[ Proletar! nr. 9 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 6 artikler

Fra Proletar! nr. 9

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Proletar! nr. 9 – August 1974 – Forside

9

1

aug 74

 

+ Vedføjelser til nr. 8.

 

Landsledelsen: Leder: Majstrejkerne og kampen mod indkomstpolitikken

9

2

aug 74

 

Det angreb på den danske arbejderklasse, som regeringen Hartling satte i værk onsdag den 8. maj, kan ikke forstås isoleret. Dets virkelige betydning for arbejderklassen bliver først forståelig, når det betragtes i sammenhæng med de planer for en offensiv løsning af den danske kapitalismes krise, der for tiden diskuteres blandt erhvervsfolk og fagbureaukrater, blandt borgerlige og socialdemokratiske politikere, blandt embedsmænd og lederskribenter o.s.v. – i alle dele af den politiske formation, der i den klassisk-marxistiske sprogbrug med et præcist udtryk kaldes den kapitalistiske lejr.

 

Kim Thygesen + Poul Petersen: Den københavnske arbejderopposition og venstregrupperne

9

10

aug 74

 

Maj-strejkerne mod Venstre-regeringens økonomiske stramning var det største opsving i strejkebevægelsen siden 56. Vi så, hvordan DKP bl.a. via Hartling-regeringens asociale nedskæringspolitik kunne notere sig en eksplosiv fremgang på arbejdspladserne. Vi så, hvordan DKP på de arbejdspladser, hvor de har mulighed for det, iværksatte decideret nederlagsstrejker et par dage for derefter at genne folk i arbejde igen angiveligvis for – som fællestillidsmand Erik Hansen sagde det på B & W-øen – at samle kræfter til kommende kampe.

 

Steen Bille Larsen: DKP og arbejderklassen 1945-1958

9

14

aug 74

 

Danmarks kommunistiske Parti har i de senere år – og især i forbindelse med folketingsvalget i december 1973 – oplevet en kraftig fremgang. Tilslutningen kommer i høj grad fra studerende og intellektuelle, men også lærlinge og militante arbejdere slutter i dag i stort antal op bag DKP. Derfor finder vi det nødvendigt, at det revolutionære venstre beskæftiger sig seriøst med årsagerne til og konsekvenserne af denne fremgang for det reformistiske og statskapitalistiske venstre.

 

Jette Larsen: Anmeldelse: Paul Mattick: “Marx og Keynes. Blandingsøkonomiens grænser”

9

31

aug 74

 

Marx klarlagde gennem sin kritik af den politiske økonomi den kapitalistiske produktions samfundsmæssige karakter og kapitalakkumulationens modsætningsfyldte tendenser, som ville føre produktionen ud i stadig dybere kriser.

 

Jørgen Lund: Anmeldelse: Tony Cliff: “Rosa Luxemburg – en politisk biografi”

9

33

aug 74

 

Det er en farlig færd, Tony Cliff begiver sig ud på, når hans erklærede mål er at fremstille det, Luxemburg lærte fra sig.

 

Der blev fundet 6 artikler

< Nr. 8

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 1. februar 2023 kl. 01:28