Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 202 – Marts 2002 – side 6

Studerende rykker til venstre

Mikkel Bay

Efter valget den 20. november har begivenhederne for alvor taget fart i elevbevægelsen. De store demonstrationer den 7. februar står stadig klart i hukommelsen som det hidtidige højdepunkt, med mere end 20.000 studerende i aktion på landsplan, og kampen fortsætter.

Næste skridt, i skrivende stund, er demonstrationen den 20. marts, hvor studerende går i fælles front med arbejdere og forskellige miljø-, kultur og bistandsorganisationer mod regeringens borgerlige finanslov.

SAA artikel 20217

Den øgede utilfredshed og aktivitet har også ført til et ideologisk ryk blandt de aktive studerende. Det mest bemærkelsesværdige er nok de studerende på universiteternes skuffelse over deres organisation Danske Studerendes Fællesråds (DSF) totale mangel på deltagelse den 7. februar.

Derfor indkaldte københavnske studerende til stormøde, med mere end 200 deltagere, for at diskutere, hvordan man bedst muligt bekæmper regeringens nedskæringer.

Siden da er der blevet nedsat aktionsgrupper rundt om på de forskellige fakulteter – grupper som har til hovedformål at mobilisere til fremtidige aktiviteter mod nedskæringer. Bare det at man har kunnet holde stormøde på universitetet om nedskæringerne er et gigantisk skridt fremad, som man ikke har set de sidste 10-15 år.

Men det er ikke kun på universiteterne, at dagsordenen er rykket til venstre. LAK’s (Landsorganisationen af Kursusstuderende) kongres var endnu et udtryk for den nye stemning i elevbevægelsen.

Mest afgørende her var beslutningen om at arbejde aktivt for at mobilisere medlemmerne til de alternative aktiviteter ved EU-topmødet i København i december. Man pegede også på nødvendigheden af at styrke samarbejdet med andre grupper, der i dag bliver ramt af nedskæringer, bl.a. ved at gøre det såkaldte “råstof-initiativ” til et mere permanent forum for de forskellige studieorganisationer.

Det er afgørende gode nyheder, at flere studieorganisationer er begyndt at kunne beskæftige sig med den verden der ligger ud over lige netop deres snævre fagpolitiske miljø.

Men alle disse forandringer er selvfølgelig ikke bare kommet af sig selv. Al erfaring peger i retning af, at dér hvor det rykker hurtigst, er dér hvor der er aktive socialister, der går ind og bygger modstanden op.

Det nydannede ”socialistisk uddannelsesnetværk” er et glimrende udtryk for at større dele af venstrefløjen også er begyndt at se det som deres opgave at opbygge modstanden ude på uddannelsesstederne.

Men hvis tingene for alvor skal blive ved med at rykke, er det afgørende, at endnu flere socialister går ind og tager ansvar for at trække kampen videre på deres uddannelses-sted.

Se også:
SAA 202: Arbejdere og studerende – forén jer!
SAA 202: Udtalelse fra LAK-landsmøde: Studieorganisationer tager kampen op

Flere artikler fra nr. 202

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Studenterkamp (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Bay

Siden er vist 2270 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside