Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 317 – 13. februar 2012 – side 15

Hvordan bekæmper vi nazismen?

Rasmus Holmegaard

I tider med dyb økonomisk krise, stigende arbejdsløshed, og øget polarisering i samfundet vil truslen fra det yderste højre vokse. Det er afgørende, at socialister, humanister, fredselskende mennesker og arbejderklassen generelt er klar til at konfrontere denne trussel.

Ellers vil det ikke kun få fatale konsekvenser for nazisternes erklærede fjender såsom udlændinge og venstreorienterede, men for alle dem, der ikke passer ind i nazisternes forskruede verdensbillede – og ikke mindst for arbejderklassen som helhed. Det viser historien os med pinefuld klarhed.

Kan man tie nazismen ihjel?

Som det er mange bekendt, og som det også omtales andre steder i denne avis, planlægger europæiske højreekstremister en anti-islamisk demonstration i Århus lørdag den 31. marts.

Det stiller spørgsmålet, hvordan bekæmper vi nazismen og fascismen bedst muligt?

Mennesker, som ønsker at bekæmpe fascismen effektivt, bliver altid stillet over for de samme argumenter. De mest almindelige lyder som følger: “Jeg er ikke enig i, hvad fascisterne siger, men jeg vil forsvare deres ret til at sige det. Vi lever trods alt i et demokratisk samfund.”.

Men ytringsfrihed og andre aspekter af demokratiet, som det er lykkedes os at opnå, kan ikke på nogen mulig måde forsvares ved at give nazisterne ret til at tale frit.

Et andet argument er, at det ville være bedre at vinde over fascisterne i en fornuftig diskussion, eller at man simpelthen bare skal ignorere dem, fordi deres argumenter er så langt ude, at de umuligt vil kunne samle opbakning i befolkningen.

Disse argumenter er imidlertid fuldstændig forkerte. For det første får nazisterne magt gennem terror, ikke gennem deres argumenters kraft. Hvis de får magt, vil det gøre en ende på al ytringsfrihed og alle andre former for demokrati. Det er derfor socialister, som er helhjertede tilhængere af ytringsfrihed og åben debat siger, at nazisterne netop må bringes til tavshed, hvis man vil stå vagt om disse frihedsrettigheder.

Derfor må vi argumentere for en parole på moddemonstrationen 31. marts, der lyder:
INGEN YTRINGSFRIHED FOR NAZISTER – vi giver plads alle, der giver plads til alle.

Aktionsenhed: NO PASARAN!!

Den eneste måde effektivt at gå til modstand mod nazisterne er at opbygge en samlet kamp imod dem, der inddrager så mange mennesker som muligt. Da fascisterne lever af splittelse og passivitet i arbejderklassens organisationer, er det nødvendigt at modsætte sig dem gennem enhed og aktivitet. Det er det, enhedsfronten betyder.

Derfor skal vi argumenterer for, at der til moddemonstrationen mobiliseres så bredt som muligt. Vi vil have de store arbejderpartier, fagforeninger, ungdomsorganisationer og indvandrerorganisationer og lignende med.

Det er dog vigtigt, at man for at vinde bredden ikke går på kompromis med radikaliteten. Det bør være moddemonstrations mål, at stoppe nazisterne i at marchere. Fordi nazisternes primære magt og rekrutteringsbase er gaden, må vi sørge for, at de aldrig kommer til at få magten der.

Hver gang nazisterne stikker hovedet frem, skal de mødes af endnu flere antifascister. Hver eneste nazistisk løbeseddel skal besvares med endnu flere antinazistiske løbesedler.

Der er dog to sider af en vellykket antifascistisk mobilisering – masseaktioner for at forhindre nazisternes marcher og masseaktiviteter for at isolere den fra støtte i arbejderklassen. Fascismen har historisk haft sin rekrutteringsbase blandt små næringsdrivende, arbejdsløse og desillusionerede dele af arbejderklassen.

Derfor må socialister stille sig i spidsen for kampe mod nedskæringer og massefyringer, mod forringelser af den kollektive velfærd, mod elitens krisepolitik, mod imperialistisk rivalisering – alle disse fænomener fører til øget usikkerhed og mistro for den enkelte.

Se også:
SAA 317: Alle antiracister til Århus 31. marts
SAA 317: Bomben i Søllerødgade

Flere artikler fra nr. 317

Flere numre fra 2012

Se flere artikler om emnet:
Nazister

Se flere artikler af forfatter:
Rasmus Holmegaard

Siden er vist 2388 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside