Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 276 – 20. februar 2008 – side 13

Social Kritik, temanummer: Arbejde og liv i den nye kapitalisme

Gamle tricks i en ny kontekst

Jan Hoby

Der er mange tegn på, at processen fra WTO-protesterne fra Seattle i 1999 forsat kvalificeres, og gamle tricks i en ny kontekst ser dagens lys. Seneste eksempel på dette er Social Kritiks temanummer fra december 2007: Arbejde og liv i den nye kapitalisme – Fagbevægelsen ved en skillevej, som blev suppleret med en konference på RUC d. 29. jaunar 2008.

Både temanummeret og konferencen var organisk forbundet gennem de samme temaer og diskussioner. “Står vi stille, sakker vi bagud!“ har Jane Korczak, næstformand i 3F, udtalt. Og netop hvordan fagbevægelsen fornyer sig i lyset af en aggressiv global nyliberalistisk revolution, er det store og ubesvarede spørgsmål.

At foretage et eftersyn af hele supertankeren “arbejderbevægelsen“ gøres ikke i et enkelt temanummer – ej heller på enkelt konference. Det må og kan kun blive fragmenter, krusninger og ridser i overfladen.

Der var engang hvor fagbevægelsen var i front og hvor en kollektivt orienteret “arbejderklassekultur“ var et selvfølgeligt udgangspunkt. Hvor “kapitalistisk markedsøkonomi“ blev anset som den uomgængelige vækstmotor, der (i en kontrolleret form) kunne danne grundlag for en “demokratisk socialisme“, hvor demokratiet efterhånden skulle udvides ud over det politiske niveau til også at omfatte et “økonomisk demokrati“. Men den nye, nyliberalistisk orienterede kapitalisme baserer sig ikke på et kompromis med fagbevægelsen. Tværtimod er kernen i nyliberalismen netop opsigelsen af dette kompromis, den sociale kontrakt.

Hverken i temanummeret eller på konferencen er der givet entydige svar på udfordringen. Men et par spor tegner sig; nye politikker skabes nedefra, kapitalisme-kritikken må genskabes, kvindekamp og kvinder må spille en central rolle i genskabelsen af en kæmpende fagbevægelse.

Ud fra en revolutionær socialistisk optik kan der rejses en række problematikker og svagheder i analyserne og vinklerne – f.eks. er en analyse af fagbureaukratiet slet ikke medtaget. Men som helhed skal der lyde en stor ros til folkene fra RUC som står bag initiativet.

Jeg kan kun anbefale folk at læse teamnummeret og være bedre klædt på til – f.eks. diskussionen i Enhedslisten om at gøre fagbevægelsen til kamporganisation.

Se også:
SAA 276: Overenskomst: 67% støtter storkonflikt
SAA 276: OK-08 – en politisk kamp
SAA 276: “Det vigtigste er at få forberedt konflikten godt“
SAA 276: Den offentlige sektor udhules

Flere artikler fra nr. 276

Flere numre fra 2008

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 2344 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside