Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 110 – December 1994 – side 8

Mellem kaos og kamp

Martin B. Johansen

Politikerlede er blevet et modeord i mange lande. Det afspejler, at store grupper ikke mere tror på politikernes løfter, men kræver radikale forandringer.

Mindst ét sted i verden fik magthaverne spoleret nytårsfesten 1. januar i år. Nemlig i Mexico hvor rebeller i den fjerntliggende Chiapas-provins havde valgt denne dato til at starte et væbnet oprør mod regeringens planer om at gøre livet endnu mere surt for de fattige.

Chiapas-oprøret var ikke noget særtilfælde. Det viste tværtimod i koncentreret form de problemer, som regeringerne og kapitalisterne i hele verden i stigende grad står overfor. Nemlig den økonomiske krise, den politiske ustabilitet og den stigende polarisering mellem undertrykkere og undertrykte.

Trods al snak om høje vækstrater og økonomisk opsving i 1994, er kapitalismen over alt i dybe vanskeligheder. Opsvinget i 1994 skete på baggrund af en alvorlig nedtur i starten af 90’erne og har ikke løst de økonomiske problemer.

Politisk ustabilitet

Magthavernes manglende evne til at løse de økonomiske problemer kommer i stigende grad til udtryk i politisk ustabilitet. Det skyldes dels, at de har svært ved at blive enige indbyrdes om, hvordan den økonomiske krise skal løses. Dels at de får stadig sværere ved at overbevise folk om, at de politiske partier har noget at tilbyde.

Det politiske kaos i Italien er et af de mest ekstreme eksempler på den politiske ustabilitet. Det har i årevis været en offentlig hemmelighed i Italien, at korruption fandt sted i storstilet omfang. Når korruptionen nu er kommet op til overfladen i form af skandaler og retssager, skyldes det, at dele af den herskende klasse ikke længere støtter den “italienske model”, hvor staten har stået for en stor del af investeringer i industrien.

Men opgøret med korruptionen har betydet, at hele det etablerede politiske system i Italien er blevet mødt af befolkningens åbne mistillid til politikerne. Det viser sig bl.a. ved, at vælgernes loyalitet overfor deres partier er svundet ind, og meningsmålingerne giver enorme udsving.

Det er i virkeligheden de samme mekanismer, der ligger bag den såkaldte “politikerlede” i lande som Danmark og Tyskland. Det er åbenlyst, at politikerne mere og mere lefler for vælgerne samtidig med, at folk ikke tror på deres løfter.

Kombinationen af stigende økonomisk og politisk ustabilitet har ført til stigende polarisering mellem magthaverne og de almindelige mennesker i mange lande. Selv om de herskende har svært ved at blive enige indbyrdes, så er de enige om én ting: krisen skal ikke betales af de rige.

De mange rapporter fra institutioner som EU og OECD peger alle i samme retning: nedskæring på pensioner, bistandshjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse, hospitaler, uddannelsesstøtte osv. Til gengæld skal de rige have skattelettelser.

Stigende polarisering

Den politik fører på den ene side til stigende økonomisk polarisering ved, at den herskende elite bliver rigere, mens stort set alle andre må finde sig i dårligere levestandard.

På den anden side foregår der en anden form for polarisering, idet en voksende gruppe opfatter, at det nuværende samfund ikke byder på nogen fremtid for dem. Det kan være en farlig udvikling, fordi det åbner for nazistiske organisationer, der åbent afviser det nuværende system samtidig med, at de udpeger samfundets outsidere – indvandrere, bøsser, socialister – som årsag til alle problemerne.

Men polariseringen betyder også, at modstanden mod regeringernes og arbejdsgivernes krisepolitik vokser blandt studenter og arbejdere.

Enorm chance

I Danmark har vi i 1994 fået en forsmag på det. Vi har på den ene side set en styrkelse af de mest højreorienterede partier ved det seneste folketingsvalg. Men vi har også set et stort antal strejker, demonstrationer, besættelser af skoler og universiteter og andre former for protester.

Heri ligger der en enorm chance for at styrke de kræfter, der slås for et samfund, der bygger på solidaritet og på folks aktive deltagelse i beslutningerne.

Se også:
SAA 110: 1994 – Håb om forandring
SAA 110: Der er brug for et andet samfund

Flere artikler fra nr. 110

Flere numre fra 1994

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 1677 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside