Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 1

Nej til brugerbetaling

Vi har betalt

Der bliver tovet rent flag fra Venstres finanspolitiske ordfører Jens Skrumsager Skau. Med lysen­de logik argumenterer han for, at de, der ved de forrige års fi­nanslovsforlig fik forbedret deres økonomiske forhold, nu skal til at betale en endnu større del tilbage til staten.

Helt konkret mener han, at pension­ister, børnefamilier og studerende har fået forbedret deres forhold i en sådan grad, at det nu er disse grupper, der skal rammes ved indførelsen af brugerbetaling.

“Vi kan og vi vil” siger Venstre-løven om mulighederne for at forringe for­holdene for de nævnte grupper ved at sænke de offentlige tilskud. Det har helt klart irriteret mange fra regering­spartierne, at Skrumsager Skau så ef­fektivt har fået afsløret den pæne ideol­ogiske indpakning, som regeringens samlede forslag om brugerbetaling var pakket ind i.

F.eks har sundhedsminis­ter Elsebeth Kock-Petersen gjort sig store bestræbelser på at få nedsat medicintilskuddet, og begrundet det med befolkningens usunde overforbrug af medicin.

Klar snak

Men Skrumsager har glemt gavepa­piret og serverer tingene råt for usødet, når han afslører, at Venstre rent fak­tisk er parat til at suspendere vel­færdssamfundet. De vil bane vejen for privatisering og brugerbetaling efter princippet om, at enhver er sin egen ly­kkes smed.

Dobbeltbetaling

Regeringens problemstilling om­kring indførelse af en direkte brugerbe­taling har netop ikke været at ændre fordelingspolitikken, men alene at få borgerne til at tænke lidt mere over, hvad de offentlige udgifter koster.

Sådan hedder fraserne omkring det­te nye angreb på de dårligst stilledes vilkår. Også her er deres hykleri græn­seløst. Vi betaler selv for de offentlige goder vi modtager, det er vores skatter, der betaler driften af systemet.

Derfor er hele diskussionen om brugerbetaling kun et spørgsmål om, at vi skal til at betale en ekstra gang for de offentlige ydelser, vi modtager. Først gennem skattebilletten og når vores arbejdsmiljø så gør os syge, skal vi selv betale for at gå til lægen; når vores børn skal passes, betaler vi selv; når vi går i skole, skal vi betale indskrivningsgebyrer.

Det er jo helt klart for Venstre-løven, at vi allesammen ellers bare vil påføre os den ene sygdom efter den anden, avle det ene barn efter det andet, gå i den ene skole efter den an­den, hvis vi sådan helt uhæmmet kan bruge af samfundet goder.

Se også:
SAA 44: Brundtland-rapport: Klodens overlevelse
SAA 44: IS årsmøde: Alternativet til opløsning
SAA 44: Nikolai Bukharin: Stalins bydreng

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Siden er vist 1620 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside