Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 160 – 5. juni 1997 – side 4

Dansk flygtningepolitik

Forfølgelsen fortsætter i Danmark

Dorte Lange

Oprettelse af interneringslejre for afviste flygtninge. Det er en ønskedrøm for Venstres Inge-Dahl Sørensen og andre politikere på den yderste højrefløj.

Regeringen har givet hende det næstbedste: Afviste flygtninge skal i fremtiden overleve på eksistensminimum uden penge til tøj og transport. Nye regler for udlændinge betyder, at store grupper af asylsøgere kun får ret til kost og logi.

Desuden kan asylsøgere pålægges at melde sig hos politiet op til to gange om dagen.

“Det er en straffeforanstaltning,” siger Kim Kjær fra Dansk Center for Menneskerettigheder.

Reglerne skal straffe flygtninge, som nægter at medvirke til deres egen udvisning, enten til det land, de er flygtet fra, eller til et andet såkaldt “sikkert” land.

Straffene tjener til formål at mistænkeliggøre flygtningene. De skal tegne et billede af, at flygtninge lyver og snyder for at blive her i landet, og underbygge myterne om, at de egentlig ikke er forfulgt.

Den virkelige grund til, at flygtninge modarbejder udvisninger, er, at de bliver forfulgt i deres hjemlande. Og nu fortsætter forfølgelsen i Danmark.

Den danske stat påstår hårdnakket, at lande som Sri Lanka, Somalia, Algeriet og det tidligere Jugoslavien er sikre for flygtningene at vende tilbage til.

Den hårde flygtningepolitik står i skærende kontrast til officielle rapporter om tilstandene i de lande. Den er også i modsætning til flygtningenes egne beretninger. Og i modsætning til de menneskerettigheder, som regeringen officielt påberåber sig.

Menneskehandel og afpresning af fattige lande er et andet forslag, som flere ministerier arbejder med.

Claes Nilas, direktør i Udlændingestyrelsen, har oplyst, at bl.a. Indenrigsministeriet arbejder på at stille et ultimatum til myndighederne i det nordlige Somalia:

At de kan få ulandshjælp, hvis de tager imod flygtninge, som danske myndigheder nægter opholdstilladelse.

De mennesker kan i dag ikke udvises, fordi de nordsomaliske myndigheder nægter at lade dem rejse ind.

Hvis den afpresning går igennem, vil det næste gang gå ud over 1.700 Kosovo-albanere, som har fået midlertidig opholdstilladelse, fordi Jugoslavien nægter at udstede pas til dem. Men Claes Nilas forventer, at Danmark med løfter om økonomisk støtte kan presse Jugoslavien til at tage imod flygtningene.

Her gælder ingen menneskerettigheder

De fine ord om menneskerettigheder, som regeringen iklæder sig overfor lande som Kina og Iran, gælder ikke i Danmark. Store grupper af asylsøgere presses til at vælge mellem at leve på eksistensminimum eller at gå under jorden.

Flygtninge, som bliver boende i Danmark, efter at deres ansøgning om asyl er blevet afvist, bliver straffet, hvis de ikke giver oplysninger til udarbejdelse af pas og rejsepapirer.

Nye regler betyder, at mere end 500 flygtninge bliver frataget lommepenge på 527 kr. om ugen. De får kun ret til kost og logi, men må undvære penge til tøj, transport o.lign.

De hårde regler skal “motivere” flygtninge til at give politiet oplysninger til udarbejdelse af pas og andre rejsedokumenter, så de kan udvises.

Men at nægte at give oplysninger er flygtningenes sidste desperate mulighed for at undgå udvisning til en mildt sagt usikker fremtid.

Resultatet bliver, at flere flygtninge presses til at gå under jorden og bo og arbejde illegalt i Danmark for at sikre sin egen og familiens overlevelse. Politiet påstår ellers, at det er umuligt at leve illegalt i her i landet.

Går under jorden

  • Siden nytår 1996 har Danmark kun accepteret én asylansøger fra Algeriet. Trods borgerkrig i landet og advarsler fra Amnesty International opfatter Danmark Algeriet som et sikkert land – i modsætning til f.eks. Storbritannien. 26 asylansøgere er gået under jorden.
  • 150 af de 265 tamilske flygtninge, som skal udvises til Sri Lanka, er gået under jorden.
  • Folk fra Somalia nægtes opholdstilladelse i Danmark, fordi Udlændingestyrelsen har erklæret den nordlige del af Somalia for sikkert område. Men myndighederne i det nordlige Somalia nægter at modtage dem.
  • Næsten 2.500 bosniske flygtninge risikerer udvisning, fordi den danske regering mener, der er fred i Bosnien. Men de fleste kan ikke komme tilbage til det sted, de boede, før de flygtede, fordi det er overtaget af andre befolkningsgrupper.

Mange af disse mennesker risikerer nu at skulle leve under forhold, der minder om KZ-lejre. Det svarer til internering, når flygtningene fratages deres penge og dermed mulighed for at bevæge sig rundt. En del vil vælge i stedet at gå under jorden.

Konvention

Regeringens politik overfor flygtninge lever ikke op til FN’s konvention om menneskerettigheder. Her står der, at ethvert menneske har ret til en levefod, som er tilstrækkelig for vedkommende selv og vedkommendes familie.

Dansk Center for Menneskerettigheder siger, at yderligere indgreb i udlændinges fornødenheder vil være uforeneligt med Danmarks folkeretlige forpligtelser.

Loven, der sætter flygtninge på eksistensminimum, indeholder flere eksempler på mistænkeliggørelse af flygtninge: Hvis en asylansøger ikke vil medvirke til driften af det Røde Kors center, som vedkommende bor på, skal personalet inddrage lommepenge.

Men det er ikke et problem at få beboerne på centrene til at hjælpe til. Tværtimod er hverdagen på centrene så kedsommelig, at flygtningene hellere end gerne vil arbejde

Det egentlige problem er, at asylansøgere ikke må tage arbejde eller påbegynde en uddannelse, mens deres sag bliver behandlet – hvilket ofte tager flere år. Men ved at skrive sådan i loven, antydes, at flygtninge er dovne.

Det antydes også, at flygtninge er voldelige. I bemærkningerne til lovforslaget står, at der i 1996 blev anmeldt 116 tilfælde af vold på flygtningecentrene. Men ikke én eneste af de episoder er ifølge Røde Kors anmeldt til politiet

Dansk Røde Kors advarer også om, at der er risiko for kriminalitet, når der bliver så stor forskelsbehandling af flygtningene.

Røde Kors vil være nødt til at oprette nye centre, hvor de kan lave mad til flygtningene. I øjeblikket køber flygtningene selv ind og laver mad.

Men regeringen vil hellere betale ekstra penge for internering og overskride de menneskeretlige forpligtelser den selv har tiltrådt, end den vil give flygtningene opholdstilladelse.

Billedtekst:
Mange asylsøgere risikerer at skulle leve under forhold, der minder om KZ-lejre.

Se også:
SAA 160: Sri Lanka: Udvisning til tortur og borgerkrig
SAA 160: Mellemfolkelig anti-racisme

Flere artikler fra nr. 160

Flere numre fra 1997

Se flere artikler af forfatter:
Dorte Lange

Siden er vist 1860 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside