Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 266 – 14. marts 2007 – side 3

OK-forliget skal stemmes ned!

Jakob Nerup

Smedenes formand og chefforhandler for industriens arbejdere, holdt 240.000 medlemmer for nar. De sølle kroner og få procenter, samt den fuldstændige viljesløse accept af de hårde forhold for skifteholdsarbejderne, kan overhovedet ikke leve op til de berettigede forventninger som arbejderklassen har til at få del i enorme milliardoverskud.

OK2007-plakat med Dyremose og millionerne

OK 2007-kampagnen har bl.a. brugt TDC direktør Henning Dyremose på deres plakater. Han fik i 2006 29,5 millioner da han stoppede i TDC.

Kun sølle 8 kr. fordelt over de næste tre år – det giver en mindsteløn som ikke engang er nok til den højeste understøttelse. Heller ikke et løft i hverken feriebetaling eller lærlingeløn. Tværtimod er de aftalte lønstigninger kun lige til at følge med de forventede prisstigninger, og ændrer overhovedet ikke på fordelingen af det overskud, som industriarbejderne har skabt gennem øget produktivitet, overarbejde og løntilbageholdenhed. Med dette forlig er Danmarks multinationale sikret deres milliardoverskud i de næste 3 år, fordi fagbureaukraterne i toppen af fagbevægelsen har bundet sig til at overholde dette magre forlig.

Bedre er det ikke gået på butiksområdet, hvor det er blevet til ynkelige 10, kr. mere i timen over de næste 3 år. På dette område arbejder langt de fleste på mindstelønnen, så det er skammeligt at fagtoppen ikke skaffer medlemmerne noget mere eller konflikter. For både COOP og i særdeleshed Dansk Supermarked (ejet af Mærsk) har milliardoverskud, samtidig med at de ansatte knokler på alle tider af døgnet til mindsteløn under 100 kr.

Selv om aftalen om 3 ugers fædreorlov er en god begyndelse på mere ligestilling, så kan det ikke fjerne indtrykket af at toppamperne har bøjet af for af direktørerne. Og den nye “Fritvalgskonto“ vil kun yderligere bidrage til at ferien aflyses til fordel for mere arbejde. Det understøtter desværre den fortsatte udvikling i retning af mere fleksibilitet og mindre stress. Det eneste de hårdt belastede skifteholdsarbejdere fik, var en undersøgelse.

Nu er det op til venstrefløjen

Når toppen siger ja, så er det medlemmerne som skal sige nej, når der skal stemmes. Og et NEJ kommer ikke af sig selv. Det kræver en stor kampagne og politisk selvtillid. For et NEJ betyder, at der skal strejkes før der forhandles igen og det på et nyt grundlag. Og det er selvtilliden til et nyt og bedre resultat, der skal bære en NEJ-kampagne igennem. De fagforeninger med mange skifteholdsarbejdere, med firmaer med store overskud og dem med venstrefløjsfolk i ledelserne må tage initiativet til en landsdækkende tillidsmandsmøde, hvor en NEJ-kampagne kan besluttes.

OK-2007 som samler venstrefløjen på industriområdet har sagt nej til forliget og vil igangsætte en NEJ-kampagne. Tilslutningen til en NEJ-kampagne vokser rundt om i landet efterhånden som de forskellige brancher og tillidsfolk mødes. Men i skrivende stund er den ikke blæst i gang, fordi de afventer resultatet på transportområdet. Det kan vise sig at være rigtig meget spild af dyrebar tid. En NEJ-kampagne skal først og fremmest bæres af politiske argumenter på et mere generet plan om fordelingen af overskuddet og ikke mindst tydelige krav til, hvad vi vil have. For uanset et forlig på transportområdet, så har vi fået for lidt og arbejdsgiverne alt for meget.

OK-2007 er en politisk kamp for os alle, for hele arbejderklassen. Først og fremmest fordi resultatet grundlæggende handler om fordelingen af profitten til Danmarks største virksomheder – skal aktionærerne og direktører forsat have hele det voksende overskud eller skal vi kræve en større andel? Det er kontant klassekamp på Danmarksplan og på den måde en udmåling af det aktuelle styrkeforhold mellem klasserne. En sejr til kapitalen svækker selvtilliden og troen på at vi kan forandre styrkeforholdet, hvilket vil smitte af på en lang række andre forhold, fx kampen om arbejdsmiljøet, østarbejderne og forholdene for de arbejdsløse. Men også fordi det vil påvirke OK-forhandlingerne på det offentlige område næste år og den generelle velfærdskamp. En storstrejke vil sætte Fogh i en alvorlig klemme mellem hans rige venner og vælgerne i arbejderklassen.

OK-2007 er derfor også din diskussion og din kamp. Vær med til at løfte diskussionen op fra nogle håndører til de milliarder det handler om.

Se mere på www.ok-2007.dk

Se også:
SAA 266: Solidaritet gav sejr til århusianske skraldemænd
SAA 266: Økonomi for Antikapitalister: 50 milliarder på 10 minutter
SAA 266: Om alliancepolitik og erfaringer i kampen mod nyliberalismen: Den norske metode
SAA 266: Kommentar af Per Clausen: Folkeligt oprør kræver bevidst indsats

Flere artikler fra nr. 266

Flere numre fra 2007

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2970 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside