Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 314 – 20. november 2011 (Kun online)

Finansloven

Er Enhedslisten blevet et normalt parti: VKO minus 5 %?

Jesper Juul Mikkelsen

Enhedslisten stemmer for den kommende finanslov, som består af 95 % videreførelse af VKO’s økonomiske politik. Derved kommer Enhedslisten til at tage ansvar for nedskæringer, og folketingets vagthund kommer i kort snor.

Dette sker vel at mærke i en periode, hvor vi er i den dybeste økonomiske krise siden 1930erne. En periode, hvor vi virkelig har brug for en Enhedsliste, der råber op om uretfærdighed og organiserer udenomsparlamentarisk modstand.

Alt det ingen taler om

Der er masser af ting, som ikke bliver forhandlet i finansloven, men hvor S-SF-R regeringen blot overtager VKO’s politik.

Det gælder på de store spørgsmål som efterlønsforringelser og dagpengeforringelser. Det er spørgsmål, som har store konsekvenser for arbejderklassen, og som Enhedslisten burde have råbt højt om.

Men Enhedslisten har haft for travlt med at blive en del af forhandlingerne og bruger i steder tiden på at tale små indrømmelser ved forhandlingsbordet op, så de lyder som store fremskridt.

”Forbedringer” man burde stemme imod

Ud over al den VKO-politik, regeringen blot har vedtaget at videreføre, så er der også problemer i det, man rent faktisk har forhandlet sig frem til.

Enhedslisten stemmer ja til en finanslov, hvor der er øgede midler til politiet, som bruges til at forsvare en stat, der bygger på ulighed, og som derfor ikke kan opfattes som en forbedring for arbejderklassen, tværtimod.

Der er øgede midler til at lave en politiindsats på byggepladser, hvilket ikke forhindrer løndumping. Det er kun faglig organisering af østarbejdere, der kan forhindre det. Derimod vil en øget politi- og myndighedsindsats blot puste til racismen og splitte danske og østeuropæiske arbejdere yderligere ud mod hinanden.

Meget af finansieringen af finansloven sker ved øgede afgifter på alkohol, cigaretter og fedt. Afgifterne er et problem, fordi de rammer socialt skævt, da dyrere cigaretter og alkohol ikke betyder noget for direktøren i Nordsjælland, men rammer os andre hårdt.

Små positive, men billige lunser som bestikkelse

Enhedslisten har fået sat få positive fingeraftryk på finansloven. Men generelt er beløbene små, og det virker overordnet som en billig bestikkelse for at få Enhedslisten til at stemme for finansloven og acceptere, at efterlønnen er solgt sammen med resten af de mange forringelser VKO har gennemført.

De vigtigste fingeraftryk er klart de ekstra 1500 pædagogisk personale i daginstitutioner, samt at 12.000 arbejdsløse ikke vil falde for halveringen af dagpengeperioden i 2. halvår af 2012.

Men ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står 38.500 til at falde alene pr. 1. juli 2012. Dermed accepterer Enhedslisten altså, at 26.500 falder 1. juli + endnu flere resten af året. Ifølge Arbejdsløshedskassernes Samvirke drejer det sig om ca. 14.000 pr. halvår – altså i alt 40.000 inden udgangen af 2012.

Blandt de andre positive aftryk er bl.a. 240 millioner til loft på 28 elever i gymnasieklasserne.

Man har fået 120 mio. til erhvervsuddannelserne for at reducere antallet af lærerfri timer og forhøje skolepraktikydelsen til hjemmeboende elever. Kontanthjælpsmodtagere får ret til ferie i 5 uger.

Enhedslisten har også fået flyttet 200 mio. kr. fra aktivering og kontrol til bedre efteruddannelse for de arbejdsløse. Før de egentlige forhandlinger om finansloven har man også sikret en afskaffelse af de såkaldte fattigdomsydelser og flere skolepraktikpladser.

Ikke mindst er der forbedringer for flygtninge i asyllejrene.

Der er ingen tvivl om, at Enhedslisten har trukket finansloven i den rigtige retning. Men de lunser, man har fået, kan bedst opfatte som bestikkelsespenge for at lægge låg på kritikken.

Enhedslisten har fået småting, men det har store politiske konsekvenser. Enhedslisten kan nu ikke længere kritisere den økonomiske ramme, som i det store hele handler om angreb på arbejderklassen.

I steder for at afsløre det spin, der fremstiller finansloven som noget lighedsskabende og progressivt, er Enhedslisten nu selv med til at lægge røgslør ud og taler en finanslov op til noget progressivt, selv om den i virkeligheden er et angreb på arbejderklassen.

Jamen, skal vi vælte regeringen?

Det kan ikke være vores mål at vælte regeringen, fordi det parlamentariske alternativ er værre. Men det kan heller ikke være vores mål at beskytte regeringen for enhver pris. For derved vil vi blot bliver et vedhæng til S og SFs politik.

Et af problemerne er, at Enhedslisten ikke har overvejet muligheden for at kunne stemme nej til denne finanslov. Enhedslisten kunne have stillet krav til den ny regering allerede før valget. Det gjorde man ikke.

Man kunne fra starten af finanslovsforhandlingerne havde sagt til den nye regering: ”Hvis I vil føre borgerlig politik, kan I gøre det med de borgerlige. Hvis I vil lave en finanslov, som bryder med VKOs politik, kan I gøre det med os.” Men det gjorde man heller ikke. Hvis man havde gjort det, ville det have været tydeligt, at det var regeringens egen skyld, hvis den væltede sig selv.

Kan Enhedslisten hives ud af suppedasen?

Når nu Enhedslisten stemmer for nedskærings-finansloven står vi med et dobbelt problem: Dels bliver vi løbet over ende af de tre andre regeringspartier. De tre partier vil helt tydeligt føre borgerlig politik.

De har kun brug for Enhedslisten til én vigtig ting, nemlig til at holde ro på bagsmækken. Og med Enhedslistens ja til finansloven er protesterne allerede halvt kvalt.

Samtidig står vi nu med et andet problem. Enhedslistens troværdighed hos alle dem, som så Enhedslisten som et anderledes parti, og hos alle, som kæmper for, at arbejderklassen ikke skal betale for krisen, og som har håbet på et alternativ – ja, de er blevet ladt i stikken.

Et ja til finansloven er – på linje med støtten til Libyenkrigen – et svigt i kampen for et andet samfund.

Der kæmpes i disse måneder om Enhedslisten, og det er på tide at venstrefløjen i Enhedslisten vågner op og går sammen for at deltage i denne kamp. Hvis vi aktivt bruger vores parti til at opbygge modstand uden for folketinget og begynder at diskuttere nogle mere principielle spørgsmål, kan vi trække venstrefløjens parti i en anden retning og derved undgå, at vores parti tager samme vej som SF.

Se også:
SAA 314: Løkkes finanslov genfremsat
SAA 314: Finanslov: Enhedslistens principper?

Flere artikler fra nr. 314

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 8035 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside