Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 2 – November 1984 – side 2

Danfoss – et halvt år efter

Utilfredshed med KAD

Ellen Christensen

De ufaglærte Danfossarbejderes kamp mod ledelsens forsøg på at øge lønspredningen mellem faglærte og ufaglærte varede i 8 uger i foråret 1984.

Nu her et halvt år efter er der stadig strid om det endelige resultat. Arbejderne holder på, at ledelsen i forbindelse med det afsluttende 10-mands møde i maj måned lovede en yderligere lønforhøjelse på 35 øre til udbetaling pr. 1. oktober. Ledelsen påstår, at det har den aldrig lovet.

Det kan ikke her og nu afgøres, hvem der har ret. Men det ligger fast, at løftet om de 35 øre ekstra var en del af det grundlag, som arbejderne gik i arbejde igen på. Der er altså 2 muligheder, enten lyver ledelsen eller også er forhandlerne fra SiD og KAD bevidst eller ubevidst skyld i en misforståelse. Uenigheden har medført lidt uro på Danfoss-afdelingerne med faglige møder og arbejdsnedlæggelser.

Ind i SiD?

En anden dønning efter konflikten har været en voksende utilfredshed med Kvindeligt Arbejderforbund, især med dets hovedbestyrelse. Baggrunden er nogle rygter om, at SiD vil støtte sine medlemmer på Danfoss økonomisk. Direkte forespurgt har KAD's hovedbestyrelse afvist at gøre det samme for sine medlemmer.

Den umiddelbare reaktion blandt de kvindelige arbejdere på Danfoss var et ønske om at melde sig ud af KAD og over i SiD, noget der her og nu ikke kan lade sig gøre pga. grænseaftalen mellem SiD og KAD. I stedet har kvinderne i KAD-Als afdelingen væltet den lokale bestyrelse og valgt en ny. Den nye formand har erklæret, at hun vil arbejde for dannelsen af et nyt fællesforbund for alle arbejdere på Danfoss.

Det er positivt, at kvinderne på Danfoss-Nordborg har vist deres utilfredshed ved at vælte den gamle fagforeningsbestyrelse. Det er en bedre løsning end at tilslutte sig SiD.

Konfliktfond

At gå ind i SiD vil kun betyde, at man bytter fagbureaukraterne i KAD ud med fagbureaukrater i SiD, med den samme politiske holdning og dermed de samme begrænsninger på støtte i konfliktsituationer. Tiden vil vise, om den nye bestyrelse står på en anden politisk holdning, om den står for en linie, der via f. eks. en konfliktfond er villig til at støtte arbejdere i kamp, – på en linie der bygger på og styrker medlemmernes egen aktiviteter.

Vi skal ikke kunne afgøre, om SiD har lovet sine medlemmer økonomisk støtte eller ej. Men et resultat af hele denne sag, hvor kvinderne bl.a. i pressemeddelelser har påstået, at SiD'erne havde fundet en »rig onkel« i København, kan blive, at SiD vil trække den økonomiske støtte tilbage under henvisning til, at det ellers kan koste forbundet en bod i arbejdsretten. Længere rækker altså heller ikke SiD's velvilje.

Se også:
SAA 2: Fagbureaukratiet

Flere artikler fra nr. 2

Flere numre fra 1984

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990

Se flere artikler af forfatter:
Ellen Christensen

Siden er vist 1873 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside