet

Kvinder, ikke klasser

Den 12. oktober blev der holdt møde om stiftelse af et nyt parti i Danmark – et kvindeparti. Selv om det ikke er kvindekampen, der står i centrum i 80’erne, så afspejler dannelsen af kvindepartiet alligevel nogle tidstypiske kendetegn. » Læs mere

Hitlers norske brødre

En af den racistiske bevægelses ledere, Arne Myrdal, har klart afsløret sine fascistiske perspektiver med følgende ud­talelse: “I slutningen af oktober vil vi begynde at organisere kampgrupper forskel­lige steder i Norge... Vi har tusindvis af våben blandt vore folk.” (Det Fri Aktuelt, 15. okto­ber 88). » Læs mere

Pis på McDonald

Nu står hunden igen og pisser med veltilfreds mine. Siden 21. september har Hotel- og Restaurationspersonalets fagforening (HRF) kørt en landsdækkende konflikt mod McDonald. Tak­tisk satser HRF på sympatikon­flikter, mens blokaderne bliver brugt til at gøre de burger­ædende danskere opmærksom på konflikten. » Læs mere

Incest er et symptom

Så er der igen gang i debatten og forar­gelsen. En norsk film viser, at seksuelt misbrug af børn i og uden for familien, samt ved prostitution, er udbredt verden o­ver. » Læs mere

På kanten

Gode venner

Blandt socialister er det efterhånden en kendt sag, at både USA og Sovjet ønsker at under­trykke andre nationer. Det har krigene i Viet­nam og Afghanistan været tydelige beviser på. » Læs mere

Spørgsmål vi ofte møder

Borgerlige rettigheder: Deres sandhed og vores

“Vi mener, at følgende sandheder må være åbenlyse, at alle men­nesker er skabt lige, og at deres skaber har skænket dem visse uafhændelige rettigheder, iblandt disse er livet, friheden og stræben efter lykke.” » Læs mere

Penge i de riges lommer

Der er sandelig perspektiver i regeringens politik, hvis du er rig. En omvendt Robin Hood vil vi kalde det. Regeringen fremlægger det ene overgreb efter det andet og maner om, at vi alle må bidrage til at rette op på landets dårlige økonomi. Samtidigt fremlægger de ufortrødent et forslag om lempelser i formueskatten. » Læs mere

Skuespil i folketinget

Oppositionen klar til kompromis

Efter folketingsvalget i maj er det blevet tydeligere og tydeligere, at regeringen står dybt splittet. Venstre ønsker for alvor at kører kanonerne i stilling overfor arbejderbefolkningen. » Læs mere

De retter skytset mod de svage

Endnu engang har de Radikale vist sig som absolut værdige til at sidde i Schlüters borgerlige regering. På det sidste er det den radikale socialminister Aase Olesen, der i bedste konservative stil retter skytset mod de absolut svageste i samfundet – bistandsmodtagerne. » Læs mere

Ingen unge nyder på bistand

Socialministeren Aase Olesen ynder at give sine reaktionære lovforslag et progressivt islæt. » Læs mere

Brundtland-rapport

Klodens overlevelse

Brundtlandrapporten har vundet stort gehør. For rapporten er klodens overlevelse utænkelig uden et stop for den blinde vækst. Men det er ikke teknologi, der truer miljøet som sådan. Det er det kapitalistisk system, der kontrollerer den teknologiske udvikling i sin stræben efter profit. » Læs mere

Jan Guillou: “Den demokratiske terrorist”

Infiltration i Rote Arme

I sin nye bog “Den de­mokratiske terrorist” sætter den svenske for­fatter Jan Guillou sin hemmelige agent Carl Hamilton på en ny op­gave: infiltration og op­trevling af 2 RAF-celler i Hamborg. » Læs mere

Martin Scorsese: “Kristus’ sidste fristelse”

Den sidste fristelse

Martin Scorseses nye film “Kristus’ sidste fris­telse” har vakt vild harme og oprør i den kristne bevægelse. Fil­men, der seriøst om­handler den kristne tro, bliver af de højkirkelige bevægelser i USA og Eu­ropa dømt som blasfem­isk. » Læs mere

Nikolai Bukharin

Stalins bydreng

Nikolai Bukharin er blevet rehabiliteret af Gobatjov, der mener, at Bukharins ideer var, og er, et alternativ til stalinismen. Men det meste af sit liv støttede Bukharin Stalin, skriver Hans Erik Madsen. » Læs mere

IS årsmøde

Alternativet til opløsning

Vi bringer på denne og den næste side et uddrag af beretningen til IS’ fjerde årsmøde. Hovedvægten i uddraget går på en vurdering af venstrefløjens kollaps og IS’ alternativ. » Læs mere

IS årsmøde

Borgerskabet udfordres

Meget kortfattet indeholder vores karakteristik af den internationale situation følgende dele. » Læs mere

Pinochet på røven

Den 5. oktober stemte et flertal af Chiles syv mil­lioner vælgere nej til Pino­chet. » Læs mere

Støt oprørene i øst

De sidste måneder har tydeligt vist, at lande som Polen, Jugo­slavien, Sovjet og Rumænien er bygget op på samme måde som landene i Vesteuropa. » Læs mere

« Nr. 43   –   Nr. 45 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside