Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 291 – 18. september 2009 – side 4

S-SF lover fair forandring og tryghed om skat og velfærd

VKO version 2?

Lene Junker

For nylig offentliggjorde S og SF et fælles forslag til skattereform. De kalder selv reformen “Fair Forandring“.

Det retoriske slagnummer i skattereformen er Millionærskatten. Den sender et klart signal om at gøre noget ved uligheden og lade de tungeste skuldre bære de største byrder.

Med Fair forandring forsøger S-SF at træde i karakter som opposition med et fælles alternativ til VKO-regeringen. Dermed udtrykker S-SF et stadig mere udbredt ønske i befolkningen om et mere socialt retfærdigt samfund. Spørgsmålet er, om Fair Forandring kan leve op til forventningerne. Indtil nu har forslaget givet anledning til stor debat.

Ikke overraskende har alle borgerlige partier lagt luft til forslaget, inklusive Radikale Venstre.

Glemt

Enhedslistens skatteordfører Frank Aaen ser mange gode takter i skatteudsspillet fra S og SF. Men hvis partiet skal lægge stemmer til en kommende skattereform, skal der gives lettelser til de arbejdsløse og andre fattige grupper:

- Der er mange fine elementer i S-SFs skatteforslag, herunder de forslag om millionærskat, begrænsning af fradraget for pensionsindbetaling og afgift på spekulation, som de til vores glæde har lånt fra Enhedslisten.

-  S og SF har desværre glemt en vigtig gruppe, nemlig de mennesker der er arbejdsløse, på dagpenge eller kontanthjælp. Det er dem med de laveste indkomster, der er blevet snydt hver gang af VKO. De skal løftes så de kan mærke det.

- Her er S og SFs forslag ikke acceptabelt. De vil tværtimod øge afstanden mellem dem i arbejde og dem, der har mistet deres arbejde. Det er ikke spiseligt for os.

Mere overraskende er det, at FOA, BUPL og Danmarks Lærerforening er stærkt kritiske overfor forslaget. De ønsker ikke en fortsættelse af VKO-regeringens skattestop og kontraktpolitik. Det har været VKO-regeringens redskab til at sikre en lavere vækst i den offentlige sektor end i samfundet som helhed. Og det har givet stadig snævrere rammer for, hvor mange penge kommuner og regioner har haft til at løfte de store velfærdsopgaver i sundhedsvæsnet, folkeskolen, ældreplejen og daginstitutionsområdet. Det har FOA, BUPL og Danmarks Lærerforenings medlemmer længe mærket konsekvenserne af.

Formanden for FOA, Dennis Kristensen siger til Politiken den 3. september. “S-SF udspillet vil skabe luft et par år. Men så vil de løbe ind i muren. Velfærden vil koste mere i fremtiden. Og hvis den ikke må det pga. skattestoppet, så bliver serviceniveauet sænket, og det synes jeg er uklogt.“ Også Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening skyder med skarpt efter skattestoppet. Han siger til Politiken den 3. september: “Uanset om det er den ene eller den anden side i folketingssalen, der kommer med de meget bombastiske udmeldinger, så synes jeg, at det låser for en god og saglig debat om, hvad vi vil med det danske velfærdssamfund.“

Også flere socialdemokratiske borgmestre har udtrykt deres kritik af skattestoppet, fordi det også omfatter kommunerne.

Reform

Fair forandring er:

6% mere i skat for alle, som tjener over en million (tilbage til niveauet før Rødvinsreformen). Det drejer sig om ca. 25000 mennesker i Danmark. Pensionister får 5000 kr. mere om året. Og folk i arbejde får et fradrag på 6000 årligt. Der gives en saltvandsindprøjtning til skoler og sygehuse. Der sker en lille forhøjelse af selskabsskatten (tilbage til niveauet før Rødvinsreformen på 28%) Det bliver ikke længere muligt at fradrage sundhedsforsikringer, mindre fradrag for pensionsindbetalinger. Alt sammen små museskridt i den rigtige retning.

Til gengæld fortsætter skattestoppet, boligskatten og rentefradraget uændret. Indkomster mellem 400.000 og 1.000.000 beskattes uændret. (Rødvinsreformen gav dem skattelettelser)

Den voksende gruppe på dagpenge og kontanthjælp står tilbage uden hverken tryghed eller fair forandring.

Fair Forandring vil hverken leve op til forventningerne eller til sit navn. Det er små museskridt i den rigtige retning på nogle områder. Men i det store og hele er det en fortsættelse af VKO-regeringens sidste skattereform, kaldet Rødvinsreformen. For det store flertal af befolkningen betyder det ikke større tryghed.

Billedtekst:
Helle og VIllys forslag til skattereform er stort set en fortsættelse af VKO‘s politik

Se også:
SAA 291: Hvornår lærer SF af sin egen historie?
SAA 291: Det mener vi: Hvem tager teten?

Flere artikler fra nr. 291

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Socialdemokratiet (DK)
SF

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 2621 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside