Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 302 – 1. oktober 2010 – side 9

De kommunale nedskæringer

Nedskæringskampen i Århus

Hans Jørgen Vad

I 2006 havde vi den mest omfattende kamp mod kommunale nedskæringer, der nogensinde er set i Århus. Her kulminerede en tre ugers vild strejke den 3. oktober i en kæmpe-demonstration med over 25.000 deltagere.

Bag dette lå, at kommunen allerede før sommerferien havde varslet omfattende besparelser i et udførligt sparekatalog. Det gav anledning til “Initiativet mod Sparekataloget“, som stod bag en demonstration den 12. september, som med 12.000 deltagere satte gang i hele bevægelsen. Rygraden i dette initiativ udgjordes af fagforeninger, brugergrupper og faglige/politiske aktivister.

I forhold til budgetvedtagelsen i 2010 tyder meget imidlertid på, at det er de kommunale arbejdsgivere, som har lært mest af erfaringerne fra 2006. I år har man helt undladt at sætte konkret adresse på de vedtagne nedskæringer på ca. 360 mio. Det er kun en ramme, der er vedtaget – med bl.a. SF’s stemmer – som så først skal udmøntes i løbet af budgetåret.

Den manglende konkretisering har naturligvis gjort det sværere for fagforeningerne at mobilisere mod forliget. Men det kan ikke alene forklare deres yderst spagfærdige reaktion, som også skyldes manglende vilje i fagforeningsledelserne. Med en sådan besparelse kunne man sagtens mobilisere til en demonstration, selvom den måske ikke blev så stor som i 2006. Enhver kan jo se, at det kommer til at gøre ondt, og man skal jo huske, at dette kommer oven i nedskæringerne fra 2006.

Derfor er det helt uforståeligt, at både LO og DKF (Den Kommunale Fællesrepræsentation) også har forholdt sig passivt til demonstrationsdagen den 5. oktober, hvor LO ellers demonstrerer i både Ålborg og Odense. I Århus har LO og DKF helt overladt det til “Unge Ta´r Ansvar“ – medens fagforeningerne er løbet fra ansvaret!

“Initiativ mod nedskæringer“

Det er alle i Århus dog ikke tilfredse med, og derfor dannede nogle “græsrødder“ i september et “initiativ mod nedskæringer“, der som vigtigste programpunkt har at samle størst muligt modstand mod besparelserne.

Selv om de først bliver konkretiseret i løbet af december, vil man straks gå i gang med at samle underskrifter mod forliget. Og det er så håbet, at fagforeningerne vil træde i karakter og står sammen, når det konkrete indhold bliver kendt. Prøver de her at sende “sorteper“ over til andre faggrupper, har de svigtet deres opgave – til skade for den fælles kamp.

Se også:
SAA 302: Unge ta’r ansvar
SAA 302: Det mener vi: Fagbevægelsen må tage ansvaret på sig
SAA 302: De kommunale nedskæringer: Nej til højere kommunal skat – nej til nedskæringer
SAA 302: De kommunale nedskæringer: Kommunal ulighed
SAA 302: De kommunale nedskæringer: Store protester i København
SAA 302: De kommunale nedskæringer: Skolelukninger i Odense Kommune

Flere artikler fra nr. 302

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Krise og modstand (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1726 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside