Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 304 – 2. december 2010 – side 15

Introduktion til socialisme

Racisme er klassepolitik

Jakob L. Krogh

Racismen har konkrete konsekvenser for dem den rammer. De kan ikke få et arbejde, komme ind på diskoteker eller gifte sig med den de vil. Racismen ødelægger sammenholdet i arbejderklassen. Som Abdul Wahid Pedersen retorisk spurgte til en diskussion af islamofobi og racisme: ”Hvis I ikke stiller op for mig, når jeg og andre muslimer bliver udsat for angreb, hvorfor skulle jeg så, i en anden situation, stille op for jer?“

Dermed stillede han skarpt på den fælles interesse, muslimer, socialister og andre har i at bekæmpe racisme og hetzen mod muslimer. Hvis vi ikke vi gør det svækkes vi i kampen mod nedskæringer, krig og global opvarmning.

Danmarks 17 største børsnoterede virksomheder havde i de første ni måneder af 2010 et overskud efter skat på knap 50 milliarder kr. Det sker samtidig med, at der skæres hårdt på velfærd, hvilket rammer alle uanset religion eller hudfarve. Alligevel handler hele den politiske debat om stramninger af udlændinge-politikken. Overklassen bruger racismen til at fjerne fokus fra deres nedskæringer.

I sådan en situation er det venstrefløjens opgave at melde klart ud imod racismen og forsvare muslimernes ret til at praktisere deres religion, men samtidig at forklare hvorfor også dem der ikke rammes direkte har interesse i at bekæmpe racismen.

Socialister altid på de undertrykkets side

Nogle af dem der kalder sig socialister vil ikke involvere sig i forsvaret for muslimers rettigheder. De begrunder ofte deres fravær i kampen mod denne form for undertrykkelse med, at de ikke vil forsvare religiøse ideer, eller at islam også bruges som legitimering af undertrykkelse.

Det er en forkert taktik: Socialister skal altid utvetydigt være på de undertryktes side, også når de undertrykte langtfra selv er socialister. Dels fordi det er den eneste måde at bekæmpe undertrykkelse, dels fordi ideer ændrer sig gennem den konkrete kamp og de erfaringer med fællesskab der her gøres. Ideer ændres ikke gennem abstrakt kritik fra dem der står på sidelinjen. Den medvirker til at afskærme venstrefløjen fra undertrykte og marginaliserede gruppers kamp.

Racisme forklædt som frihed

Frem til anden verdenskrig blev racismen begrundet i biologiske forskelle. Efter nazisternes nederlag blev den biologiske racisme langt sværere at forsvare. Derfor fokuserer racisterne i dag på etnicitet, kultur og religion. Disse gøres, på samme måde som det biologiske racebegreb, til uforanderlige størrelser og tjener dermed til at udskille folk i forskellige grupper, der er fjendtlige over for hinanden.

Søren Espersen (DF) mener, at det er en stor mangel, at der ikke er bare bryster i den film, som udlændinge der søger om opholdstilladelse bliver præsenteret for, fordi bare bryster skal vise de unge, at de er kommet ”væk fra det puritanske samfund, de har levet i”. På den måde bruger han myten om en speciel vestlig kultur med kvinde- og seksuel frigørelse som adelsmærker til at skabe et billede af islam som kvindeundertrykkende.

Dermed ignorerer han dels den udbredte undertrykkelse i Danmark, manglende ligeløn, vold i hjemmet og hetz mod homoseksuelle, som Søren Karup (DF) kalder handicappede, fordi de ikke kan skabe en familie. Dels at der faktisk over alt i verden, også i muslimske lande, er en udbredt kvindekamp, der tager udgangspunkt i lokale traditioner og religion.

Omaima Abou Bakr fra Women and Memory i Cairo sagde i Information: ”Der findes det, jeg kalder for vestlig essentialisme; et komprimeret billede af kvinder i den muslimske verden, som notorisk undertrykte og gammeldags. Som kvindesagsforkæmper gør det reelt mit arbejde sværere; det betyder, at jeg hele tiden skal forsvare vores livsstil over for folk fra Vesten, mens jeg i den arabiske verden skal forsvare mig mod anklager om at være for vestlig. Men der findes en tradition for kvindekamp i den muslimske verden, og den eksisterer også i dag. Og efter min mening står den ikke i kontrast til islam.”

Se også:
SAA 304: Kærlighed uden grænser
SAA 304: Apartheid Danmark
SAA 304: Anti-Racistisk Netværk i Odense vil have Kærlighed uden Grænser
SAA 304: Kærlighed uden grænser i Århus
SAA 304: Villys destruktive kynisme
SAA 304: Ny bog: Forklædt som nazist

Flere artikler fra nr. 304

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Racisme

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 2431 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside