Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 195 – August 2001 – side 5

Genoa baggrund

Black Block svækker bevægelsen

Hans Erik Madsen

Den strømning som for alvor stjæler billedet indenfor den antikapitalistiske bevægelse er den såkaldte “Black Block” – den hårde kerne af anarkister og autonome.

De bekæmper også den kapitalistiske globalisering. Men de tror ikke på masseaktioner – hverken massedemonstrationer eller massestrejker. De har intet perspektiv om, at arbejderklassen selv gennem massemobilisering kan ændre verden.

Black Blocks strategi er direkte konfrontation med magthavernes statsapparat – med deres organiserede voldsapparat – politiet. De vil bruge den direkte konfrontation til at ryste magthaverne og afsløre deres voldsapparat, og om muligt inspirere andre til oprør. De vil igennem militante og voldelige aktioner – som de selv som en lille hård, velorganiseret militærisk kerne står i spidsen for – skabe en anden verden.

Katastrofal

Denne strategi er ikke ny. Sidst vi oplevede en massebevægelse mod den globale uretfærdighed var i forbindelse med USAs krig i Vietnam. Indenfor bevægelsen udviklede der sig også dengang en lignende strategi. I Europa opstod der autonome grupper, og tilsvarende ideer fik mange i Latin-Amerika til at gå med i guerillagrupper.

Den strategi var katastrofal, og det er den også i dag.

Hvad opnåede de militante anarkister – Black Block i Genova? De opnåede at komme op at slås med politiet og blive infiltreret af dem. De blev et redskab i hænderne på den fjende, de ville bekæmpe. Politiet brugte netop Black Block til – ved at infiltrere – at puste til konfrontationerne. Og de brugte Black Block til at legitimere deres voldsanvendelse – som især var rettet mod fredelige demonstranter. Og de brugte Black Block til at skabe splittelse indenfor den antikapitalistiske bevægelse på spørgsmålet netop om mål og midler.

Black Blocks ide om voldelige konfrontationer er også naiv. Det voldsapparat som magthaverne har, vil altid rent militaristisk kunne knuse en nok så velorganiseret Black Block.

Hvide Overalls og Ya Basta tilhører også den autonome strømning. Men de er ikke voldelige. De lagde al deres prestige i, at de igennem direkte ikke-voldelige aktioner ville nå ind i den røde zone, og råbe G8 lederne op. De nåede aldrig den røde zone. Demonstranter som fulgte dem blev passive tilskuere til at de blev slagtet af politiet.

Stephan fra Linksruck og Attac i Tyskland beskrev det sådan til Socialistisk Arbejderavis: "Bagefter var der skumgummi overalt fra Ya Bastas beskyttelsesudstyr – det var bare ikke hvidt længere, men helt rødt af blod.”

Ya Bastas lærdom fra Genova bør være, at uanset hvor godt trænet de er, så kan elitegrupper af aktivister ikke bekæmpe den kapitalistiske stat.

Nytænkning

Deres politiske modstand og fantasifulde taktik har tiltrukket mange. Og efter Genova foregår der faktisk en voldsom diskussion indenfor Ya Basta om hvilken vej der går fremad for bevægelsen?

Luca Casarini, lederen af de Hvide Overalls/Ya Basta snakker om et nødvendig skift fra "civil ulydighed" til “social ulydighed” med henvisning til og inspiration fra strejker indenfor metalindustrien og kampe mod ny-liberalismen indenfor sundhed og uddannelse.

Det er et skridt i den rigtige retning. For nøglen til forandring er massemobilisering.

Se også:
SAA 195: København, Århus: Protester mod politivolden i Genoa
SAA 195: Genoa baggrund: Attac i Italien og Frankrig protesterer mod politivolden
SAA 195: 300.000 rystede G8 i Genoa: Vi vinder – og de taber
SAA 195: Hvilken vej for den antikapitalistiske bevægelse?: Vi skal ikke lade os skræmme
SAA 195: Socialistisk Arbejderavis mener: Genoa: Vi var de mange, de var de få
SAA 195: Socialistisk Arbejderavis mener: Ny bevægelse – ny venstrefløj

Flere artikler fra nr. 195

Flere numre fra 2001

Se flere artikler om emnet:
Genoa 2001

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1860 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside