Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 4

På kanten

Gode venner

Anders Schou

Blandt socialister er det efterhånden en kendt sag, at både USA og Sovjet ønsker at under­trykke andre nationer. Det har krigene i Viet­nam og Afghanistan været tydelige beviser på.

Samtidig har de fleste nok opdaget, at forholdet mellem de to supermagter er blevet væsentligt bedre på det sidste. Nogle politiske kommenta­torer påstår oven i købet, at Reagan og Gorbatjov kan lide hinanden. Alligevel vil det nok komme bag på mange, at kærligheden er så stor, at USA i dag hjælper Sovjet med at hele sårene efter Afghanistan-krigen.

“Moscow News” kan imidler­tid berette, at amerikanske eksperter er draget over dam­men for at medvirke ved oprettelsen af genoptræningscentre for invalid­erede krigsveteraner. Den engelsksprogede ugeavis er et officielt regeringsorgan.

Den amerikanske delegation består for en stor dels vedkommende af tidligere Vietnam-veteraner. Så de ved jo, hvad det drejer sig om. Samarbejdet er kommet i stand ved den Russisk Ortodokse Kirkes medvirken.

Børn af samme jord

En højtstående russisk gejstlig bød amerikanerne velkommen med ordene: “Vi er alle børn af vore folk og ønsker, at fred og ro må herske på jor­den, så at menneskene vil være gode mod hinanden.”

Disse banale humanistiske betragtninger kunne i virke­ligheden ligeså godt komme fra vore hjemlige DKUere eller de såkaldte fornyere i DKP. De velmenende mennesker vur­derer, at klassekampen er uvæsentlig i dag. Nu gælder det menneskehedens fælles kamp mod “de globale proble­mer”. Det vil sige forurening og krig.

Det var i øvrigt tilsvarende betragtninger Sovjets udenrigsminister Sjevardnadse serverede for pressen under sit Københavnerbesøg i septem­ber. Så en ting er i hvert fald ved det gamle blandt de dan­ske kommunister. Den poli­tiske linje svajer med vindene fra det store land mod Øst.

Der er dog intet, der er så smukt, at man ikke kan bruge anledningen til at udvikle nogle af sine virksomheder. Det er således en del af den fælles invalidehjælp, at ameri­kanske og sovjetiske firmaer skal samarbejde om at udvikle og producere nye og avan­cerede proteser og rullestole.

Historien fra Moscow News er blot en blandt mange beretninger, som skal tjene til at indhylle Øst-Vest-forholdet i en sky af lyserød røgelse. En anden var stormagternes heroiske fælles anstrengelser for at frelse tre indefrosne gråhvaler. Denne hvalart er ikke truet og millionerne kunne være brugt på reelle miljøforbedringer. Men det ser godt ud på TV.

Den midlertidige hygge mellem Sovjet og USA skyldes, at begge landes økonomier har svært ved at klare de enorme våbenudgifter. Men situ­ationen vil hurtigt skifte, når de ryger i klammeri over et nyt område.

Den midlertidige imperialis­tiske solidaritet hjælper heller ikke undertrykte folkeslag i de to lejre. Endvidere er det naivt at forestille sig, at de her­skende klasser vil stoppe for­ureningen. Der er for mange penge i at lade være. Der skal nemlig mere til end et flot TV-show.

Som det fremgår af denne avis, slås arbejderne mange steder i verden. Klassekampen er ikke død. Men det er trist, at store dele af venstrefløjen er hoppet på limpinden.

Flere artikler i serien På kanten

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Anders Schou

Siden er vist 1776 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside