Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 210 – December 2002 – side 2

Interview med Jan Øberg

“USA er en langt farligere magt end Irak”

Mikkel Birk Jespersen + Ida H. Jakobsen

Jan Øberg er fredsforsker, fil.dr og direktør for Den Transnationale Stiftelse, TFF i Lund i Sverige, og har i flere sammenhænge argumenteret for fredelig konfliktløsning fremfor militære aktioner i internationale konflikter.

Jan Øberg er således en skarp kritiker af USA’s krigsplaner mod Irak. Socialistisk Arbejderavis talte med Jan Øberg under hans besøg til Århus Universitet, i forbindelse med et debatmøde om krigen.

Jan Øberg

Jan Øberg

Hvad siger du til påstanden om, at Irak er en trussel mod det internationale samfund?

“Det passer ikke. Der er mange andre trusler. I 12 år har Irak ikke invaderet nogen lande, alle forsknings-institutter siger, at landet ikke har nogen atomvåben. Irak har også forbedret forholdene til sine nabolande, f.eks. Syrien og Saudi-Arabien. Irak er heller ikke en trussel mod USA og Vesteuropa. De vil muligvis kunne sende en raket mod Israel, men det er ikke noget, der kan defineres som en trussel mod menneskeheden.”

“Der findes ingen folkeretslige argumenter for at angribe Irak. Man kan ikke invadere et land bare fordi man ikke kan lide lederen.”

“I virkeligheden er USA en langt farligere magt. Amerikanske regeringer har stået for flere folkeretsligt tvivlsomme sager, f.eks. invasionen i Somalia, intervention på Balkan og senest i Afghanistan.”

“Alt dette er ikke det samme som at sige, at Saddam Hussein ikke er et problem. Masseødelæggelsesvåben skal afrustes, det er der ingen tvivl om. Men han er ikke en trussel mod menneskeheden, det er en politisk og propagandamæssig dagsorden, der ligger i diskussionen om masseødelæggelsesvåben.”

Farligt pres

“Den største fare er de biologiske våben. Vores problem er, at ved et angreb kan vi tvinge Saddam Hussein så langt ind i et hjørne, at han vil bruge et eller andet modbydeligt mod de soldater, der invaderer.”

“Hvis Saddam har koppevirusen (som CIA siger han har), vil han kunne starte en internationale koppeepidemi der vil medføre millioner af døde. Dette er der imidlertid ikke nogen, der har gjort noget for at sikre sig imod. I stedet vrøvles der om atomvåben, som Irak ikke har.”

“Det, der psykologisk set kan blive et problem, er hvis Saddam bliver trængt op i en krog, vil han kunne foretage sig et eller andet sindssygt. Det vil enhver – også rationel – leder kunne finde på i en lignende situation. Hvis han har disse våben, vil en krig ikke mindske problemerne, men vil tværtimod kunne udløse et ragnarok.”

“Det vi må gøre, er at lade Hans Blix (lederen af våbeninspektørerne, red.) arbejde effektivt. Men vi må være klar over, at det aldrig kan garanteres at Irak er 100% afvæbnet, det er ganske enkelt umuligt at sikre. Der vil aldrig blive skrevet en rapport, der konkluderer dette. Og derfor vil sanktionerne mod Irak heller aldrig blive hævet. Amerikanerne vil aldrig hæve dem.”

“Scott Ritter (tidl. våbeninspektør, red.) siger, at i 1996 var 95-96% af Iraks masseødelæg-gelsesvåben destruerede, og hvis USA og Sikkerhedsrådet havde været hæderlige, så havde de hævet sanktionerne på det tidspunkt.”

“Der står heller ikke noget i Sikkerhedsrådets nye resolution 1441 om, at sanktionerne vil blive hævet, hvis Irak makker ret. Der er ingen gulerod, der står kun, at hvis I ikke gør præcis som vi siger, så bliver I gennembankede.”

“Siden sanktionerne blev indført er over én mio. mennesker døde som direkte følge af dem. Vestens sanktioner har dræbt flere mennesker end Saddam Hussein. Så hvis Saddam er umoralsk, så udgør Sikkerhedsrådets medlemmer og alle der ønske sanktionerne ikke et mindre moralsk problem.”

Hvad har ‘krigen mod terror’ betydet for USAs rolle på verdensplan?

“‘Krigen mod terror’ er en løftestang for det amerikanske forsøg på global dominans. De har brug for et fjende-billede (før var det kommunisterne, nu er det terroristerne), for uden en fjendebillede, er det umuligt at føre den politik, USA fører.”

“Siden den 11. september og den 7. oktober – datoen for angrebet på Afghanistan, disse to datoer nævner jeg altid sammen – er billedet af USA blevet uendeligt meget mere negativt i resten af verden. ‘Krigen mod terror’ har altså betydet to ting: USA har øget sin mulighed for global dominans, og USA er blevet en nation som langt flere nærer en dyb skepsis overfor. Jeg kender mange konservative, der tidligere mente, at jeg var for meget imod USA, men som i dag betegner den amerikanske udenrigs-politik som “farlig”.”

“Reaktionen på 11. september har været så voldsom, at Bush-regimet i dag er den mest upopulære amerikanske administration i mands minde, det viser internationale Gallup-undersøgelser. Kløften over Atlanten er blevet dybere, og NATO er ved at falde fra hinanden.”

“Man demonterer Folkeretten uden at sætte noget andet i stedet. Inden for en nationalstat vedtager man nye love, når de gamle ikke gælder længere. Men vi har i dag måder at agere på internationalt som der ikke er nogen legitim ramme for. Man bøjer FNs paragraffer og glemmer at 99% af det, der står i FNs charter, handler om fred.”

“I stigende grad har vi en anarkistisk verden, der er organiseret efter rå magt. Det er den stærkes ret. Dette er – i parantes bemærket – præcis det modsatte af ’junglens lov’, for i junglen er alt organiseret hierarkisk så der er plads til både store og små.”

Meget mere om Irak og fredelig konfliktløsning på: www.transnational.org

Se også:
SAA 210: Krigsmodstand på Århus Universitet

Flere artikler fra nr. 210

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Irak-krig 2002-?

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Birk Jespersen
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 6129 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside