Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 300 – 12. august 2010 – side 6

Hetz mod offentligt ansatte

Christine Kyndi

TV2’s afsløringer af snyd i hjemmeplejen har startet en storm af vrede og mistænkeliggørelse mod en hel faggruppe. Også selvom det viser sig, at TV2 har brugt løgne, iscenesættelse og dårlig journalistik til at få deres budskab til at fremstå tydeligere.

TV2 har haft held til at udbrede den holdning, at de dovne og uærlige hjemmehjælpere snyder de ældre for egen vindings skyld på fællesskabets bekostning.

Den massive vrede og mistanke der efterfølgende rettede sig mod hjemmehjælpere viser sig ved, at der bliver givet nedladende kommentarer, råbt ad eller endda spyttet på dem. Dorte Momme siger til Arbejderen: “Der er også mange af mine kolleger, der tager deres arbejdstøj af, før de går ned og handler for borgerne. Og nogle tør ikke have deres veste på, når de henter børn på vej hjem fra arbejde.“

DF er straks hoppet med på vognen og foreslår øget kontrol af hjemmehjælpere: 6 årlige kontrolbesøg foretaget enten af private firmaer eller af tidligere kollegaer, der i stedet for plejeopgaver skal udføre kontrol.

Hjemmehjælperne er i forvejen en faggruppe der lider hårdt under omfattende kontrol- og registreringssystemer. Specielt efter fritvalgs-ordningens indførelse i 2003.

Fritvalgs-ordningen siger, at privat og offentlig hjemmepleje skal ligestilles, og at man frit må vælge mellem dem. For at sikre denne ligestilling må den kunne “måles“ – derfor gør man hjemmehjælperens forskellige ydelser op i kroner og ører. Med denne ordning røg hjemmehjælpernes faglige vurdering – for nu skal de kun udføre de opgaver de er bestilt til, og med fritvalgs-ordningen er hjemmehjælperne blevet helt adskilt fra det sted, hvor hjemmehjælpen bestilles og de ydelser den ældre har ret til samtidig fastlægges.

Kombineret med øget tidspres pga. nedskæringer udhules hjemmehjælpernes faglighed og deres arbejde, og forholdet mellem hjemmehjælperen og den ældre reduceres.

Hjemmeplejen er blevet forringet som en del af VKO’s ideologiske korstog mod den offentlige sektor. Fritvalgs-ordningen handler ikke om et frit valg – den handler om privatisering af den offentlige sektor. Regeringens “frie valg“ har fjernet friheden endnu længere væk for både hjemmehjælpere og de ældre, fordi den adskiller beslutningen om arbejdsopgaverne endnu mere fra hjemmehjælperne.
Svigtene i hjemmeplejen skyldes ikke de ansatte, men den regering der har smadret forholdene – ikke kun i hjemmeplejen, men også mange andre steder i den offentlige sektor.

Det skal ikke påstås at der ikke finder snyd sted blandt hjemmehjælpere – men den “snyd“ kan andre faggrupper vel heller ikke sige sig fri for. At holde en længere frokostpause eller at gå lidt tidligere er ting som de fleste gør – og føler at det er velfortjent.

Og det er ikke det der er det egentlige problem. Det store problem er, at regeringen smadrer den offentlige sektor og velfærden med sine tiltag for at privatisere og med sine nedskæringer. Og at den derefter – godt hjulpet på vej af fx TV2 – forsøger at fjerne fokus ved at udpege syndebukkene blandt almindelige mennesker: “Det er ikke nedskæringerne og forsøgene på privatisering der har ødelagt hjemmeplejen – det er de dovne hjemmehjælpere.“

Når pengene i kommunen ikke slår til, er det de sociale bedrageres skyld – ikke nedskæringerne (og derfor ønsker kommunerne og visse folketingspolitikere ret til øget kontrol og overvågning af “mistænkte“).

Og det er i virkeligheden ikke regeringens, men de ikke-vestlige indvandreres skyld når der mangler penge til velfærden (“Der har været en modvilje mod at kæde folk med anden etnisk oprindelses arbejdsduelighed sammen med mangel på velfærd ... Men jeg synes, vi skal slippe ånden ud af flasken og ikke være bange for at sige, at der er en sammenhæng“ – Pia Kjærsgaard i Politiken 1. august).

Det er på tide at stille dem til ansvar, der virkelig skaber problemerne, i stedet for at hetze syndebukke.

TV2’s løgne:

· Hvad TV2 beskrev som en timelang pause på kontoret viste sig at være forberedelsestid til at lave et kursus i PDA-computere (bruges til registrering).
· Den hjemmehjælper som ifølge TV2 købte ind til sig selv købte i virkeligheden ind til en borger – efter aftale med ledelsen.
· Den hjemmehjælper, som TV2 beskyldte for at holde en times pause i eget hjem, var taget derhen efter besked fra sin overordnede – hun havde opdaget 2 mænd (TV2-journalisterne) der forfulgte hende, og da hjemmehjælperne i området har haft problemer med tyveri, blev hun rådet til at tage hjem og vente på en kollega.
Senere opsøgte TV2 hendes hjem, bankede på døren og råbte til hendes datter, der var alene hjemme, at de “ville have fat i hendes mor“. Efter den oplevelse måtte de begge have psykologhjælp.

Se også:
SAA 300: Socialt bedrageri

Flere artikler fra nr. 300

Flere numre fra 2010

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 1542 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside