Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 200 – Januar 2002 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Foghs borgerlige klassekamp

Fogh slagter velfærden: * udlicitering af DSB og PostDanmark * den fri ungdomsuddannelse nedlægges * 2% skæres på universiteterne * u-landshjælpen skæres med 1,5 mia. kroner * 103 råd, nævn og fonde nedlægges * almennyttige boliger privatiseres

Knap var valgsejren i boks, før Fogh trak sin rendyrkede nyliberalistiske politik frem fra tasken.

SAA artikel 20007

Det sker ellers efter en valgkamp, hvor Venstre har afgivet utallige løfter om bedre velfærd. Det var en valgkamp, hvor privatisering og udlicitering var fy-ord, som Fogh ikke ville tage i sin mund.

Men nu vælter det ned med direkte angreb på velfærden.

Nu står den på privatisering og udlicitering, samtidigt med, at arbejderklassens rettigheder udsættes for frontalangreb; bolig-, uddannelses-, miljø- og kulturområdet skal bære de første omfattende nedskæringer, og flygtninge og indvandrere står (igen-igen) for hug.

Selv om Fogh har haft travlt med at undsige sig det ideologiske skrift ‘Fra velfærdsstat til minimal-stat’, er projektet nu at give frie tøjler til markedet – nyliberalismen skal sættes i højsædet.

Sult, nød og krig

Udover privatisering og udlicitering, er øget konkurrence, nedskæringer i den offentlige velfærd og skattelettelser for erhvervslivet kronjuvelerne i nyliberalismen.

Men hvilken tilstand har nyliberalismen stillet verden i?

I en verden hvor der produceres flere gange den mængde mad der er behov for, dør 30.000 mennesker af sult hver dag, heraf størstedelen børn. 850 mio. mennesker lever i konstant hungersnød. Storkapitalens organisationer, IMF og Verdensbanken fastholder verdens fattigste lande i en bundløs gældsspiral, og gennemtvinger ødelæggende nyliberalisme. Et tidligere ressourcerigt land som Argentina, er i dag smadret af den nyliberalistiske politik (læs mere i artiklen om Argentina), og vi ser en verden der bevæger sig ind i dyb økonomisk krise.

Vi ser nyliberalismens og imperialismens yderste konsekvens – krig. Krig om markedskontrol og økonomisk herredømme.

Og nu skal nyliberalismen være Fogh’s vidunderkur i Danmark!

  • DSB og PostDanmark skal privatiseres
  • Der skal skæres 2% på universiteterne
  • Almennyttige boliger skal privatiseres
  • Skatten for erhvervslivet skal sænkes
  • 1,5 mia. kroner skal skæres fra u-landshjælpen
  • 103 råd og nævn skal nedlægges, heriblandt Dansk Center for Menneskerettigheder, der bl.a. har kritiseret regeringens angreb på flygtninge og indvandrere for at stride mod menneskerettighederne
  • Den fri ungdomsuddannelse skal nedlægges
  • Bøder til arbejdsgiveren for brud på arbejdsmiljøloven skal afskaffes
  • Børn skal lære markedets konkurrenceregler tidligere gennem øget konkurrence og differentiering i Folkeskolen.

Og samtidig vover Fogh at påstå, at klassekampen er død. Men Fogh’s politik er renlivet klassekamp – det er den herskende klasses kamp mod arbejderklassen og mod de svageste i samfundet.

Claus Jensen, fælles-tillidsmand på Lindøværftet skriver d. 14. januar i et læserbrev i Fyens Stiftstidende: “Anders Fogh Rasmussen erklærede klassekampen for død i sin nytårstale. Nej klassekampen er ikke død. Den nye regerings første måned vidner om et stort frontalt angreb på alt og alle, der varetager almindelige lønmodtageres interesser.”

Regeringens menneskefjendske politik på flygt-ninge- og indvandrer-området står faktisk i mod-strid med den klassiske liberalismes ideer, som bl.a. bygger på fri bevægelighed af mennesker (ar-bejdskraft).

Syndebukke

Regeringens racistiske udspil skal ses i sammenhæng med, at det er tvingende nødvendigt for Fogh at have nogen at slå på, i en tid med nedskæringer og risikable ’vidunderkure’ for velfærden. Så er ikke-danskere en nem gruppe at slå på, og udpege som syndebukke for den elendighed de borgerlige selv har været med til at gennemføre.

Der er al grund til at frygte hvad regeringen kan nå at lave af elendighed inden vi får standset den.

Det er helt afgørende at regeringen mødes af aktiv modstand på de områder der rammes. De sidste par år har vist at der er stor vilje til at strejke mod privatisering og nedskæringer.

Alene sidste efterår lykkedes det pædagogerne i Assens at banke ISS ud af institutionerne og pædagogerne i Rudkøbing fik fejet en række nedskæringer af bordet. Samtidigt har studerende og skoleel-ever været på gaden flere gange for at forsvare et demokratisk, solidarisk og gratis uddannelsessystem.

Alene efter regeringens tiltræden har der allerede været to landsdækkende aktioner: højskolelever tog initiativ til en demonstration mod racisme lige umiddelbart efter valget, og i midten af januar demonstrerede skolelever i flere byer mod planerne om at nedlægge Den Fri Ungdomsuddannelse.

Det er nu helt nødvendigt at den antikapitalistiske bevægelse for alvor kommer på banen i Danmark, så vi kan føre den lokale kamp mod nyliberalismen. Det kræver, at kampen rejses ude på skoler, universiteter og på arbejdspladser. At kampen mod regeringens nyliberalistiske politik rejses i antiglobaliseringsmiljøer, såsom Attac.

Vi har brug for at gå ideologisk i flæsket på de borgerlige. Deres asociale, ødelæggende politik springer ud af en ideologi der ikke har mennesket i centrum, men markedet og dets aktører – virksomheder, aktionærer og deres jagt på profit.

En anden og bedre verden er tvingende nødvendig. Vær med til at kæmpe for dette: kæmp mod regeringens nyliberalisme. Bliv aktiv socialist.

Se også:
SAA 200: Argentina: ‘El pueblo unido’
SAA 200: Revolution i Argentina!?

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 200

Flere numre fra 2002

Siden er vist 2722 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside