Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 2

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 2 – November 1984

Dagpengeforliget

Et slag mod os alle

Dagpengeforligets formål er at svække solidariteten yderligere mellem arbejdende og arbejdsløse samt svække den faglige organisering. » Læs mere

De er velkomne

Sagen om flygtninge, især fra Iran, fik landsdækkende betydning på Fremskridtspartiets landsmøde i oktober. Her var noget de kunne samle sig om. » Læs mere

Iran

Krigen der får folk til at flygte

Der er en væsentlig grund til, at folk flygter fra Iran. Det er den brutale og grusomme krig, som har dræbt 300.000 i løbet af fire år. » Læs mere

Danfoss – et halvt år efter

Utilfredshed med KAD

De ufaglærte Danfossarbejderes kamp mod ledelsens forsøg på at øge lønspredningen mellem faglærte og ufaglærte varede i 8 uger i foråret 1984. » Læs mere

IS mener

LO’s trusler stopper intet

Det danske borgerskabs angreb på arbejderklassen har i dette efterår især været samlet omkring 3 områder, nemlig de statslig-kommunale nedskæringer omkring budgetforligene i kommunerne, oplægget til overenskomstfornyelsen, hvor der lægges op til minusløsninger, og endelig om nyeste forlig mellem regeringen og De Radikale om »radikale« forringelser af dagpengeordningen og jobtilbudsordningen. LO kan ikke ændre denne udvikling. » Læs mere

Danish Crown Kolding

Fagligt aktiv fyret

Torsdag d. 27. sept. blev Jan Vesterlund bortvist fra sit arbejde på Danish Crown i Kolding. Understreget med en trussel om politi hvis han henvendte sig til sine kollegaer på arbejdet. » Læs mere

Aalborg

Nordkraft

For første gang i 23 år gik arbejdere på Nordkraft i Ålborg i strejke på et krav om 3 kr. mere i timen. » Læs mere

Grundfos

Genansat efter strejke

Grundfos-arbejderne ville ikke finde sig i, at en 50-årig kvinde blev fyret, fordi hun ikke kunne »omstille« sig til nyt arbejde. » Læs mere

Hvordan genopbygges selvtilliden?

Tillidsmandskonferencen i Brøndby Hallen i sidste måned blev ikke startsignal til en aktiv kamp mod Schlüter. Vi står stadig med alle de velkendte problemer. Manglende faglig aktivitet, manglende selvtillid, manglende solidaritet. I det følgende vil Hans Erik Madsen kigge på situationen på arbejdspladserne i dag. » Læs mere

Brønsby-hallen ‘84

Ih – hvor de presser

»Erfaringerne fra Danfoss og HT viser tydeligt, at man ikke kan bygge op til konflikt uden om LO og Socialdemokratiet«. Så klart fremlagde Michael Voss (SAP) den generelle holdning på tillidsmandskonferencen 29.-30.9. i Brøndbyhallen. » Læs mere

Fagbureaukratiet

De faglige topledere udgør et bureaukrati, som er opvokset historisk som et socialt lag med egne særinteresser, der står i modsætning til arbejderklassens selvstændige kamp. » Læs mere

Marxismens betydning

Lenin og partiet i dag

Få emner har affødt så megen diskussion som spørgsmålet om, hvad et revolutionært parti er og hvilke opgaver et revolutionært parti har. » Læs mere

Solidaritet med de britiske minearbejdere

KFK’s handel med skruebrækkerkul til England blev en dyr fornøjelse for dem. Mandag den 8. oktober blev det engelske skib »Militence« blokaderamt i Århus havn, da havnearbejderne nægtede at laste skibet. » Læs mere

»Valget« i Nicaragua

Efter valget den 4. november vil FSLN ganske sikkert stadig sidde med magten. » Læs mere

Minestrejken i Storbritannien

»Vi kan ikke kues«

Minearbejdere, deres koner og børn, ja hele lokalsamfund er fast besluttet på at kæmpe til »the bitter end« – til sejren er i hus. Efter 8 måneders strejke har de intet at tabe. » Læs mere

« Nr. 1   –   Nr. 3 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside