Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 8

Martin Scorsese: “Kristus’ sidste fristelse”

Den sidste fristelse

Marianne Bülow

Martin Scorseses nye film “Kristus’ sidste fris­telse” har vakt vild harme og oprør i den kristne bevægelse. Fil­men, der seriøst om­handler den kristne tro, bliver af de højkirkelige bevægelser i USA og Eu­ropa dømt som blasfem­isk.

10.000 demonstrerede uden for filmproducentens, Universal Pictures, presse­center i Hollywood dagen før den amerikanske premiere. Bannere og plakater ud­nævnte Universal til intet mindre end djævelen selv. Efter premieren har der været talrige blokader uden for bio­graferne.

Hvorfor bliver folk så ophid­sede over denne film, når der konstant sendes ekstremt saf­tige og blasfemiske film på markedet?

I filmen følger Jesus ikke den sædvanlige udstukne sti. Filmen starter med, at Jesus (Willem Dafoe) arbejder som tømrer. Han bryder en jødisk boykot ved at lave kors til den romerske besættelses­magts henrettelser.

Han er ikke født som Guds søn. Filmen følger hans kon­stante tvivl om sin egen gud­dommelighed, og hvad konse­kvenserne af at være guddommelig er.

Han skifter flere gange me­ning om, hvorvidt han skal prædike fred, kærlighed og underkastelse eller opfordre til væbnet opstand.

Her kommer det tydeligt frem, hvad det er, de religiøse autoriteter ikke kan lide. Jesus er langt fra den tillidsvæk­kende bevarer af de uforanderlige sandheder, som kirken elsker.

Den magtfulde kristne høj­rebevægelse har da også sat deres store medie- og pen­geapparat i gang i kampen mod filmen. De har tilbudt Universal Pictures ikke mind­re end 10 millioner dollars for samtlige kopier af filmen, for derefter at iværksætte en of­fentlig afbrænding. Deres mo­nopol på sandheden er virkelig blevet truet.

Mens Jesus er den tviv­lende, er Judas, spillet af Har­vey Keitel, den stabile og loya­le. Han er lederen i praksis og en revolutionær, der mener, at romerne først og fremmest skal bekæmpes fysisk.

Jesus leder faktisk en mis­lykket opstand, men han skif­ter mening. Ved at tigge den trofaste Judas om at forråde ham, lader han sig fange og ofre på korset.

Under korsfæstelsen mø­der han sin sidste fristelse. Satan, klædt ud som en yndig lille pige, fortæller ham, at han ikke er Gud og ikke behøver at lade sig ofre. I stedet kan han leve et ganske almindeligt liv med kone, børn – endda også med sex. Jesus kravler beroli­get ned fra korset.

Al dette foregår i en alt for lang, men meget flot og fanta­sifuld scene. Ved sit dødsleje skifter han igen mening, og kryber endnu engang til kor­set. Så er vi tilbage i den tradi­tionelle version af Jesus' korsfæstelse, og sådan får det lov til at slutte.

Slutningen er ikke særlig overraskende. Dels fordi Scorsese selv er kristen, men også fordi filmmanuskriptet er bygget over en velkendt ro­man fra 1951 af den græske forfatter Nikos Kazantzakis. Romanen har, i modsætning til filmen, aldrig fået en skanda­lesucces.

Mange trættende stereo­typer er skubbet til side, mens andre er bevaret. Fundamen­talisterne vil ikke finde meget at være uenige med fremstil­lingen af kvinden i. For slet ik­ke at tale om, at kampen mel­lem det onde (Satan) og det gode (Gud) vises som den pri­mære kamp i verden – der kan godt sættes spørgsmålstegn ved måden at tro på, men ikke selve troen.

Det skaber frygt og had blandt de kristne, at der over­hovedet bliver sat spørgmåltegn ved den ellers entydige udgave af Jesus liv.

Hvis folk stopper op og tænker på valget mellem at slås nu eller at koncentrere sig om en mystisk henrettelse for tusinder af år siden, er det slet ikke sikkert, at de vælger det, vores herskende klasse ønsker.

Billedtekst:
Jesus (Willem Dafoe) med tornekrans. “Kristus sidste fristelse” er fornylig forbudt at den israelske filmcensur, og i USA og Europa har filmen udløst massive protester fra flere religiøse grupper.

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Marianne Bülow

Siden er vist 2020 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside