Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 176 – Oktober 1999 – side 2

De kommunale budgetforlig

Nedskæringer og borgerlig politik

Konni Nørlem + Tom Christiansen

Århus og København

Århus

Af Konni Nørlem

I Århus har Socialdemokratiet sammen med SF og Enhedslisten et flertal på 18 ud af 31 pladser i byrådet. Ved ikke at bruge dette flertal, men i stedet indgå budgetforlig med de konservative og det radikale venstre, har Socialdemokratiet atter en gang bevist, at de ikke ønsker at føre en politik, der gavner arbejderklassen og de svageste i kommunen.

Det forlig, der er indgået indeholder ikke grove angreb og på nogle områder er det et status quo forlig. Selvom kommunens økonomi er blevet bedre, omsættes dette ikke i forbedringer, men i forringelser, bl.a. på børne-pasningsområdet. Børnene skal nu flyttes tidligere fra vuggestuer til børnehaver. En besparelse da børnehavpladser er billigere.

På skoleområdet sker der det samme som i Ishøj, at lærerne skal undervise i flere timer. Så en potentiel konflikt lurer. Heller ikke til forbedring af skolerne er der afsat penge der nytter noget.

Heller ikke indenfor psykiatrien og for de handicappede  sker der forbedringer, det er afbetaling af kommunens gæld der har højeste prioritet. Samtidig sænkes dækningsafgiften 0,5 promille for erhvervslivet.

Kulturen har fået lidt ekstra penge, men det mest positive ved årets budgetforlig er, at der hverken kom forringelser i form af øget brugerbetaling eller udlicitering. Ikke fordi de socialdemokratiske byrødder ikke  vil, hvilket fremgår af hensigts-erklæringer for de kommende år, men antageligt fordi det socialdemokratiske bagland ikke vil acceptere det.

København

Af Tom Christiansen

Selvom Københavns Kommunes økonomi går bedre år for år, så har Socialdemokraterne på Rådhuset valgt at lave budgetforlig for år 2000 med de borgerlige. Det betyder et kommunaltbudget med omfattende nedskæringer, privatiseringer og udliciteringer.

En faldende arbejdsløshed har forbedret skattegrundlaget og mindsket de sociale udgifter. Men den fremgang skal åbenbart ikke komme københavnerne til gode.

Angreb på daginstitutioner

Værst er det gået ud over daginstitutionerne, som skal spare 50 mill. kr. Ud over at sætte taksterne op, tør ned-skæringspolitikerne ikke tage ansvaret for nedskæringerne. Daginstitutionerne har fået udviddet deres selvstyre til selv at skulle forvalte dem.

Socialborgmester Vinnie Larsen-Jensen siger, at nedskæringerne er uundgåelige, hvis pasningsgarantien skal overholdes. Men der er jo ingen, der siger, at pengene til pasningsgarantien nødvendigvis skal komme fra daginstitutionsområde.

Plejehjem nedlægges

Udover nedskæringer på daginstitutionerne nedlægger kommunen plejehjem – 850 pladser skal nedlægges frem mod år 2003. To narkoinstitutioner og to ungdomspensioner bliver lukket.

Derudover fik Venstre igennem, at der skal åbnes for privatiserede børnepasningsordninger og hjemmehjælp.

Se også:
SAA 176: Aktion kræves for at standse nedskæringer

Flere artikler fra nr. 176

Flere numre fra 1999

Se flere artikler af forfatter:
Konni Nørlem
Tom Christiansen

Siden er vist 1189 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside