Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 14 – Maj 1999 – side 21

Rapport fra aktivisttræffet

Nu er det nok-bevægelsen

Hans Erik Madsen + Rikke Holm

NU ER DET NOK-bevægelsen startede som en kampagne iværksat af en række studenterorganisationer – Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), Lærerstuderendes Landskreds (LL), Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Et godt og helt rigtigt initiativ.

Deres udgangspunkt var, at der skulle mobiliseres omkring forsvaret for en række centrale krav for uddannelsessøgende, før det var for sent – før politikerne havde gennemført forringelserne. En helt rigtig og meget offensiv måde at tænke og handle på. De fire samlende krav var fra starten nej til begrænsninger i kvote 2 optag, ingen forringelser på SU’en, mere demokrati, nej til finanslovsstyring.

Disse krav har siden fået følgeskab af en række andre krav, som de studerende også synes var vigtige at få med, fx nej til begrænset optag på pædagogikum og elever, lærlinge og studerende ind under arbejdsmiljøloven.

Og bevægelsen har fra den ene aktionsdag til den næste inddraget nye grupper – fx er lærlingene nu også med.

Den 8. april gik gymnasielærerne og studerende i fællesdemonstrationer med hovedparolen: Nej til forringelserne af uddannelsessektoren. Denne fælles kamp mellem studerende og lærere forsætter. Efter at gymnasielærerne med 96 pct. sagde nej til forhandlingsresultatet, har der været uro på landets gymnasier. Lærerne har holdt faglige møder, og fredag den 23. april blev undervisningen på 70 gymnasier blokeret af eleverne.

70’ernes parole, “Studenter – arbejdere – samme kamp”, er igen på banen som et konkret, men nødvendigt svar på de angreb, som regeringen og erhvervslivet retter mod velfærden. NU ER DET NOK bevægelsen har ramt lige ind i den vrede og utilfredshed, der bredt set findes blandt studerende i dag over, at deres uddannelsers indhold og studiebetingelser forringes. De studerende presses både på studietid og pengepung. Danske studerende har fx den højeste erhvervsfrekvens i Europa.

Flere og flere studerende har fået sans for et af de slogans, som igen og igen har lydt på stormøderne: “Uddannelse for livet – ikke for erhvervslivet.”

NU ER DET NOK bevægelsen samlede op mod 10.000 studerende til demonstration den 17. marts i København og Århus, hvor der efterfølgende var stormøder. Igen den 8. april var tusindvis af studerende og skoleelever på gaden. Denne gang sammen med gymnasielærerne. Fra Bornholm til Tarm gymnasium, fra Ålborg til Gedved lærerseminarium har der været aktioner.

Igennem de sidste tre måneder er der opbygget et netværk af aktivister og aktivistgrupper, som kan blive guld værd for den videre mobilisering. Kimen og muligheden for en langt større bevægelse er der. Det hænger sammen med det netværk, vi allerede har opbygget, men også med den generelle stemning blandt arbejdere og studerende i dag – ikke blot herhjemme, men i store dele af verden Flere og flere arbejdere og studerende siger nemlig NU ER DET NOK, og flere og flere indser, at skal velfærden forsvares, kræver det solidaritet og aktioner fra neden.

Rapport fra aktivisttræffet

Efter de mange demonstrationer og happenings rundt omkring i landet mødtes NU ER DET NOK-aktivister til landstræf i København 17-18. april.

Ca. 50 fra København og 10 fra provinsen deltog i træffet, der dels skulle bruges til at samle op på de mange aktiviteter indtil nu og samtidig planlægge og udveksle gode ideer til kampen fremover. Derudover blev der selvfølgelig diskuteret en masse politik, og indholdet i bevægelsens krav blev uddybet og debatteret på møder og workshops. Årsagerne til nedskæringspolitikken blev kædet sammen med forringelserne af velfærdsstaten i øvrigt, og mange argumenterede med, at det er vigtigt, at dette ikke bliver en kamp mellem studerende og lærere eller mellem penge til uddannelse eller hospitaler.

Holdningen var klar: Som studerende vil vi ikke acceptere, at vores fuldt ud rimelige krav skal udstilles af undervisningsministeren og andre som værende grådige og usolidariske. Tværtimod er vores kamp blot en del af en samlet kamp for bedre forhold for alle, der i dette samfund rammes af en uretfærdig fordelingspolitik, hvor man gang på gang giver skattelettelser til de rigeste samtidig med, at man snakker om, at der ikke er råd til flere skoler, hospitaler eller ordentlige overenskomster til lærere og sygeplejersker. Alle fik en masse gode argumenter med hjem til videre diskussioner i landets overfyldte kantiner og klasseværelser.

Men ingen teori uden praksis og intet aktivisttræf uden aktivisme, så lørdag nat rykkede vi alle sammen ud i byen udstyret med NU ER DET NOK-skilte og bannere. Opgaven var at udstyre alle statuer, springvand og udvalgte bygninger i den indre by med bevægelsens signatur, og dette skulle gøres så synligt som overhovedet muligt. Så der blev klatret på statuer og stilladser og vadet i springvand den halve nat. Resultatet var, at København søndag morgen vågnede op til NU ER DET NOK-skilte på toppen af alle monumenter fra H.C. Andersen til Storkespringvandet.

Trods tømmermænd og almindelig træthed fortsatte den gode stemning på møderne søndag, hvor bevægelsens videre planer skulle aftales. Kampen fortsætter, var hovedbudskabet. Mange gode ideer blev luftet, og mange aktivister ville tage hjem på deres skoler og forsøge at få flere med. Der blev snakket om undervisningsboykot og andre lokale aktioner.

Den næste store aktionsdag bliver den 20. maj. Den dag har Margrethe Vestager indkaldt til en studenterrigsdag i København, hvor hun vil diskutere uddannelsespolitik med 150 studerende fra de videregående uddannelser. Uden for dette møde vil vi arrangere en demonstration for at vise, at vi er mange, der står bag kravene om bedre forhold for studerende – og at undervisningsministeren ikke kan nøjes med at tale om kvalitetsudvikling, men må sætte handling bag de pæne ord. Der vil samtidig blive arrangeret aktioner i resten af landet.

Derudover blev vi enige om at afholde et nyt landstræf for aktivister den 7-8. august i København, så vi sammen kan planlægge vores indsats i forhold til studiestarten. Alle nye elever og studerende i landet skal lære NU ER DET NOK-bevægelsen at kende, når de starter efter sommerferien, så bevægelsen kan blive rigtig stor over hele landet, og så vi kan lave et brag af en aktionsdag den 5. oktober i forbindelse med Folketingets åbning.

Se også:
SRY 14: Uddannelse for livet – ikke for erhvervslivet

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 14

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Nu er det nok (udd., DK)

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen
Rikke Holm

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside