Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 230 – 16. juni 2004 – side 7

Vælt Fogh – Kommentar

Venstrefløj imod Fogh?

Alexander Lassithiotakis

Under planlægningen af dette års første maj blev det desværre klart, at ikke alle dele af venstrefløjen ønsker at slippe af med Fogh.

I initiativet "Socialistisk første maj", der hvert år mødes på Blågårds Plads i København, havde de tilsluttede organisationer en diskussion om, hvad der skulle være hovedparolen for årets demonstration.

Mange af os var enige om at vi først og fremmest skulle mobilisere til modstand mod Fogh. Således mente både Enhedslisten, SUF (Socialistisk Ungdomsfront), SF-ungdom, Rød Ungdom og ISU, at hovedparolen skulle være “Vælt regeringen”. Desværre var vi i undertal.

Et flertal af organisationer var imod denne ide, og forslaget blev nedstemt. Blandt de organisationer, der gik imod, var DKP-ml, KPiD og også Internationalt Forum de mest prominente. Argumenterne fra disse organisationer var dels, at vi ikke var enige om et alternativ til VK-regeringen, og desuden, at en parole, der opfordrede til at vælte Fogh, ville give folk illusioner om parlamentarismen.

Hovedparolen blev derfor ikke en, der vendte sig mod regeringen, men i stedet den forholdsvist abstrakte “Bekæmp Imperialismen”.

Denne uheldige historie viser to ting. For det første at dele af venstrefløjen hellere vil bekende sig til abstrakte teoretiske paroler, end række ud til de mange, der ønsker at slås mod regeringen. Hvor enig undertegnede så end er i den valgte parole, så ændrer det dog ikke på at beslutningen er pinlig.

Frem for at forsøge at henvende sig til den stadigt voksende del af den danske arbejderklasse, der reelt ønsker et opgør med Fogh's politik, valgte venstrefløjen i stedet en parole, der primært henvendte sig til folk med forkærlighed for marxistiske begreber. Den fortsatte nedgang i Foghs popularitet siden viser, hvor rigtigt det ville have været at bruge 1. maj til at løfte modstanden mod regeringen, og hvor pinlig den valgte hovedparole var.

Men historien viser også at der er nogle reelle politiske diskussioner, vi som venstrefløj og bevægelse skal tage med hinanden. For spørgsmålet om alternativet til Fogh, er et reelt og åbent spørgsmål. Som bidrag til denne debat skal der her blot falde et par indledende kommentarer til de førnævnte argumenter imod anti-Fogh parolen.

Det ene argument, der går på at parolen “Vælt regeringen” giver folk illusioner om parlamentarismen, er forholdsvist enkelt at gennemhulle. For det første fordi det i sin yderste logik bliver helt absurd – hvis argumentet holdt, ville vi jo hverken kunne stille krav om bevarelse af Christiania, stop for en krig mod Irak, for mere ferie etc. Alle krav til et bedre samfund ville jo i så fald give folk illusioner om kapitalismen.

Dermed ikke sagt, at der slet ikke er noget rigtigt i argumentet. Det er klart, at hvis folk med parolen “Vælt regeringen” troede, at meningsmålingerne eller et kommende valg alene kunne sikre os et opgør med Foghs politik, så ville den være farlig.

Men det er jo ikke det at stille krav om en bedre verden, der i sig selv giver illusioner om parlamentarismen. Tværtom er det når folk begynder at stille krav, og handle kollektivt sammen for at opnå dem, at disse illusioner kan nedbrydes, i det omfang det parlamentariske system ikke kan indfri dem.

Det andet argument går på, at Socialdemokratiet ikke er et troværdigt alternativ til Fogh. På den ene side er det svært at pege på de helt store forskelle på Socialdemokratiet og Venstres politik. Men alligevel holder argumentet ikke. Hvis det faktisk lykkedes at vælte VK-regeringen som følge af kollektiv kamp fra neden, så ville en kommende socialdemokratisk regering også efterfølgende være presset til at føre en bedre politik.

Debatten om hvilket alternativ til Fogh vi ønsker og hvordan det opnås, skal naturligvis fortsættes i alle antikapitalistiske kredse. Men denne må tage sit udgangspunkt i, at vi faktisk vil af med Fogh og at vi via kamp kan gøre en forskel. Alt andet ville være pinligt.

Se også:
SAA 230: Vælt Fogh: Mange bække små ...
SAA 230: Vælt Fogh - Interview med Frank Aaen: “Regeringen vælter ikke sig selv”
SAA 230: Vælt Fogh - Interview: Den alternative velfærdskommission

Flere artikler fra nr. 230

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 2341 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside