Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 8

Jan Guillou: “Den demokratiske terrorist”

Infiltration i Rote Arme

Michael Mogensen

Anmeldelse af “Den demokra­tiske terrorist” af Jan Guillou. Forlaget Modtryk 294 sider. Kr. 288.

I sin nye bog “Den de­mokratiske terrorist” sætter den svenske for­fatter Jan Guillou sin hemmelige agent Carl Hamilton på en ny op­gave: infiltration og op­trevling af 2 RAF-celler i Hamborg.

Og denne opgave er som skræddersyet til Hamilton. Den svenske officer er nemlig ikke bare en udsøgt dræbermaskine. Han er også i besiddelse af et perfekt “cover” til operationen – hans fortid som aktiv marxist-lenin­ist på den svenske venstrefløj.

Guillous fortælling er rimelig spændende, selvom den er lige så lang, som den er dyr (294 sider for 288 kr!). Men bortset fra, at bogen sikkert øger omsætningen, kan man undre sig over, hvorfor Modt­ryk har valgt at trykke den.

I hovedsagen er historien nemlig en yderst traditionel thriller: Den retfærdige helt fø­rer en ensom kamp mod ond­skabens anslag mod samfun­det. En kamp, der gerne fore­går i delvis modstrid med “det officielle system”, men selv­følgelig fører til sejr!

Det triste i denne model er ikke, at man får et par timers spænding i en verden, hvor der kæmpes for “retfærdig­hed” – hvad man jo normalt ikke selv orker. Det triste er, at helten normalt repræsenterer statsmagten og skurken magt­begær, kynisme, afstumpet­hed og lignende.

Derfor bliver staten – på trods af dens korrupte og ku­jonagtige elementer – god og dens modstander ond. I virke­ligheden er det normalt lige omvendt.

Modtryks valg skyldes sik­kert, at Guillou faktisk har ansatser til at bryde dette tradi­tionelle billede. RAF er skur­ken i historien, men de skild­res flere steder rimeligt sym­patisk, som folk, der er despe­rate over statsmagtens volds­anvendelse og de manglende resultater af kampen mod sy­stemet.

Der bliver også gået hårdt i kødet på den vesttyske stats anvendelse af berufsverbot og systematisk vold mod uønsket politisk aktivitet. Taktisk går Guillou så langt, at han lader Hamilton blive blød over for sit “politiske cover” i RAF, som den antiimperialistiske terror­ist, der kun vil ramme hoved­fjenden USA og ikke “uskyl­dige mennesker”.

Men på trods af disse forsøg på at gøre modsætningen mellem ondt og godt mindre, er der ingen tvivl om pointen.

“Vores helt” og hans 2 sym­patiske medarbejdere i “Ver­fassungsschutz” kan se, at systemet har pletter, men det er pletter, som kan fjernes.

De er ikke indbygget i syste­met. Derfor er “vi demokrater the good guys og de andre the bad guys” eller endnu værre “mordere ... med et sort hul i sjælen”.

Sammenligner man RAFs og den vesttyske stats moral­ske habitus og synderegister, er der ingen tvivl om resulta­tet. Alene den vesttyske vå­benindustris præstationer på verdensplan efterlader et ind­tryk af RAF som lallende ama­tører.

Alligevel har Hamilton selv­følgelig ret i, at RAFs strategi kun har hjulpet det tyske bor­gerskab og absolut ikke bragt socialismen nærmere.

Konklusionen er bare ik­ke at stille sig på den tyske statsmagts side – så styrker man udelukkende det repres­sive apparat, RAF er blevet brugt som en undskyldning for at opbygge.

Derfor er Hamilton en led helt. Han slås for sin egen mi­litære karriere, og selv om han er ved at brække sig af syste­met, så tror han alligevel grun­dlæggende på det.

De rigtige helte skrider fra jobbet – de må erkende, at statens voldsapparat aldrig bliver et redskab for social retfær­dighed.

Billedtekst:
Jan Guillous bog “Den demokratiske terrorist” handler om efterretningsvæsenets skjulte terrorisme. Billedet her viser den synlige polititerrorisme fra en af de tidlige BZ-kampe.

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Michael Mogensen

Siden er vist 1715 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside