Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 210

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 210 – December 2002

Interview med Jan Øberg

“USA er en langt farligere magt end Irak”

Jan Øberg er fredsforsker, fil.dr og direktør for Den Transnationale Stiftelse, TFF, i Lund i Sverige » Læs mere

Krigsmodstand på Århus Universitet

Krigsmodstanden opbygges på landets universiteter på trods af eksamens-stress og forestående juleferie. » Læs mere

Haarder uden skrupler

Færdes man på en almindelig arbejdsplads ved man at det væsentligste spørgsmål for de fleste er sikring af velfærden, velfungerende sygehuse og skoler, nul brugerbetaling og ordentlig omsorg for de ældre. » Læs mere

Socialistisk Arbejderavis mener

Mod krigens, kapitalens og racismens Europa – og verden!

EU-statslederne får ikke mulighed for at holde deres topmøde i fred. Moddemonstrationer, happenings, møder og seminarer bruger anledningen til at sætte globaliseringskritik, antikapitalisme og krigsmodstand på dagsordenen. » Læs mere

Socialistisk Arbejderavis mener

Bliv aktiv socialist

Den sociale bevægelse der er vokset frem internationalt, fik sin europæiske platform i Firenze i november, ved European Social Forum (ESF). » Læs mere

Aktiviteter mod krigen

København, Fyn, Århus, Aalborg » Læs mere

GATS smadrer velfærden

Kun aktiv kamp kan bremse privatiseringer

En bølge af privatiseringer har de senere år hærget gennem Europa og resten af verden. I kølvandet er fulgt et væld af protester og en utilfredshed, der på det seneste er tiltaget. » Læs mere

Brandfolk mod Blair

Utilfredsheden med den engelske premierminister Tony Blair og hans privatiserings- og nedskæringspolitik kulminerer nu i 52.000 brandmænds strejke for højere løn. » Læs mere

Dobbeltinterview med Søren Søndergaard, Enhedslisten, og Jakob Nerup,IS/U

Fornyelse af venstrefløjen

» Læs mere

Bush's danske skødehunde

Den danske regering gør alt for at markere sin uforbeholdne opbakning bag USA’s kommende krig mod Irak » Læs mere

Amerikansk missilforsvar: Næste skridt på vejen til verdensdominans

Missilskjoldprojektet er et afgørende element i præsident Bush’s magtpolitik, der skal sikre at USA bliver den globale enehersker. » Læs mere

Er menneskets natur en hindring for socialisme?

“Socialisme er en god idé, men det kan ikke fungere. Man kan ikke ændre menneskets natur!” Dette er en af de mest almindelige og udbredte af de indvendinger, der gøres mod socialismen. » Læs mere

“Kommunismens Sorte Bog”

Fejl på fejl på fejl ...

I 1997 udgav en række franske intellektuelle et opgør med kommunismen i form af “Kommunismens Sorte Bog”, der nu er udkommet på dansk. » Læs mere

Bøger der sikrer dig en rød jul ...

Krigsmodstand – Antikapitalisme – Socialisme » Læs mere

Kæmp for socialisme

"For et andet Europa", "En anden verden er mulig" eller "En anden verden er nødvendig". Sådan lyder nogle af anti-globaliseringsbevægelsens populære paroler. Gode paroler, men upræcise, for hvad er alt dette "andet" for noget? » Læs mere

Udtalelse fra BUPL-Fyn’s kongresforberedende bestyrelsesmøde

Ingen krig mod Irak

Sammen kan vi stoppe for denne krig » Læs mere

Nej til krig – Sydfyn

“Nej til Krig – Sydfyn” er en nydannet fredsgruppe, der er startet på initiativ fra en række fagforeningsformænd, fredsaktivister og venstrefløjen. Her følger initiativets grundlag. » Læs mere

Socialdemokratiet

Ny formand – samme politik

Socialdemokraternes krise og splittelse fortsætter med Poul Nyrups afgang, og Lykketofts kandidatur som ny partiformand. » Læs mere

Indenfor systemet

Boye’s hån mod pædagogerne, Noget for noget (Politiet inhabil ved AP Møller-efterforskning), Med deres egne ord » Læs mere

Læserbrev

Odense Katedralskole mod krigen

For at gøre en forskel må vi hjælpe hinanden. Rundt omkring på gymnasier, efterskoler o. lign. sidder unge, der gerne vil gøre en politisk indsats, men har svært ved at komme i gang. » Læs mere

Filmpremierer i julen

Udenlandsk guf – og dansk bras!

Michael Moore: “Bowling for Columbine”, “Frida”; Julian Schnabel: “Before night falls”; Helle Ryslinge: “Halalabad Blues”; Andreas Dresen: “Café Halbe Treppe” » Læs mere

Efter EU-topmødet

En anden verden er nødvendig! Bliv aktiv socialist...

... fordi vi organiserer modstand mod krigen » Læs mere

« Nr. 209   –   Nr. 211 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside