Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 175 – September 1999 – side 5

Integration – ikke mere politi

2. generationsindvandrere gøres til syndebukke

Margit Johansen

Socialdemokratiet har svært ved at genvinde opbakningen efter den
nedtur, som angrebet på efterlønnen sendte dem ud i. Derfor forsøger
Nyrup sig nu med en lov og ordens politik, der med klare populistiske
toner kræver mere politi på gaderne, så gamle fru Hansen kan føle sig
tryg.

Nyrup og co. forvrider realiteterne kraftigt. Faktisk er det unge mænd, som oftest er ofre for vold og ikke gamle fru Hansen. Samtidig er der sket et fald på 3% fra ‘97 til ‘98 i antallet af anmeldte voldsager. I ‘98 udgjorde voldssager kun 1,7% af al kriminalitet, og den grove vold, som Nyrup er så bekymret for, udgjorde kun 0,0056% af al anmeldt kriminalitet.

Nyrup skulle hellere bekymre sig om, den kriminalitet staten begår overfor flygtninge, når flygtningelovgivningen bryder internationale konventioner. Eller han skulle give flere penge til bagmandspolitiet, så de havde ressourcer til at undersøge erhvervslivets økonomiske kriminalitet, i form af skatteunddragelser i millionklassen eller uregelmæssige aktiesalg som i Hafniasagen.

I diskussionen om kriminalitet forsøger mange politikere at gøre 2. generationsindvandrere til syndebukke. Det bemærkelsesværdige er, at i andre lande er anden generation af indvandrede mere lovlydige end første generation. Når der er en overrepræsentation af 2.generations invandrere i de danske kriminalstatestikker – også når den sociale faktor indregnes – så siger det mest af alt noget om hvilke følger fraværet af en integrationspolitik har haft.

Det har efterladt en generation af unge med indvandrebaggrund marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Undersøgelser fra Sydjydsk Universitets center viser, at hver tredje gang en to-sproget ung søger en stilling, vil de blive frasorteret alene pga. sit fremmedklingende navn eller anderledes udseende.

Nyrup forsøger endnu engang at aflede opmærksomheden fra regeringens forfejlede politik ved at skyde på dem, der er blevet marginaliseret på grund af den selvsamme politik.

Billedtekst:
Årsagen til, at unge mennesker med indvandrerbaggrund bliver kriminelle, er ikke mangel på politi, men dårlige sociale forhold og diskrimantion.

Se også:
SAA 175: Odense, Nørrebro: Politiet løser ingen sociale problemer
SAA 175: Halal-slagt de hellige danske køer

Flere artikler fra nr. 175

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Indvandrer-/flygtninge

Se flere artikler af forfatter:
Margit Johansen

Siden er vist 1679 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside