Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 282 – 2. oktober 2008 – side 5

Økonomi for Antikapitalister

Finanslov for spekulanter

Jakob Nerup

Forhandlingerne om finansloven er langt fra afsluttet og udkommet er meget uvist. Dels skal der skabes politisk flertal og dels kan den voldsomme finanskrise sætte nye rammer, som gør hidtidige forslag uaktuelle. Trods disse usikkerhedsfaktorer tegner der sig alligevel et billede af en finanslov, som atter en gang skal bruges til at tage fra de små og give til de store.

Generelt set er finansloven et katalog over de udgifter og indtægter statskassen har. Den kapitalistiske stats sektorer som militær, politi, retsvæsen, fængsler, kirken, kongehuset, diplomati, uddannelse, forskning, kultur, infrastruktur og ikke mindst sociale ydelser reguleres årligt via denne lov. Rigtig mange, og de fleste af de store, poster ligger allerede på forhånd fast i de mange flerårige forlig med deltagelse af de fleste af Folketingets partier. Og en anden meget stor del er aftalt med kommuner og regioner, som bloktilskud.

Det som diskuteres er som oftest små beløb med en stor signalværdi, som fx særlige forringelser for flygtninge (starthjælp). Men dette til trods, så er finansloven også en mulig kampplads om hvem vores skattepenge skal tilfalde og hvor meget eller lidt vi skal presses. Regeringen har lagt op til at vi skal betale mere i skat via den særlige pension (SP) på 1 % af bruttolønnen, hvilket rammer socialt skævt. Den skal bl.a. finansiere skattelettelserne til de rige, som blev besluttet sidste år. Således kan de tage de penge igen, som vi fik tilkæmpet os gennem overenskomsten.

Denne gang er der dog et meget stort pres fra de rige og erhvervslivet. De ønsker dels at deres indkomster skal sikres, nu når deres aktier falder og dels at vi skal presses meget mere på vores arbejde. Helt konkret vil de have top- og mellemskat afskaffet, så deres luksus kan fortsætte. Dels vil de afskaffe efterlønnen og presse de arbejdsløse gennem kortere dagpengeperiode. Fogh fastholder at han ikke vil angribe efterlønnen igen, men den har vi jo hørt før og presset er meget massivt fra de største danske virksomheder med Dansk Industri (de multinationales brancheorganisation) i spidsen.

Sidst – men ikke mindst – spiller finanskrisen jokerens rolle. Den finansielle sektor arbejder desperat for at inddrage alle store pengetanke, fx vores pensionsmidler, i en redningsplan, som skal holde spekulanterne skadefri. På overfladen ser det ud som om det “bare“ er grådige spekulanter som er i krise, men i virkelighedens verden er de midler der er blevet spekuleret for de overskydende penge som alle de velhavende har placeret i banker, aktier, investeringsselskaber, kapitalfonde osv. Med den hastighed som krisen forværres med dagligt, så må vi forvente at de i lighed med deres amerikanske venner vil forlange at vi andre skal dække deres risiko.

Så selv om finansloven ser ud som noget uoverskueligt, så er det en intens kampplads for fordelingen af byrderne i Danmark. SF har på det skammeligste nikket ja til at tage de riges byrde på sig i fremtiden ved at stemme for en asocial finanslov. Enhedslisten har taget de arbejdende, arbejdsløse, pensionisterne, flygtninge og indvandreres og studerendes parti. Men Enhedslisten er ikke stærkere end arbejderklassens kampvilje. Spørgsmålet er om vi vil finde os i atter en gang at betale for de rige af vores skattepenge.

Se også:
SAA 282: Nationaliser bankerne
SAA 282: Den værste krise siden 30‘erne: Systemfejl
SAA 282: Nyliberalismens krise
SAA 282: Deres krise – Vi skal ikke betale

Flere artikler i serien Økonomi for Antikapitalister

Flere artikler fra nr. 282

Flere numre fra 2008

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2722 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside