Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 293 – 8. december 2009 – side 4

Pædagoger i kamp mod nedskæringer

Christine Kyndi

I november aktionerede pædagoger og forældre mod nedskæringer på ca. 250 millioner kroner på børne- og ungeområdet i Københavns kommune. Specielt var de imod besparelser på 47 millioner på kompensationsordningen, der giver ekstra penge til institutioner i bygninger med uhensigtsmæssige forhold. Disse besparelser ville ramme enormt skævt og betyde, at nogle institutioner skulle spare 15-20 pct.

Store besparelser på det pædagogiske område er langt fra noget nyt, og smertegrænsen er nået. Iben Karem, en pædagog fra Kritisk Pædagogisk Netværk siger: “Det pædagogiske personale kan ikke presses yderligere. Der bliver stillet en masse krav til os, som vi ikke kan blive ved med at opfylde. Vi vil ikke finde os i flere nedskæringer, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.“

I 2008 kunne Børne- og Ungdomsudvalget i København ikke se hvordan man kunne spare 194 millioner. Året før aktionerede forældre mod besparelser på 90 millioner kroner.

Faktisk er kommunale nedskæringer alt for almindelige. I 2010 bliver 90 pct. af kommunerne nødt til at skære ned, 33 pct. af kommunerne bliver nødt til at spare på alle områder. Og disse tal er endda fra før 25 kommuner måtte droppe en planlagt skatteforhøjelse!

Bag disse nedskæringer ligger et bevidst forsøg på at udhule den offentlige velfærd. Regeringen holder kommunerne i stramme økonomiske tøjler, og de strammer hele tiden mere og mere til. Den dårligere økonomi og New Public Management (NPM) forværrer konstant forholdene for offentligt ansatte og forringer velfærden.

NPM udspringer (ligesom nedskæringerne) af den nyliberalistiske tankegang. Økonomisk effektivitet er fokus, den offentlige sektor stilles direkte i konkurrence med den private og markedsgøres på den måde. En følge af NPM og markedsgørelsen er hele bølgen med test, kontrol og dokumentation, der tager en stor del af de i forvejen pressede offentlige ansattes tid – den skal “måle“ den økonomiske effektivitet. Det har pædagogerne også mærket, Iben Karem siger: “Alt skal kunne måles og vejes. Det der med at tale om kvalitet og værdi og sådan noget, det gør man ikke ret meget. Inden for de sidste 10 år har vi fået meget færre pædagogiske timer, men mange flere opgaver i form af læreplaner, sprogtest osv. som vi skal udføre. Tingene hænger ikke sammen.“

Det er på tide at sige stop til velfærdstyveriet. Vi vil ikke finde os i flere nedskæringer, og vi vil ikke finde os i markedsgørelsen af den offentlige sektor. Vi skal sige fra over for den logik der gør at regeringen vil give skattelettelser på 55 milliarder kroner til de rigeste og bruge enorme summer på at redde de kriseramte banker, men år for år forringer vores offentlige velfærd.

Kommunalpolitik handler ikke om at forvalte regeringens nyliberalistiske nedskæringer, men om at sikre velfærd for alle. Men for at det skal ske er der brug for massive protester mod nedskæringerne, og for at kampen mod nedskæringer på de forskellige områder ses som samme kamp.

Novembers aktioner har allerede vist en del af vejen – både pædagoger og forældre har dannet netværk på tværs af institutioner. Som Iben Karem siger: “Det gør, at folk ikke har så meget fokus på deres egen institution, men på området generelt. Og det er det der giver styrken, hvis der er flere der kan sige til eller fra.“

Forældrenes og pædagogernes kamp ændrede planen om besparelser på 47 millioner så 23 millioner skulle spares andre steder og 24 millioner skulle lånes internt i kommunen.

Næste gang må vi være stærke nok til ikke bare at angribe den enkelte kommunes prioriteringer, men til at stå sammen og angribe den regering der tvinger kommunerne til gang på gang at udhule velfærden.

Se også:
SAA 293: Angreb på fagligt aktive
SAA 293: Nok er nok!

Flere artikler fra nr. 293

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010
Faglig kamp (DK): Pædagogisk personale

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 2403 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside