Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 196 – September 2001 – side 6

Kommentar

Fagforeninger må i front i kampen mod GATS

Klaus B. Jensen

I store dele af verden har IMFs og Verdensbankens intervention haft stor indflydelse på den enkelte borger, i nogle lande er basale menneskerettigheder endda blevet tilsidesat for at opfylde diverse strukturtilpasningsprogrammer. Om dette bliver tilfældet i Danmark er svært at forudse.

Der er dog ingen tvivl om at GATS aftalerne (som hører under Verdenshandelsorga-nisationen, WTO, red.) vil medføre en voldsom privatiseringsbølge i det danske samfund og dermed også være et angreb på den danske velfærd.

Som fagligt aktiv, og dermed også som en del af fagbevægelsen, bliver jeg nødt til at sige stop, når jagten på profit kommer i første række og tilsidesætter den enkelte arbejders rettigheder, blot for at tilfredsstille aktionærerne.

Den privatiseringsbølge, der vil følge i GATS-aftalernes kølvand, vil uden tvivl føre til forringelser for den enkelte arbejder og den enkelte borger. Et glimrende eksempel er udliciteringen af rengøring rundt omkring på de danske hospitaler. Profitmotivet har tvunget de ansatte til at løbe hurtigere og hurtigere, hvilket bl.a. har resulteret i et markant dårligere arbejdsmiljø, hvor stress og udbrændthed er en del af dagligdagen.

Samtidig med at rengøringsassistenterne har fået forringet deres forhold, er kvaliteten af det udførte arbejde visse steder blevet så dårlig, at støv og skidt udgør en reel sundhedsfare.

Hvis fagbevægelsen skal kunne beskytte medlemmerne mod de forringelser, der følger med privatiseringsbølgen, er det vigtigt, at vi står så stærkt som overhovedet muligt. Derfor er de forestående fusioner mellem BUPL og PMF samt mellem Dansk El-Forbund og Dansk Metal en styrkelse af fagbevægelsen i kampen mod den markedsorienterede globalisering.

For at styrke kampen mod den markedsorienterede globalisering er det vigtigt, at fagligt aktive sætter fokus på GATS i deres respektive fagforeninger og skaber debat om aftalerne og de følger, det kan have for arbejderne både professionelt og privat.

Ligeledes ser jeg det som en vigtig opgave for fagbevægelsen og fagligt aktive at deltage aktivt i opbygningen af ATTAC-Danmark, der netop har fokus på den markedsorienterede globalisering.

Klaus B. Jensen er kasserer i PLS, de Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Se også:
SAA 196: Stop de multinationale – Stop GATS: GATS er udsalg af vores velfærd
SAA 196: Demonstrationer mod privatisering: De vandt i Bolivia

Flere artikler fra nr. 196

Flere numre fra 2001

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 1058 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside