Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 195 – August 2001 – side 6

300.000 rystede G8 i Genoa

Vi vinder – og de taber

Rikke Holm + Jesper Høi Kanne + Jakob L. Krogh

Protesterne i Genova var de hidtil største i den antikapitalistiske bevægelses historie. Vi vinder og toplederne er i defensiven efter 300.000 demonstrerede mod G8 og den kapitalistiske globalisering.

I hele ugen op til G8 ledernes møde, havde Genova Sociale Forum (GSF), der består af ikke mindre end 750 forskellige organisationer arrangeret debatmøder, happenings og protester.
GSF viste folkets demokratiske alternativ til G8-ledernes udemokratiske og tillukkede møde.

Det blev tydeligt, at de ideer om international solidaritet, lighed og retfærdighed, der prægede det sociale forum kan skabe en langt bedre og mere retfærdig verden for det store flertal end det de 8 mænd, der havde forskanset sig på et krydstogtskib bag hegn, containere og politikæder har tænkt sig.

Om torsdagen samledes 60.000 mennesker til en demonstration til støtte for flygtninge og indvandreres rettigheder. Fredag deltog lige så mange i direkte aktioner, hvor man ved forskellige former for civil ulydighed forsøgte at komme ind i den røde zone, hvor G8-lederne havde forskanset sig.

Disse aktioner blev mødt med massiv vold fra statsmagtens side og fredelige demonstranter blev mødt med knipler, vandkanoner og tåregas. Det var tydeligt, at G8-lederne med Berlusconi i spidsen fortsatte deres strategi med at forsøge at skræmme folk til at blive hjemme og ikke deltage i den store demonstration om lørdagen.

G8 = mordere

Denne blodige strategi kulminerede fredag da politisoldater skød den 23-årige antikapitalist Carlo Giuliani to gange i hovedet og derefter kørte ham over to gange med en politijeep.

Heldigvis slog ledernes strategi fejl. I stedet for at skræmme folk til at blive hjemme udløste politiets opførsel en enorm vrede over hele Italien, der betød, at selv arrangørernes mest optimistiske forventninger om deltagerantal i demonstrationen lørdag viste sig at være alt for pessimistiske.

300.000 mennesker strømmede ind til Genova centrum. Berlusconi havde lukket alle togstationer, så mange folk måtte gå 10-20 kilometer i den bagende hede for at komme ind til demonstrationen, men dette stoppede ikke demonstranterne. Overalt var der så mange mennesker på vej mod centrum, at man hele tiden følte sig som del af en demonstration, og stemningen var fantastisk.

Folk var vrede, men klare på, at denne vrede må vendes til kamp.

På et banner stod der: “Vi vil ikke sørge et eneste minut for vores ofre, men med respekt for dem bruge hvert minut vi har i kampen mod systemet, der kræver så mange ofre.” Og et andet banner havde teksten: “G8 dræber 30.000 børn hver dag, G8 dræber kloden vi bor på, og nu dræber de også os, der protesterer imod det – STOP G8!”

Folk i Genova bød demonstranterne velkomne og deltog selv i protesterne.

Gamle damer, der valgte at følge protesterne fra ders altaner – i sikker afstand fra politiets knipler – hældte koldt vand ned over demonstranterne, så vi kunne blive kølet af i heden. Mange vinkede og enkelte havde hængt røde flag ud af vinduerne.

Da politiet rykkede ind og stoppede den fredelige demonstration, der var på vej af en lovlig demonstrationsrute væk fra den røde zone og splittede os i tre store grupper blev de mødt med taktfaste slagord fra alle: “Assassini! – mordere”

Ikke skræmte

Stemningen i Genova var klar: Vi vil ikke lade os skræmme, og stoppes af statsmagtens vold mod vores fredelige og demokratiske protester. At 300.000 mødte op med dette klare budskab om lørdagen var den absolut største sejr for vores bevægelse i Genova.

At så mange mennesker samledes i Genova for at kræve mere social lighed i verden viste, at en anden verden virkelig er mulig.

“En ny bevægelse er kommet til verden”

Lederen af Rifondazione Communista (venstrefløjen af det, der engang var Italiens Kommunistparti), Fausto Bertinotte opsummerede begivenhederne i Genova:

“Tragedien med den unge mand, der er død, og sammenstødene på demonstrationen må ikke få lov til at skjule et vigtigt faktum – Vi ser tydeligt, at en helt ny bevægelse er kommet til verden. Disse 200.000 – 300.000 mennesker – en helt ny generation – er en politisk og kulturel kraft af enorm betydning.

De, der har magten, viser, at de kan ikke tolerere denne bevægelse. De prøver at ødelægge den, at påføre den skyldfølelse for at fremprovokere splittelser indenfor den. Men i dag var 80 procent under 30 år gamle. Og den samme stemning blev udtrykt i Metalarbejdernes strejke i forrige uge. Dette er en ny generation, der rejser sig, og denne generation vil ikke lade sig knuse. Den vil ikke stoppe med at udfordre undertrykkelsen, G8, globaliseringen og regeringen.

Denne bevægelse kan udgøre kraften, der kan skabe en ny venstrefløj.”

Fabien Thierry (Attac Frankrig):
“Jeg kom hertil i dag fordi alle de sociale og økonomiske kampe over hele verden hænger sammen. Vi ønsker at blive så mange som muligt i dag – det er sådan vi vil vinde kampen om mere retfærdighed.”

Metalarbejder fra den italienske fagforening FIOM:

“Vi er imod nyliberalismen. Vi er imod nedlæggelse af jobs, nedskæringer i lønnen og angreb på vores fagforeningsrettigheder. Men vi er også for fred, retfærdighed og menneskerettigheder for alle. Vi slutter os i dag sammen med ungdommen og alle dem der er imod systemet.”

Karin fra Moskva:

“Der er 50 af os her fra Rusland og Ukraine. Vi er her for at vise et andet billede af Rusland, for at vise at Putin ikke repræsenterer os. Resultaterne af liberaliseringen af vores økonomi har været frygtelige.”

José Bové, fransk aktivist, efter Genova:

“Denne bevægelse er ikke til at stoppe, hverken i rige eller fattige lande. Vi har ingenting set endnu.”

G8-topmødet

G8 lederne er, sammen med alle andre fortalere for kapitalismen, pressede i disse tider. Derfor nedtonede G8 lederne deres nyliberale dagsorden ved topmødet i Genova, der kostede flere hundrede millioner dollars.

De har prøvet at se “sociale” ud ved bl.a. at snakke med nogle få stats-overhoveder fra fattige lande og nogle NGO’er.

Men den største sociale sminke finder man i topmødets konklusion. G8 lederne vedtog at oprette en 11 mia. kr. stor fond til AIDS bekæmpelse, hvilket jo lyder godt. Men denne fond skal ikke bare bekæmpe AIDS, men også fattigdoms sygdomme, som tuberkulose og malaria. Det er 11 mia. kr. langt fra nok til at gøre noget ved.

Formanden for Læger uden Grænser, Søren Brix Christensen, har denne kommentar til fonden i Information Weekend den 28.-29. juli:

“Der er endnu ingen klare retningslinjer for, hvem der er beslutningstagere, (i fonden, red.) og der er ingen politik, som sikrer, at pengene bliver brugt til at købe medicin til lavest mulige priser... Millioner af mennesker i fattige lande ignoreres, fordi de ikke eksisterer på det globale økonomiske marked. Det er medicinsk apartheid.”

Hyklere

En anden ting, G8 lederne ikke har taget hensyn til, er deres befolkningers skepsis over USAs missilskjold. Tony Blair synes, det er en god idé og resten af lederne har ikke sagt klart nej til Bush’s oprustningsplaner.

Samtidig med at G8 prøver at se sociale ud, anes den sædvanlige nyliberale dagsorden i Genoa-mødets konklusion:

G8 lederne har ikke vedtaget at slette mere u-lands gæld. Det lovede de ellers for to år siden. De vil også have endnu en runde handelsliberaliseringer i WTO (Verdenshandelsorganisationen), selv om de ikke har sagt det for højt.

Således er G8s svar på fattigdom, stadig væk mere frihandel, der vil privatisere og skære ned i de fattige lande. Det er den samme u-lands politik, som de rige lande har ført de sidste 20 år med den nuværende fattigdom til følge.

Folkelig støtte til protesterne

En meningsmåling foretaget i Frankrig efter demonstrationerne i Genova viste, at 60 procent støtter antiglobaliseringsbevægelsens mål. En anden meningsmåling i Grækenland viste, at 54 procent af befolkningen bakkede op om demonstrationerne i Genova og kun 10 procent var imod dem.

GATS -aftalen sætter verden til salg

“Et moratorium (stop for, red.) på GATS forhandlingerne. Det er det mest presserende spørgsmål i dag.”

Sådan indledte formanden for fransk Attac, Bernard Cassen, ved Informations Attac-stormøde i København.

GATS (the General Agree-ment on Trade in Services) har tre hovedformål:

  1. At multinationale selskaber skal kunne tjene penge på alle serviceydelser, også dem der i dag er offentlige.
  2. At fjerne alle reguleringer, der begrænser mulighederne for at tjene penge.
  3. At begrænse demokratiet ved at tvinge enhver regering til at føre en liberal politik, der giver de multinationale alle rettighederne og reducerer de valgte politikeres indflydelse.

Udenlandske multinationale skal ifølge GATS have samme de betingelser som lokale leverandører på alle serviceydelser. Også offentlige hvis disse er kommercialiserede eller i konkurrence med private. Som f.eks. offentlige hospitaler, der er i konkurrence med privathospitaler, osv.

Det betyder, at hvis en amerikansk virksomhed beslutter sig til at bygge en skole og drive den et sted i Danmark skal virksomhedens skole have samme tilskud, ligeså mange børn anvist osv. som den lokale kommuneskole.

GATS stiller krav om lige markedsadgang for alle, og det betyder f.eks. at forbudet mod nye storcentre vil blive ulovligt. Fordi det beskytter de allerede eksisterende storcentre mod konkurrence fra nye. Dermed fratager GATS de danske politikere muligheden for selvstændigt at føre den politik, de er blevet valgt til, og det demokratiske råderum bliver på denne måde mindre. Det bliver også umuligt for lokale politikere at beslutte at renationalisere fx. busdrift eller rengøring, selvom det er det befokningen ønsker.

Et godt eksempel på hvordan politiske beslutninger allerede bliver truffet af WTO's tvivlsbilæggelsesorgan er en amerikansk lov, der forbød brugen af snurpenot – en slags net til tunfiskeri, der også gør, at man fanger en masse delfiner uden grund. Loven blev krævet fjernet af WTO under henvisning til, at det skabte ulige konkurrencevilkår for fiskerne, når ikke-amerikanske fiskere brugte snurpenotet.

David Hartridge, der forhandler for WTO’s serviceafdeling, konstaterede, at uden det enorme pres udøvet af virksomheder som American Express og Citicorp, ville der ikke være blevet nogen service aftale. De multinationale ønsker GATS, fordi øget frihandel på de 2/3 af økonomien, der i dag udgøres af serviceindustrien, er central for, at de kan udkonkurrere og opkøbe mindre virksomheder og derved øge deres eget overskud.

Fordi GATS giver dem adgang til markeder, der i dag er kontrollerede af det offentlige, og fordi GATS sikrer, at de fordele, de allerede har fået af liberaliseringer ikke kan tages fra dem. Men det kan vi, hvis vi er mange nok.

Se også:
SAA 195: Hvilken vej for den antikapitalistiske bevægelse?: Vi skal ikke lade os skræmme
SAA 195: Socialistisk Arbejderavis mener: Genoa: Vi var de mange, de var de få
SAA 195: Socialistisk Arbejderavis mener: Ny bevægelse – ny venstrefløj
SAA 195: Genoa baggrund: Brutal politivold mod demonstranter
SAA 195: Genoa baggrund: Attac i Italien og Frankrig protesterer mod politivolden
SAA 195: Genoa baggrund: Black Block svækker bevægelsen

Flere artikler fra nr. 195

Flere numre fra 2001

Se flere artikler om emnet:
IMF, VB, WTO, G8
Genoa 2001

Se flere artikler af forfatter:
Rikke Holm
Jesper Høi Kanne
Jakob L. Krogh

Siden er vist 2221 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside