Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 3

Incest er et symptom

Dorthe Nielsen

Så er der igen gang i debatten og forar­gelsen. En norsk film viser, at seksuelt misbrug af børn i og uden for familien, samt ved prostitution, er udbredt verden o­ver.

Straks farer “ansvarlige” politikere i folketinget op og kræver både social- og jus­titsministeren i samråd, for nu vil de have klarlagt, hvor udbredt misbruget af børn er.

Angst for kærtegn

Det er under alle om­stændigheder godt, at der bliver taget hul på et tabu. Det skal bare ikke føre til, at forholdet til børn forkvakles med angst for kærtegn. Det vigtigste er at få fastslået, hvem der har ansvaret for forbrydelsen. Men meningen er ikke at skildre disse personer som umenneske­lige og dyriske, men at forstå, at mennesker, som ø­delægger børn, selv er øde­lagte.

Men de samme “ansvar­lige” politikere er på ingen måde lydhøre overfor det e­norme behov, alle disse øde­lagte mennesker har for hjælp, hvis de skal have en rimelig tilværelse. I stedet skæres der gang på gang ned på social- og sundheds­området. Forsøg på løsning af den økonomiske krise bliver altid prioriteret over menneskelige kriser.

I et kapitalistisk samfund, som det danske, er forholdet mellem mennesker bestemt af produktionsforholdene. Produktionsmidlerne ejes af én klasse, kapitalisterne, og konkurrencen mellem dem om stadig større profit er fundamental for kapitalis­men. Arbejdskraften ejes, som det eneste, af en anden klasse, arbejderklassen, som derfor er tvunget til at sælge den til kapitalisterne.

Den herskende ideologi

Samfundets grundlæggende økonomiske opbygning bestemmer samtidig den herskende ide­ologi, nemlig ideen om, at det er “naturligt” at konkur­rere, at klare sig på andres bekostning.

Kernefamiliens opgave er at skabe tryghed i et utrygt samfund, føde og opdrage børn til nye arbejdere og at være forbrugerenhed. Fa­milien rummer både himmel og helvede. Den skal opfylde behovet for omsorg, tryghed og følelsesmæssige kontakter, men samtidig er det også dér, reaktionerne på udbytningen fra arbejdspladsen får afløb.

Vold

Kernefamilien er derfor også det sted, hvor de menneskelige følger af et kapitalistisk samfund ses. Her er både fysisk og psykisk vold almindelig, men det gøres til et personligt problem.

Men faktum er, at et samfund, der bygger på ego­isme og tvang, skaber ufrie mennesker, og dermed følger en perverteret og ufri seksualitet.

Kun ved at fjerne hele grundlaget for dette “lorte” system, nemlig ved en socialistisk revolution, vil vi kunne starte en proces, som vil fjerne århundreders undertrykkelse og skabe et nyt grundlag, som bygger på frie og lige mennesker, hvor fæl­lesskabet er det bærende.

Billedtekst:
I et råt samfund er det svært for familien at skabe tryghed.

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Se flere artikler om emnet:
Voldtægt/Incest

Se flere artikler af forfatter:
Dorthe Nielsen

Siden er vist 1668 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside