Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 266 – 14. marts 2007 – side 5

Kommentar af Per Clausen

Folkeligt oprør kræver bevidst indsats

Per Clausen

Det er ikke nødvendigvis nogen forudsætning for at vælte Fogh, at der er en bred folkelig bevægelse, som stiller politiske krav om en anden politik. Derimod er det en forudsætning for, at vi kan presse en kommende regering under Helle Thorning Schmidt til venstre, at der eksisterer en sådan bevægelse.

Per Clausen

Per Clausen

I 2006 var der meget, der tydede på, at vi stod umiddelbart over for at kunne få en sådan bevægelse op at stå. Både 17. maj og 3. oktober viste, at potentialet er til stede. Desværre er situationen ikke så positiv i dag. Både i fagbevægelsen og i Socialdemokratiet er der stærke kræfter, der anser det for vigtigere at holde kontrol med bevægelsen end at opbygge en bred bevægelse mod regeringen. Derfor er ideer om at etablere en bred bevægelse, hvor repræsentanter for de uddannelsessøgende og andre bevægelser kunne indgå på lige fod med repræsentanter for fagbevægelsen blevet afvist.

Situationen viser, at uden en stærk og koordineret indsats fra venstrefløjen kan en aktiv bevægelse ikke opbygges. I dag er Enhedslisten en afgørende kraft på venstrefløjen i et sådan projekt. Det kræver imidlertid selvstændig organisering og vilje til at tage selvstændige initiativer.

Opbygge styrken

Som et led i at opbygge styrken til dette afholder Enhedslisten en konference for alle medlemmer af Enhedslisten, der er aktive i velfærdskampen, den 23. marts.

Viljen til at handle udenom de LO-afdelinger, der ikke vil være med til at skabe aktivitet, er vigtig. I Nordjylland er det lykkedes at få flere 3F afdelinger til at stå i spidsen for oprettelsen af en selvstædig organisation “Nordjyder for velfærd“.

Organisationen er en udløber af aktiviteterne den 3. oktober, hvor LO-afdelingen i Aalborg forholdt sig helt passivt. Der er tale om en medlemsorganisation, hvor alle medlemmer i princippet har lige stor indflydelse.

Andre steder kan udgangspunktet være en lokal LO-afdeling eller andre. Det afgørende er viljen til aktivitet.

Lokal aktivitet er imidlertid ikke nok. Perspektivet må være nationalt. Derfor er det så afgørende med en national konference for de aktive kræfter i bevægelsen mod Fogh.

Politisk er mulighederne for at formulere et alternativ gode. Fogh er blevet presset til at opgive den danske deltagelse i krigen i Irak.

Denne sejr for fredsbevægelsen og venstrefløjen bør udnyttes til at rejse en mere fundamental kritik af Danmarks tætte udenrigspolitiske alliance med USA. Dette vil være i modstrid med det socialdemokratiske partis politik, men vil have bred appel hos mange menige medlemmer af partiet og vælgere.

Ungdomshuset

Ungdomshussagen skal bruges til at rejse en generel kritik af den ensretning, som er et væsentligt element ved den såkaldte moderne kapitalisme og den politik regeringen fører. Man hævder, at kapitalisme og liberalisme frisætter mennesket, og så starter man med udviklingsplaner i børnehaven.

Kampen for frirum og retten til forskellighed bør være et vigtigt svar i vores værdikamp mod regeringen. Også selvom denne kamp kommer til at foregå i direkte konflikt med den socialdemokratiske top.

Velfærdskampen handler grundlæggende om at insistere på, at der er penge nok. De kommende års velstandsstigning skal omsættes i mere og bedre offentligt finansieret velfærd.

Brugerbetaling skal ikke udvides, den skal trænges tilbage. Væksten i det solidarisk finansierede forbrug skal vokse hurtigere end væksten i det private individuelle forbrug.

Hele den offentlige sektor skal demokratiseres. Magten skal ud til almindelige borgere og offentligt ansatte.

Kampen mod klimaforandringerne er en del af kampen mod regeringen. Vi må forsøge at etablere forbindelse mellem miljøorganisationerne og andre progressive bevægelser.

Der findes ikke på nogen områder en holdbar vej til forbedringer, der ikke går henover regeringens lig.
  
Per Clausen er MF for Enhedslisten

Se også:
SAA 266: Om alliancepolitik og erfaringer i kampen mod nyliberalismen: Den norske metode
SAA 266: Konference 19. maj: Globale rettigheder – ikke global konkurrence
SAA 266: Marxism 2007
SAA 266: OK-forliget skal stemmes ned!

Flere artikler fra nr. 266

Flere numre fra 2007

Se flere artikler om emnet:
Alternativer til Fogh

Se flere artikler af forfatter:
Per Clausen

Siden er vist 2763 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside