Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 6

Fortsæt kampen mod nedskæringer

Spræng rammerne – beskat de rige

Aftalen mellem regeringen og kommunerne om lavere service, og de fremlagte budgetter i kommunerne, har sat pædagogernes pis i kog. Det har foreløbig resulteret i, at pædagoger og medhjælpere i mindst 14 byer har nedlagt arbejdet inden for de seneste uger.

SAA artikel 20714

Det drejer sig ved redaktionens slutning om: Horsens, Aalborg, Odense, Assens, Århus, Galten, Randers, Sæby, Hadsten, Hjørring, Gedved, Rosenholm, Hillerød, Otterup, Skive, Korsør. Og der bliver hele tiden tilføjet nye kommuner på listen.

Enkelte steder har der blot været tale om enkelte dage med faglige møder, mens det i f.eks. Odense, Aalborg og Randers har været lange konflikter. Udover pædagogerne har folkeskolelærerne og socialrådgiverne i Aalborg været på barrikaderne. Også blandt forældrene møder nedskæringerne modstand. Alle steder bakker de pædagogerne op – og i blandt andet Odense, deltager forældrene aktivt på blokaderne foran de kun syv daginstitutioner der ikke deltager i strejken ud af næsten 200 vuggestuer, børnehaver og SFO’er.

På BUPL’s hjemmeside – www.bupl.dk – kan du sende et e-mail-postkort til dine lokale politikere for at protestere mod nedskæringerne. Postkortene er en del af BUPL’s kampagne mod de kommunale budgetter der vedtages frem til 15. oktober.

Odense: Konflikten udvides – kampen SKAL vindes!

Pædagogerne i Odense har strejket lige siden Socialdemokratiet og højrefløjen, d. 9. september, indgik lynforlig, indeholdende massive for-ringelser på hele det sociale område, men især på Børne- og Ungeområdet.

D. 17. september gik også kommunens hjemme-hjælpere i strejke, og d. 18. september indkaldte KOS (Kommunalt Ansatte i Odenses Samarbejde) til demonstration mod nedskæringer. Flere tusinde kommunalt ansatte, forældre og andre borgere deltog i demonstrationen.

- Det her er ikke en normal arbejdskonflikt – det er meget mere alvorligt.

Udtalelsen kommer fra Lasse Ranten, som sidder i styringsgruppen for de ca. 2000 strejkende pædagoger i Odense.

- Den drejer sig ikke kun om vores jobs, men også om hele Odenses fremtid. Vi kæmper for en helt ny politisk linie i Odense, hvor man sætter mennesker før mursten. Samtidig oplever vi, at Odense Kommune og Kommunernes Landsforening har sat vores faglige organisationer, BUPL og PMF, under et voldsomt pres. Derfor drejer konflikten sig også om at forsvare vores ret til at strejke og demonstrere i fremtiden, uden at vi bliver udsat for repressalier.

Og strejken i Odense er atypisk, fordi grundlaget for konflikten hele tiden ændrer sig.

- Vi udvider hele tiden grundlaget – og ændrer hele tiden fokus. Jeg vil sige, at vi er ude i en mirakel-konflikt, hvor vi håber på at der sker mirakler i kommunalbestyrelsen – men med den tidligere formand for KL, Anker Boye, i borgermesterstolen er det svært.

Men Lasse Ranten tror på, at det nytter at aktionere:

- Hvis man kigger på stemmetallene blandt de strejkende, er der nærmeste sovjetiske stemmetal bag at fortsætte strejken. Alle virker meget stålsatte og målrettede. Nu har de simpelthen fået nok af Odense Kommune – både omkring nedskæringer, men også at kommunen altid handler hen over hovedet på pædagogerne.

- Strejken drejer sig om at få ført en helt anden politik i Odense, hvor institutioner og skoler kommer før forkromede kongrescentre og H. C. Andersens fødselsdag.

De strejkende har stor opbakning blandt kommunens borgere, og de har allerede begyndt at organisere solidaritetsarbejde flere steder, ved at besøge andre arbejdspladser – private som offentlige – og samle penge ind til strejken, og indsamle underskrifter mod nedskæringerne.

Ålborg: Kampen fortsætter

Socialistisk Arbejderavis har talt med Søren Mortensen, talsmand for de aktionerende pædagoger i Ålborg:

“Med det budgetforlig der er fremlagt her i Ålborg, lægges der op til at lukke 9 børnehaver og tre fritidscentre. Samtidig skal forældrenes brugerbetaling stige med 11 %, og vi vil opleve merindskrivning i de resterende institutioner. Kommunen gør ellers så meget ud af at tale om rummelighed, men det er da ikke ret synligt i dette billede...”

“Pædagogerne her har strejket i 10 dage, og selv om vi d. 16. september gik i arbejde igen er kampen langtfra slut. Vi har nedsat en aktionsgruppe, hvor vi planlægger videre aktiviteter mod nedskæringerne. Vi har allerede haft en række demonstrationer og støttekoncerter. Vi har også indsamlet 30.000 underskrifter mod nedskæringerne, med forslag om at øge skatten i kommunen for at undgå nedskæringer. Under Socialdemokratiets kongres i Ålborg var vi også ude med en aktion udenfor kongrescentret.”

“Indtil d. 3. oktober, hvor byrådet 1. behandler budgettet, vil vi mødes hver aften kl. 19.00 til ‘aftensang’ udenfor kommunens administrationsbygning (Boulevarden 13). Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage her.”

Se også:
SAA 207: Hvorfor er pædagogerne i offensiven?
SAA 207: Hvad er alternativet til nedskæringer?

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010
Faglig kamp (DK): Pædagogisk personale

Siden er vist 2742 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside