Tidsskriftet International Socialisme

Tidsskrift for socialistisk teori

Se indhold i de
enkelte numre

IST - Indhold

IST nr. 1

IST nr. 2

IST nr. 3

IST nr. 4

IST nr. 5

IST nr. 6

IST nr. 7

IST nr. 8

IST nr. 9

IST nr. 10

IST nr. 11

socialister.dk

[ International Socialisme ]

“Uden revolutionær teori, ingen revolutionær praksis”
(Lenin)

 

[ Rød stjerne ] "Internationale Socialister ønsker gennem udgivelsen af dette tidsskrift at bidrage til opbygningen af en ny venstrefløj. En venstrefløj, som vi mener bør baseres på grundlæggende marxistiske principper. Det er endnu mere klart i dag, at en socialisme, som fornægter demokrati fra neden, ikke er socialisme, men tyranni. Det er lige så klart, at socialisme ikke kan holdes inden for nationale grænser."

Sådan hed det ved udgivelsen af det første nummer af tidsskriftet International Socialisme i foråret 1992. Siden da er det blevet til i alt 11 numre. Og videre:

[ Rød stjerne ] “Stalinismens fallit stiller store krav til teoretisk klarhed og om genskabelsen af en internationalt baseret revolutionær socialisme, som kan udfordre SF’s og Socialdemokratiets dominans i arbejderklassens tankegang. International Socialisme er et forsøg på at styrke denne udvikling.”

Kort sagt: Tidsskriftet skal styrke udviklingen af socialistisk teori ved at komme med mere dybtgående argumenter, end der normalt er plads til i Socialistisk Arbejderavis.

[ Rød stjerne ] De fleste numre af tidsskriftet indeholder en længere hovedartikel samt et par andre artikler, som tager teoretiske, kontroversielle eller historisk interessante emner under behandling. Desuden er der oftest anmeldelser af nyere udgivelser, som det er vigtigt for socialister at forholde sig til.

[ Rød stjerne ] På de følgende sider kan du se mere om indholdet i tidsskriftet – ligesom alle artiklerne kan læses on-line.

 

Enkelte numre af tidsskriftet kan købes for 20 kr./stk. (+ porto) hos:

Giro 578-0160
Internationale Socialister/ISU
Postboks 533
2200 København N
Tlf. 35 35 76 03
E-mail: saa@socialister.dk

– eller i din lokale IS-afdeling.

Der er ikke planlagt nye numre af dette tidsskrift.

 


Sidst opdateret 20.2.2013