Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 222 – 3. december 2003 – side 3

Kampen mod regeringen

Initiativ mod Nordsøaftalen

Jakob Nerup

En række repræsentanter fra faglige organisationer har taget initiativ til en protestkampagne mod regeringens aftale med AP Møller/DUC (består af Shell, AP Møller og ChevronTexaco) om rettighederne til udvinding af den danske nordsøolie.

Initiativet mod Nordsø-aftalen opfordrer nu folk til at skrive under på protesten, og kræve at den danske befolkning skal have en større andel af værdierne, og at der ikke skal indgås aftaler om olien, der binder Folketinget årtier frem.

Blandt initiativtagerne er Jakob Sølvhøj, fra PMF (Pædagogisk Medhjælper Forbund).

Han siger om initiativet: “Da Nordsøaftalen kom frem, var vi flere der syntes, at spørgsmålet burde rejses på LO's kongres i slutningen af oktober. Derfor rejste PMF forslag om en udtalelse mod aftalen, og det blev vedtaget med overvældende flertal – op mod 80 % stemte for – til trods for at LO's daglige ledelse anbefalede at stemme imod.”

“Vi syntes at det skulle følges op, og sammen med en stribe andre fagforeningsrepræsentanter tog vi så initiativ til kampagnen mod Nordsøaftalen. Vi mener, at aftalen giver staten et alt for ringe udbytte. Med den oprindelige aftale med AP Møller udløb rettighederne til olien allerede i 2012, men nu er der indgået en aftale for de næste 39 år. Regeringen har selv lavet en beregning der viser, at hvis der i aftalen var en beskatning på linie med beskatningen i sammenlignelige lande, ville staten have fået en årlig merindtægt på 6,9 milliarder kroner. Dette er meningsløst i en situation, hvor der diskuteres hvorvidt staten har råd til efterløn, dagpenge og offentlig velfærd i det hele taget.”

Hvorfor tror du regeringen alligevel indgik aftalen?

“Regeringen er arbejdsgivervenlig og fører generelt en politik der gavner erhvervslivet. Aftalen er således helt i tråd med regeringens politik i øvrigt. Desuden er der en historisk sammenfletning mellem toppolitikere og AP Møller-virksomheden.”

Du kan skrive under imod Nordsøaftalen på: www.nordsoeolien.nu, og her kan du også downloade underskriftlister.

Se også:
SAA 222: Det mener vi: Værdierne tilbage til samfundet: Nationalisér Nordsøolien
SAA 222: Nordsøolien: Vores olie og gas

Flere artikler fra nr. 222

Flere numre fra 2003

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 1476 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside