Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 119 – September 1995 – side 16

Støt de fyrede Ri-Bus chauffører

Opbyg masseblokader

Hans Erik Madsen

VKZ og Rutebilejernes Arbejdsgiverforening har med pressen, politiet og retssystemet nogle magtfulde kort på hænderne. De har penge nok – og retten og magten til at bruge psykisk og fysisk terror for at knække chaufførerne.

Vi er de mange, og vi har nøglen til at lukke for magthavernes kilde til rigdom og indflydelse. Den 20.april lukkede 250.000 arbejdere Danmark i sympati med de fritstillede Ri-Bus chauffører. I 7 måneder har der daglig været blokade foran garageanlægget på Ravnevej.

Strejke og blokadevåbnet er vores vigtigste forsvar og derfor også en torn i øjet på magthaverne.

I 1976 blev blokadevåbenet kriminaliseret, da den socialdemokratiske justitsminister udstedte et cirkulære, hvor der står, “at politiet skal sikre fri færdsel for borgere med lovligt ærinde ved blokader..” Fysiske blokader var kendt ulovlige, og folk, som ikke rettede sig efter politiets anmodning om at flytte sig, kunne idømmes hæfte og bøder.

Det politiske politi

Ikke nok med, at der foreløbig er foretaget over 470 anholdelser i konflikten. Politiet har også beslaglagt 500.000 kr. hos chaufførernes kasserer, ligesom de prøvede at lukke chaufførernes konti og snage i chaufførernes private konti. Lukningen og snageriet er dog underkendt i retten.

De 500.000 er indsamlet på strejkemøder og tilsendt fra faglige klubber rundt omkring i landet. De 6 millioner, som Ri-Bus har modtaget af deres venner, arbejdsgiverforeningen, er ikke blevet beslaglagt. Havde SiD sendt et tilsvarende beløb var de blevet idømt en kæmpebod. Også når det handler om solidaritet, stemples vores side.

Men der er kun et svar på deres tyveri: mere sammenhold, mere solidaritet, så skal vi nok få Ri-Bus ud af Esbjerg. En dag smider vi arbejdsgiverne og deres klasseret og politi ud og erstatter dem med vores egen arbejderdemokrati, med socialisme.

Billedtekst:
150 tillidsfolk i København gav tilsagn om fortsat støtte til de fyrede Ri-Bus chauffører

Se også:
SAA 119: Støt de fyrede Ri-Bus chauffører: Ingen rådne aftaler
SAA 119: Ri-Bus: Politihetz mod fagligt aktive
SAA 119: Esbjerg: Ri-Bus flytter stemmer

Flere artikler fra nr. 119

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Ribus-strejken

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1213 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside