Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 23 – Oktober 1986 – side 5

Ny rapport

Danmark udøver terror

Karin Marcussen

Landsforeningen af Danske Flygtningevenner har for nylig lavet en rapport, som dokumenterer bureaukratisk og tilfældig behandling – som i sidste ende er psykisk terror – af asylansøgere.

Ni ud af ti libanesere får afslag på deres ansøgninger, mens praktisk taget alle tamiler får positivt svar. Beslutningen om der skal gives asyl skal være baseret på et individuelt skøn, men i praksis er der tale om forskelsbehandling ud fra nationalitet. Dette er en af de dokumenterede anklager, som Flygtningevennerne retter mod Danmarks behandling af flygtninge. Anklagerne er samlet i en rapport, der er sendt til Amnesty International i London.

Rapporten kan også fortælle, at langt de fleste af de iranere, der ankom i vinteren og foråret 1985 fik positive svar på asylansøgningerne. Men i løbet af sommeren og efteråret blev der strammet op – antallet af negative svar steg drastisk. Stramningerne kan kun hænge sammen med den øgede hetz mod iranerne efter urolighederne mellem danskere og iranere i Kalundborg. I hvert fald skete der ingen opblødninger i Khomeinis terrorregime.

Det første en asylansøger møder i Danmark er et væld af instanser. Politi, Dansk Flygtningehjælp, Direktoratet for Udlændinge, og hvis sagen skal appelleres: Flygtningenævnet.

Alle disse tre instanser kritiseres af Flygtningevennerne for vilkårlighed, bureaukratisk langsommelighed og lukkethed. men særligt slemt er det fat med Flygtningenævnets behandling.

Ingen grænser

De afviser asylansøgere uden begrundelse og i generelle bureaukratiske vendinger som. “Nævnet finder ikke at kunne lægge den nye forklaring til grund ...” eller “Nævnet finder ikke at asylansøgererens forklaring er tilstrækkeligt bevis for at denne vil blive forfulgt i sit hjemland.”

Enhver flygtningelov har til formål at begrænse antallet af flygtninge. Den betyder også, at nogle mappe-mænd og -kvinder på deres kontorer får retten til at udvise folk til den visse død i deres hjemlande. Der er kun én løsning på dét problem: At grænserne åbnes for alle.

Se også:
SAA 23: Grænser skaber flygtninge: Luk dem op
SAA 23: Panik hos hattedamerne

Flere artikler fra nr. 23

Flere numre fra 1986

Se flere artikler af forfatter:
Karin Marcussen

Siden er vist 1630 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside