Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 3

Hitlers norske brødre

Tom Christiansen

En af den racistiske bevægelses ledere, Arne Myrdal, har klart afsløret sine fascistiske perspektiver med følgende ud­talelse: “I slutningen af oktober vil vi begynde at organisere kampgrupper forskel­lige steder i Norge... Vi har tusindvis af våben blandt vore folk.” (Det Fri Aktuelt, 15. okto­ber 88).

Arne Myrdal er leder af organisationen “Folkebevæ­gelsen mod Indvandring”, som har eksisteret siden sidste efterår, og som efter eget udsagn har opbakning fra 35.200, hvoraf 70% er medlemmer.

Folkebevægelsen

Ganske vist har “Folke­bevægelsen” taget afstand fra Myrdals udtalelser, og split­telser truer. Men det kan ikke komme bag på ret mange, at Myrdal kunne finde på at sige sådan noget. Han har været en af "Folkebevægelsens" stiftere, og har hele tiden haft meget rabiate holdnin­ger.

Tidligere har han udtalt, at alle norske børn burde lære nærkampsteknik for at være bedre rustet i kamp mod indvandrere (Det Fri Aktuelt, 15. oktober 88).

Bevægelsens modstand mod Myrdals udtalelser skal nok snarere begrundes med, at mange i “Folkebevægelsen” finder tids­punktet for at udtale den slags ting for upassende.

Det er siden blevet helt klart, at fascistiske kræfter opererer inden for “Folkebevægelsen”. De norske nazisters åbne støtte til bevægelsen understreger det også.

Dansk kontakt

Specielt interessant for os er, at Myrdal omtaler kon­takter til lignende organisa­tioner i Danmark og Sverige. Nu vil Myrdal ikke røbe, hvad det er for organisa­tioner, men det er meget nærliggende at antage, at der er tale om “Den Danske Forening”.

For det første er samling­spunktet i de to organisa­tioner alene bygget op omkring deres racistiske synspunkter.

De er begge adskilt fra fremskridtspartierne på trods af, at der er enighed med disse om stop for indvandring. Deres officielle linje har klart nedtonet de mest rabiate dele af deres politik.

For det andet er Søren Krarup tidligere kommet med udtalelser, som peger på, at indvandrere og flygtninge skulle bekæmpes med andre midler end de “demokratiske”.

I sin grundlovstale i år sagde han: “Hvis demokra­tiet i stedet for at styrke Danmark undergraver lan­dets eksistens, må vi ligesom vores fædre se virkeligheden i øjnene og turde sætte noget nyt i stedet.” (Midtjyllands Avis, 6. juni 88)

Det, der skal sættes i st­edet for demokrati, kunne jo meget passende være så­danne kampgrupper, som Myrdal omtaler.

Stop racismen

Grupper, som “Folke­bevægelsen mod Indvan­dring” og “Den Danske Forening” må ikke få lov til at vokse sig så stærke, at de føler sig overbeviste om, at de kan bruge kamptropper mod indvandrerne. Derfor skal vi fortsætte kampen imod dem.

“Folkebevægelsens” første landsmøde i april i år var tæt på at blive aflyst, fordi “SOS-racisme” i Norge havde lagt pres på hotel­ejere, så de nægtede at huse racisterne.

I København har fag­lige aktioner fire gange forhindret “Den Danske Forening” i at holde møde og organisere den racis­tiske hetz. Disse aktioner blev fulgt op af demon­strationer arrangeret af “Fællesinitiativet mod Racisme” i samarbejde med nogle fagforeninger.

Vi kan stoppe dem nu, men så længe der er kapitalistiske kriser, vil de kunne dukke op igen. Derfor må vi hele tiden holde et vågent øje med racismen.

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Tom Christiansen

Siden er vist 2313 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside